ip.chuawriting
Post bài mới

Lưu ý: Check bài viết với Grammarly trước để tránh lỗi đơn giản! Click banner dưới đây để check


Website Chuawritingmienphi là forum chữa bài miễn phí, được chữa từ chính cộng đồng học IELTS.

Chúng mình đang tuyển CTV chữa bài CÓ TRẢ PHÍ - các bạn có thể apply ở đây: "http://bit.ly/ctvchuawritingip"

Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm point nhé :
Đối với các bài chữa thiếu nghiêm túc sẽ được kiểm duyệt và BAN tài khoản của học viên đó.

3.9k Bài viết

5k Góp ý

2.5k bình luận

110k thành viên

TOEFL - Các bài viết và góp ý gần đây

1 góp ý
đã góp ý 26 Tháng 2 trong TOEFL bởi Khanhu (112 điểm)
1 góp ý
đã góp ý 29 Tháng 4, 2020 trong TOEFL bởi Giabao (4 điểm)
0 Góp ý
đã hỏi 6 Tháng 8, 2019 trong TOEFL bởi Toannguyenduc (0 điểm)
0 Góp ý
0 Góp ý
đã hỏi 13 Tháng 7, 2019 trong TOEFL bởi Tr.g (243 điểm)
0 Góp ý
đã hỏi 12 Tháng 7, 2019 trong TOEFL bởi Tr.g (243 điểm)
0 Góp ý
1 góp ý
đã góp ý 19 Tháng 3, 2018 trong TOEFL bởi datealive2808 (15 điểm)
1 góp ý
đã góp ý 1 Tháng 5, 2017 trong TOEFL bởi jshowart (443 điểm)
1 góp ý
đã góp ý 23 Tháng 4, 2017 trong TOEFL bởi jshowart (443 điểm)
2 Góp ý
1 góp ý
1 góp ý
đã góp ý 9 Tháng 7, 2015 trong TOEFL bởi Nguyentran0801 (28 điểm)

Update: Từ 30/4 Điểm bạn tích lũy được trên CWMP sẽ dùng để đổi quà (vé xem CGV (100 điểm/1 vé, thẻ cào điện thoại 150 điểm/thẻ 50k, khóa học IELTS Online (300 điểm/khóa 3 tháng)
Đăng ký quy đổi điểm tại: Form đổi điểm lấy quà"

Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm Điểm nhé :)
Post bài viết để được góp ý.
...