ip.chuawriting
Post bài mới

Lưu ý: Check bài viết với Grammarly trước để tránh lỗi đơn giản! Click banner dưới đây để check


Website Chuawritingmienphi là forum chữa bài miễn phí, được chữa từ chính cộng đồng học IELTS.

Chúng mình đang tuyển CTV chữa bài CÓ TRẢ PHÍ - các bạn có thể apply ở đây: "http://bit.ly/ctvchuawritingip"

Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm point nhé :
Đối với các bài chữa thiếu nghiêm túc sẽ được kiểm duyệt và BAN tài khoản của học viên đó.

4.1k Bài viết

5.1k Góp ý

2.6k bình luận

111k thành viên

Tag phổ biến nhất

564 × ielts-task-2   140 × #task1   57 × discussion
272 × ielts-writing-task-2   136 × #opinion   56 × agree
226 × #chữa-writing   117 × task-1   54 × task2
226 × ielts   110 × #essay   52 × cambridge
211 × #ielts-task-2   96 × chua-writing-task1   52 × disagree
204 × ietls-task-1   90 × writing   51 × chữa-writing-task1
201 × ielts-task-1   89 × education   51 × advantages
177 × opinion   67 × line-graph   49 × #helpmeplz
167 × chữa-writing-task2   65 × discuss-both-views-and-give-your-own-opinion   46 × ielts-writing
161 × #writing   62 × people   43 × #chua-writing
...