ip.chuawriting
Post bài mới

Lưu ý: Check bài viết với Grammarly trước để tránh lỗi đơn giản! Click banner dưới đây để check


Chúng mình đang tuyển CTV chữa bài CÓ TRẢ PHÍ - các bạn có thể apply ở đây: "https://forms.gle/cpVjgt2TggRyVckHA"
Website Chuawritingmienphi là forum chữa bài miễn phí, được chữa từ chính cộng đồng học IELTS.
Các bạn xem bài chữa mẫu tại "http://bit.ly/baichuaW-demo"
Đối với các bài chữa thiếu nghiêm túc sẽ được kiểm duyệt và BAN tài khoản của học viên đó.
Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm point nhé :)

3.5k Bài viết

4.8k Góp ý

2.5k bình luận

109k thành viên

Tag phổ biến nhất

504 × ielts-task-2   104 × #writing   51 × discussion
190 × ielts   93 × #opinion   49 × agree
180 × ielts-writing-task-2   87 × #task1   46 × disagree
167 × opinion   86 × education   44 × ielts-writing
156 × ielts-task-1   79 × writing   44 × advantages
145 × ietls-task-1   66 × chua-writing-task1   43 × cambridge
143 × chữa-writing-task2   62 × #essay   41 × chua-writing
139 × #ielts-task-2   61 × people   40 × chữa-writing-task1
111 × task-1   52 × task2   40 × task-2
107 × #chữa-writing   51 × line-graph   39 × task

Update: Từ 30/4 Điểm bạn tích lũy được trên CWMP sẽ dùng để đổi quà (vé xem CGV (100 điểm/1 vé, thẻ cào điện thoại 150 điểm/thẻ 50k, khóa học IELTS Online (300 điểm/khóa 3 tháng)
Đăng ký quy đổi điểm tại: Form đổi điểm lấy quà"

Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm Điểm nhé :)
...