ip.chuawriting
Post bài mới

Lưu ý: Check bài viết với Grammarly trước để tránh lỗi đơn giản! Click banner dưới đây để check


Chúng mình đang tuyển CTV chữa bài CÓ TRẢ PHÍ - các bạn có thể apply ở đây: "https://forms.gle/cpVjgt2TggRyVckHA"
Website Chuawritingmienphi là forum chữa bài miễn phí, được chữa từ chính cộng đồng học IELTS.
Các bạn xem bài chữa mẫu tại "http://bit.ly/baichuaW-demo"
Đối với các bài chữa thiếu nghiêm túc sẽ được kiểm duyệt và BAN tài khoản của học viên đó.
Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm point nhé :)

3.7k Bài viết

4.9k Góp ý

2.5k bình luận

110k thành viên

Các bài viết và góp ý gần đây

0 Góp ý
0 Góp ý
đã hỏi 4 giờ cách đây trong Opinion bởi tamntoct8th (6 điểm)
0 Góp ý
1 góp ý
đã góp ý 8 giờ cách đây trong Other bởi Kaylin (4 điểm)
1 góp ý
đã góp ý 8 giờ cách đây trong Discussion bởi anhthu1234 (319 điểm)
1 góp ý
đã góp ý 1 ngày cách đây trong Advantages-Disadvantages bởi trandonghung29072002 (7 điểm)
0 Góp ý
đã hỏi 2 ngày cách đây trong Trend (Line) bởi Xyxy (0 điểm)
0 Góp ý
đã hỏi 3 ngày cách đây trong Opinion bởi camtuxggg (0 điểm)
0 Góp ý
đã hỏi 3 ngày cách đây trong Opinion bởi Ho Chi Hieu (0 điểm)
0 Góp ý
đã hỏi 4 ngày cách đây trong Advantages-Disadvantages bởi 0865002783 (0 điểm)
1 góp ý
1 góp ý
1 góp ý

Update: Từ 30/4 Điểm bạn tích lũy được trên CWMP sẽ dùng để đổi quà (vé xem CGV (100 điểm/1 vé, thẻ cào điện thoại 150 điểm/thẻ 50k, khóa học IELTS Online (300 điểm/khóa 3 tháng)
Đăng ký quy đổi điểm tại: Form đổi điểm lấy quà"

Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm Điểm nhé :)
...