The bar chart shows the percentage of the total world population in 4 countries in 1950 and 2002, and projections for 2050.
1,996 views
0 votes
0 votes

 

You should spend about 20 minutes on this task.

The bar chart shows the percentage of the total world population in 4 countries in 1950 and 2002, and projections for 2050.

Summarise the information by selecting and reporting the main features and make comparisons where relevant.

You should write at least 150 words.

 

 

 

 

The bar chart illustrates the proportion of the global population compared with 4 nations: India, China, USA, and Japan in 1950, 2002, and the proposal for 2050.

Overall, it is clearly seen that while the percentage of China, USA, and Japan tend to reduce over 100 years, that of India was an upward trend.

Looking first at China, which occupied the highest amount compared to the other countries, it reached its peak in 1950 at about 23 percent, then went down at 20 percent in 2002 and is predicted at 15 percent in 2050. When it comes to USA and Japan, the proportion began at 7 and 4 percent in 1950 and will hit a low in 2050 at 5 and 1 percent, respectively.

It is interesting to notice that the proportions of the population in India was recorded 15 percent in 1950. After that, the percentage went on increasing and will peak at 18 percent in the year 2050.

by
0 points

Please log in or register to answer this question.

2 Answers

0 votes
0 votes
Chào mứng bạn tới với CWMP,

Bạn vui lòng góp ý (answer) tối thiểu 3 bài viết của thành viên khác để được Miễn Phí CWMP VIP bài viết này nha. Bài viết VIP sẽ được chữa trong vòng 72h và rất chi tiết ạ.
by
117 points
0 votes
0 votes

Mình thấy bài viết của bạn cũng khá đầy đủ thông tin được biểu diễn ,tuy không phải là chuyên nghiệp nhưng mình có một số góp ý cho bạn như sau :

+bài của bạn lặp quá nhiều lần từ "percent" ,cá nhân mình thấy bạn có thể thay thế từ này bằng những từ như "proportion"hay là từ "rate" để tránh lặp từ 

+mình nghĩ bạn nên tìm hiểu thêm về một số cấu trúc câu để có thể cải thiện điểm grammar ,ví dụ như it reached its peak in 1950 at about 23 percent, (At which point ) the rate of chinese population witnessed a downward trend  to  20 percent in 2002 and is predicted at the proportion of 15% in 2050

thực chất mình cũng không thực sự giỏi ,nên những góp ý của mình có gì sai sót mong bạn thông cảm cho mình nhé

by
16 points

Related questions