Em đang tập viết task 1, mn xem giúp em với ạ. Em cảm ơn nhiều ạ
970 views
0 votes
0 votes

image

The bar chart compares the proportion of households owned and rented accommodation in England and Wales from 1918 to 2011.

 

It is clear that the households ownership rate fell considerably throughout the period shown, while the rented accommodation has seen an upward trend. The year 1971 marks the point at which the proportion in owning a house overtook that for renting one.

 

In 1918, the percentage of rented apartments accounted for nearly 80%, compared to only around 20% of houses being bought. Over the following forty-five years, when the number of rented houses dropped by approximately 30%, the percentage of owned households increased by nearly 30%.

 

In 1971, both types of accommodation had the same proportion, amounting to 50% on each. The figure for rental houses decreased gradually to around 30% in 2001 while the ownership house rose to nearly 70%. By 2011, although there was a slight increase in renting houses to 37%, the ownership rate was higher at around 65%.

 
by
0 points

Please log in or register to answer this question.

2 Answers

0 votes
0 votes
Chào mừng bạn tới với CWMP,

Bạn vui lòng góp ý (answer) tối thiểu 3 bài viết của thành viên khác để được Miễn Phí CWMP VIP bài viết này nha. Bài viết VIP sẽ được chữa trong vòng 72h và rất chi tiết ạ.
 
by
117 points
0 votes
0 votes

The bar chart compares the proportion of households owned and rented accommodation (có thể ngắn gọn lại là owned and rented accommodation) in England and Wales (in two nations/in two Europe countries) from 1918 to 2011 (in the period of 1918-2011/in the 1918-2011).

- Feedback: mình thấy bạn chưa paraphrase lại từ khóa tốt lắm, cần nỗ lực hơn nha.

It is clear that the households ownership rate fell considerably throughout the period shown, while the rented accommodation (the rate/share/percentage of rented accomodation) has seen (sai thì -> QKĐ: saw/ witnessed hoặc experienced sẽ ổn áp hơn nha) an upward trend. The year 1971 marks the point at which the proportion in owning a house overtook that for renting one. (cái này bạn nên nói rõ hơn ở phần thân bài nhé)

- Feedback: Mình thấy bạn chưa chia đúng thì của động từ, vì thời gian 1918-2011 diễn ra trong quá khứ rồi và trong câu đầu vế đầu bạn chia quá khứ đơn nhưng vế sau chia hiện tại hoàn thành thì có vẻ hơi sai sai nè trong khi dùng "While...". Bạn đặc biệt chú ý giúp mình là chỉ có số liệu mới có thể tăng giảm được (the rate of rented accomodation), còn bản thân the rented accomodation không thể tăng giảm được nha. Overview khá ổn rồi khi nêu đặc điểm nổi bật của biểu đồ nhưng bạn nên thêm ý số liệu nào cao nhất và thấp nhất nhé vì bạn mới chỉ nêu xu hướng của biểu đồ thôi. Câu cuối thì nên viết ở phần thân bài để nêu rõ hơn nha.

by
12 points

2 Comments

In 1918, the percentage of rented apartments accounted for nearly 80%, compared to only around 20% of that of houses being bought, was higher than over a half. Over the following forty-five years next forty five years, when the number of the rate/share of rented houses dropped by approximately 30%, the percentage of owned households increased by nearly 30%. (Câu này nghe khá kì và lủng củng, thay vì nói hai số liệu này tăng và giảm 30% thì bạn có thể thấy chúng bằng nhau tại thời điểm đó: The rate of rented accomodations was exactly/precisely identical to that of owned households, at a half.)

- Feedback:

+ Câu đầu nghe lủng củng quá và sai ngữ pháp nữa, mình hiểu ý bạn là muốn so sánh 2 số liệu này, nên bạn nên dùng cấu trúc so sánh mình sửa giúp nha: The rate/number of A, compared to that of B, was higher/lower than + (A-B) hoặc (B-A) + thời gian.

+ Câu cuối thay vì máy móc quá, bạn nên nhìn biểu đồ sâu hơn chút nữa, không nên liệt kê quá nhiều số liệu gây mất thời gian và nên kết hợp so sánh nữa nhé.

In 1971, both types of accommodation had the same proportion, amounting to 50% on each.(Câu này là câu cuối đoạn trên, không nên chia thời gian lẻ thế này nhé, nó giống nhau thì mình gộp chung nha) The figure for rental (rented) houses decreased gradually to around 30%, while that for the ownership house (lại là lỗi bản thân đối tượng không tăng giảm được nhé, số liệu của nó mới tăng giảm được thôi) rose to nearly 70% in 2001 (thời gian nên chuyển xuống cuối câu). By (Until/In) 2011, although there was a slight increase in the share of renting houses (houses used for renting/rented houses) to 37%, the ownership rate (sai nghĩa, nên dùng houses owned/houses possessed) was higher at around 65% (nên dùng so sánh nhất ở đây vì cuối cùng owned houses có số liệu cao nhất: the houses possessed ranked/occupied at the first position with its data at about 65%).

Nhìn chung, mình thấy bạn đã biết cấu trúc của 1 bài báo cáo biểu đồ, biết sử dụng động từ tăng giảm/ miêu tả xu hướng. Tuy nhiên, bạn vẫn còn chia sai thì động từ, hiểu sai số liệu với đối tượng và chưa vận dụng yếu tố so sánh vào bài nhiều lắm, đa phần vẫn còn liệt kê khá nhiều mà chưa khai thác được tốt số liệu của đề bài. Ngoài ra, khả năng paraphrase chưa tốt lắm, cần trau dồi từ vựng nhiều hơn nha, đa dạng ngữ pháp lên 1 chút thay vì dùng mỗi "while" để chỉ sự tương phản. Theo mình nghĩ thì bạn nên trau dồi từ vựng và ngữ pháp biểu đồ nhiều hơn nè, tập viết riêng intro, overview và thân bài ra. Mình chưa chấm điểm ngay vì bây giờ bạn mới học thôi, việc đó chưa cần thiết lắm và vốn của bạn chưa nhiều thì chấm điểm ngay có vẻ hơi độc ác. Cố lên nha, mình thấy bạn đang đúng hướng rùi

Dạ, em cảm ơn nhiều ạ

Related questions

0 votes
0 votes
4 answers