ip.chuawriting

Thành viên trunghq

Thành viên được: 6 năm (since 16 Tháng 11, 2014)
Quyền hạn: Expert
Các đặc quyền: Đặt câu hỏi
Sửa bất kỳ câu trả lời nào
Chọn câu trả lời hay nhất của bất kỳ câu hỏi nào
Chấp thuận hoặc từ chối bài viết
Create personal signature
Họ và tên: Hồ Quang Trung
Vị trí: Cầu Giấy, Hà Nội
Website: https://www.facebook.com/trungtienganh
About me: Giáo Làng VOZ

Sư phạm tiếng Anh K42, Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội

Cao học Ngôn ngữ Anh NNA3, Khoa Sau Đại học, Viện Đại học Mở Hà Nội

Nghiên cứu sinh Tiến sĩ Ngôn ngữ Anh K1, Khoa Sau Đại học, Viện Đại học Mở Hà Nội

Hoạt động của trunghq

Điểm: 446 điểm (hạng #1)
Các câu hỏi: 1
Các câu trả lời: 90 (có 6 câu trả lời được chọn hay nhất)
Các bình luận: 103
Đã bỏ phiếu cho người khác trong: 10 Góp ý
Bỏ phiếu cho người khác: 5 bỏ phiếu, 5 rút phiếu
Nhận phiếu từ người khác: 62 bỏ phiếu, 0 rút phiếu

Update: Từ 30/4 Điểm bạn tích lũy được trên CWMP sẽ dùng để đổi quà (vé xem CGV (100 điểm/1 vé, thẻ cào điện thoại 150 điểm/thẻ 50k, khóa học IELTS Online (300 điểm/khóa 3 tháng)
Đăng ký quy đổi điểm tại: Form đổi điểm lấy quà"

Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm Điểm nhé :)
...