ip.chuawriting
Post bài mới

Lưu ý: Check bài viết với Grammarly trước để tránh lỗi đơn giản! Click banner dưới đây để check


Chúng mình đang tuyển CTV chữa bài CÓ TRẢ PHÍ - các bạn có thể apply ở đây: "https://forms.gle/cpVjgt2TggRyVckHA"
Website Chuawritingmienphi là forum chữa bài miễn phí, được chữa từ chính cộng đồng học IELTS.
Các bạn xem bài chữa mẫu tại "http://bit.ly/baichuaW-demo"
Đối với các bài chữa thiếu nghiêm túc sẽ được kiểm duyệt và BAN tài khoản của học viên đó.
Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm point nhé :)

3.4k Bài viết

4.7k Góp ý

2.4k bình luận

109k thành viên

Tag phổ biến nhất

487 × ielts-task-2   88 × #chữa-writing   48 × agree
187 × ielts   85 × education   45 × line-graph
169 × ielts-writing-task-2   84 × #opinion   45 × disagree
164 × opinion   80 × #task1   43 × advantages
145 × ielts-task-1   75 × writing   42 × ielts-writing
139 × chữa-writing-task2   64 × chua-writing-task1   41 × chua-writing
137 × ietls-task-1   61 × people   41 × cambridge
126 × #ielts-task-2   55 × #essay   40 × task-2
109 × task-1   51 × task2   39 × task
92 × #writing   49 × discussion   37 × children

Update: Từ 30/4 Điểm bạn tích lũy được trên CWMP sẽ dùng để đổi quà (vé xem CGV (100 điểm/1 vé, thẻ cào điện thoại 150 điểm/thẻ 50k, khóa học IELTS Online (300 điểm/khóa 3 tháng)
Đăng ký quy đổi điểm tại: Form đổi điểm lấy quà"

Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm Điểm nhé :)
...