ip.chuawriting
Post bài mới

Website Chuawritingmienphi là forum chữa bài miễn phí, được chữa từ chính cộng đồng học IELTS, các bạn hãy cũng nhau chia sẻ kinh nghiệm viết bài, cùng nhau chữa bài, góp ý, chung tay vì một cộng đồng học IELTS phát triển hơn nữa nhé.
Luật của Forum: Thành viên với mỗi góp ý bất kỳ tại forum sẽ nhận được số bài chữa tương ứng từ https://ieltsplanet.info/ khi thành viên đó có một bài viết mới tại forum, bài viết được chấm dựa trên format của British Council - sửa bài bởi các bạn có band Writing 7.5+

Các bạn xem bài chữa mẫu tại "http://bit.ly/baichuaW-demo"
Đối với các bài chữa thiếu nghiêm túc sẽ được kiểm duyệt và BAN tài khoản của học viên đó.

Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm point nhé :)

2.8k Bài viết

3.9k Góp ý

2.3k bình luận

94.5k thành viên

Các bài viết gần đây thiếu góp ý

0 Góp ý
0 Góp ý
đã hỏi 3 ngày cách đây trong Comparison bởi haidang2503 (0 điểm)
0 Góp ý
0 Góp ý
đã hỏi 5 ngày cách đây trong Discussion bởi Mirajane (66 điểm)
0 Góp ý
đã hỏi 5 ngày cách đây trong Opinion bởi Mirajane (66 điểm)
0 Góp ý
đã hỏi 28 Tháng 11 trong Other bởi marry (0 điểm)
0 Góp ý
đã hỏi 26 Tháng 11 trong Opinion bởi Hải Châu (0 điểm)
0 Góp ý
đã hỏi 25 Tháng 11 trong Other bởi khanh.huyenn_ (0 điểm)
0 Góp ý
đã hỏi 23 Tháng 11 trong Trend (Line) bởi diemhang04 (0 điểm)
0 Góp ý
0 Góp ý
0 Góp ý
đã hỏi 18 Tháng 11 trong Trend (Line) bởi micemousezzz (0 điểm)
0 Góp ý
đã hỏi 18 Tháng 11 trong Trend (Line) bởi flora275 (0 điểm)
0 Góp ý
đã hỏi 17 Tháng 11 trong Trend (Line) bởi danghoai01 (0 điểm)
0 Góp ý
0 Góp ý
đã hỏi 14 Tháng 11 trong Opinion bởi minh nhật (0 điểm)
0 Góp ý
đã hỏi 9 Tháng 11 trong Other bởi thientaiyeu9x (0 điểm)
0 Góp ý
0 Góp ý
0 Góp ý
đã hỏi 12 Tháng 9 trong Trend (Line) bởi 1660269 (0 điểm)

Update: Từ 30/4 Điểm bạn tích lũy được trên CWMP sẽ dùng để đổi quà (vé xem CGV (100 điểm/1 vé, thẻ cào điện thoại 150 điểm/thẻ 50k, khóa học IELTS Online (300 điểm/khóa 3 tháng)
Đăng ký quy đổi điểm tại: Form đổi điểm lấy quà"

Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm Điểm nhé :)
...