Mn có gợi ý gì về đề bài writing này không ạ :(( e chưa viết nma e cần gợi ý để có thể viết í huhu
reshown by
5,054 views
0 votes
0 votes
What motivates you to do a good job?

Writing 150-250 words.
reshown by
by
0 points

Please log in or register to answer this question.

Related questions