ip.chuawriting
Post bài mới

Website Chuawritingmienphi là forum chữa bài miễn phí, được chữa từ chính cộng đồng học IELTS, các bạn hãy cũng nhau chia sẻ kinh nghiệm viết bài, cùng nhau chữa bài, góp ý, chung tay vì một cộng đồng học IELTS phát triển hơn nữa nhé.
Luật của Forum: Thành viên với mỗi góp ý bất kỳ tại forum sẽ nhận được số bài chữa tương ứng từ https://ieltsplanet.info/ khi thành viên đó có một bài viết mới tại forum, bài viết được chấm dựa trên format của British Council - sửa bài bởi các bạn có band Writing 7.5+

Các bạn xem bài chữa mẫu tại "http://bit.ly/baichuaW-demo"
Đối với các bài chữa thiếu nghiêm túc sẽ được kiểm duyệt và BAN tài khoản của học viên đó.

Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm point nhé :)

2.8k Bài viết

3.9k Góp ý

2.3k bình luận

93k thành viên

Other - Các bài viết và góp ý gần đây

0 Góp ý
đã hỏi 1 ngày cách đây trong Other bởi minhvuongakira (0 điểm)
1 góp ý
đã góp ý 1 ngày cách đây trong Other bởi Nhimhien189 (7 điểm)
0 Góp ý
đã hỏi 4 ngày cách đây trong Other bởi kimnguyett (0 điểm)
0 Góp ý
đã hỏi 28 Tháng 11 trong Other bởi marry (0 điểm)
0 Góp ý
đã hỏi 25 Tháng 11 trong Other bởi khanh.huyenn_ (0 điểm)
1 góp ý
đã góp ý 17 Tháng 11 trong Other bởi Mirajane (64 điểm)
1 góp ý
đã góp ý 17 Tháng 11 trong Other bởi Mirajane (64 điểm)
2 Góp ý
đã góp ý 16 Tháng 11 trong Other bởi geniuslab (21 điểm)
2 Góp ý
đã góp ý 15 Tháng 11 trong Other bởi geniuslab (21 điểm)
1 góp ý
đã góp ý 10 Tháng 11 trong Other bởi Mirajane (64 điểm)
0 Góp ý
đã hỏi 9 Tháng 11 trong Other bởi thientaiyeu9x (0 điểm)
1 góp ý
đã góp ý 9 Tháng 11 trong Other bởi Mirajane (64 điểm)
2 Góp ý
đã góp ý 29 Tháng 10 trong Other bởi oopsapple2929 (19 điểm)
2 Góp ý
đã góp ý 29 Tháng 10 trong Other bởi oopsapple2929 (19 điểm)
1 góp ý
đã góp ý 26 Tháng 10 trong Other bởi yuusenpai (27 điểm)
1 góp ý
đã góp ý 15 Tháng 10 trong Other bởi parjjimin (36 điểm)
1 góp ý
đã góp ý 8 Tháng 10 trong Other bởi parjjimin (36 điểm)
4 Góp ý
đã góp ý 6 Tháng 10 trong Other bởi Khách
1 góp ý
đã góp ý 5 Tháng 10 trong Other bởi huy (24 điểm)
1 góp ý
2 Góp ý
đã góp ý 21 Tháng 9 trong Other bởi thaolinhnguyen215 (55 điểm)
6 Góp ý
đã góp ý 6 Tháng 9 trong Other bởi haiyen1810 (7 điểm)
1 góp ý
2 Góp ý
đã góp ý 28 Tháng 8 trong Other bởi Duong Duc Minh (0 điểm)
1 góp ý
đã góp ý 18 Tháng 8 trong Other bởi vulong79 (26 điểm)
1 góp ý
đã góp ý 13 Tháng 8 trong Other bởi ervalil (9 điểm)
1 góp ý

Update: Từ 30/4 Điểm bạn tích lũy được trên CWMP sẽ dùng để đổi quà (vé xem CGV (100 điểm/1 vé, thẻ cào điện thoại 150 điểm/thẻ 50k, khóa học IELTS Online (300 điểm/khóa 3 tháng)
Đăng ký quy đổi điểm tại: Form đổi điểm lấy quà"

Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm Điểm nhé :)
Post bài viết để được góp ý.
...