ip.chuawriting
Post bài mới

Lưu ý: Check bài viết với Grammarly trước để tránh lỗi đơn giản! Click banner dưới đây để check


Chúng mình đang tuyển CTV chữa bài CÓ TRẢ PHÍ - các bạn có thể apply ở đây: "https://forms.gle/cpVjgt2TggRyVckHA"
Website Chuawritingmienphi là forum chữa bài miễn phí, được chữa từ chính cộng đồng học IELTS.
Các bạn xem bài chữa mẫu tại "http://bit.ly/baichuaW-demo"
Đối với các bài chữa thiếu nghiêm túc sẽ được kiểm duyệt và BAN tài khoản của học viên đó.
Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm point nhé :)

3.8k Bài viết

5k Góp ý

2.5k bình luận

110k thành viên

Tag phổ biến nhất

527 × ielts-task-2   113 × task-1   53 × task2
217 × ielts-writing-task-2   109 × #opinion   52 × agree
200 × ielts   100 × #task1   48 × disagree
172 × ielts-task-1   88 × #essay   46 × advantages
170 × opinion   87 × education   45 × chữa-writing-task1
168 × #ielts-task-2   82 × writing   45 × ielts-writing
161 × ietls-task-1   74 × chua-writing-task1   44 × cambridge
150 × #chữa-writing   61 × people   43 × discuss-both-views-and-give-your-own-opinion
149 × chữa-writing-task2   55 × line-graph   41 × chua-writing
129 × #writing   55 × discussion   40 × task-2

Update: Từ 30/4 Điểm bạn tích lũy được trên CWMP sẽ dùng để đổi quà (vé xem CGV (100 điểm/1 vé, thẻ cào điện thoại 150 điểm/thẻ 50k, khóa học IELTS Online (300 điểm/khóa 3 tháng)
Đăng ký quy đổi điểm tại: Form đổi điểm lấy quà"

Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm Điểm nhé :)
...