ip.chuawriting
Post bài mới

Website Chuawritingmienphi là forum chữa bài miễn phí, được chữa từ chính cộng đồng học IELTS, các bạn hãy cũng nhau chia sẻ kinh nghiệm viết bài, cùng nhau chữa bài, góp ý, chung tay vì một cộng đồng học IELTS phát triển hơn nữa nhé.
Luật của Forum: Thành viên với mỗi góp ý bất kỳ tại forum sẽ nhận được số bài chữa tương ứng từ https://ieltsplanet.info/ khi thành viên đó có một bài viết mới tại forum, bài viết được chấm dựa trên format của British Council - sửa bài bởi các bạn có band Writing 7.5+

Các bạn xem bài chữa mẫu tại "http://bit.ly/baichuaW-demo"
Đối với các bài chữa thiếu nghiêm túc sẽ được kiểm duyệt và BAN tài khoản của học viên đó.

Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm point nhé :)

3k Bài viết

4.1k Góp ý

2.3k bình luận

105k thành viên

Other - Các bài viết và góp ý gần đây

6 Góp ý
2 Góp ý
1 góp ý
1 góp ý
đã góp ý 12 Tháng 3 trong Other bởi ken (158 điểm)
1 góp ý
2 Góp ý
đã góp ý 12 Tháng 2 trong Other bởi cttudd (4 điểm)
2 Góp ý
1 góp ý
đã góp ý 11 Tháng 2 trong Other bởi Tr.g (238 điểm)
0 Góp ý
đã hỏi 16 Tháng 1 trong Other bởi Minhlonbidao (0 điểm)
3 Góp ý
1 góp ý
đã góp ý 28 Tháng 12, 2019 trong Other bởi huy (105 điểm)
1 góp ý
đã góp ý 27 Tháng 12, 2019 trong Other bởi buithituyet (15 điểm)
0 Góp ý
BENEFITS OF A SMARTPHONE [đã đóng]
đã hỏi 23 Tháng 12, 2019 trong Other bởi Trịnh Thùy Dương (0 điểm)
0 Góp ý
đã hỏi 23 Tháng 12, 2019 trong Other bởi Ngô Hữu An (8 điểm)
1 góp ý
đã góp ý 18 Tháng 12, 2019 trong Other bởi trieu1704 (11 điểm)
1 góp ý
1 góp ý
đã góp ý 4 Tháng 12, 2019 trong Other bởi Nhimhien189 (11 điểm)
1 góp ý
đã góp ý 17 Tháng 11, 2019 trong Other bởi Mirajane (55 điểm)
1 góp ý
đã góp ý 17 Tháng 11, 2019 trong Other bởi Mirajane (55 điểm)
2 Góp ý
đã góp ý 16 Tháng 11, 2019 trong Other bởi geniuslab (21 điểm)
2 Góp ý
đã góp ý 15 Tháng 11, 2019 trong Other bởi geniuslab (21 điểm)
1 góp ý
đã góp ý 10 Tháng 11, 2019 trong Other bởi Mirajane (55 điểm)
1 góp ý
đã góp ý 9 Tháng 11, 2019 trong Other bởi Mirajane (55 điểm)
1 góp ý
2 Góp ý
đã góp ý 29 Tháng 10, 2019 trong Other bởi oopsapple2929 (20 điểm)
2 Góp ý
đã góp ý 29 Tháng 10, 2019 trong Other bởi oopsapple2929 (20 điểm)
1 góp ý
đã góp ý 26 Tháng 10, 2019 trong Other bởi yuusenpai (29 điểm)

Update: Từ 30/4 Điểm bạn tích lũy được trên CWMP sẽ dùng để đổi quà (vé xem CGV (100 điểm/1 vé, thẻ cào điện thoại 150 điểm/thẻ 50k, khóa học IELTS Online (300 điểm/khóa 3 tháng)
Đăng ký quy đổi điểm tại: Form đổi điểm lấy quà"

Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm Điểm nhé :)
Post bài viết để được góp ý.
...