The map below shows the development of a seaside village between 1995 and the present. Summarise the information by selecting and reporting the main features, and make comparisons where relevant.
closed by
3,756 views
0 votes
0 votes
closed

The maps illustrate the changes that occurred in a particular seaside village from 1995 to the present day.

Overall, the seaside village has undergone significant changes, with the most noticeable being the clearance of green areas and the addition of residential, sporting and commercial amenities, making it a more urbanized village. 

In 1995, there was farmland and a forest park to the northeast of the village, which has been later cleared to make way for a large golf course and two tennis courts in the present day. The main road running from Northwest to Southeast of the village has also been extended to the west side, making way for the construction of 2 more houses alongside it. There was also an increase in the number of houses along the main road to the northeast of the village.

In the South part of the town, the old shops and the fish market located opposite them are converted into restaurants and seaside apartments, respectively. The fishing port has also been demolished. The hotel and the cafe to the southeast of the village remained intact, despite the birth of a car park adjacent to the hotel.

closed by
by
25 points

1 Answer

0 votes
0 votes
 
Best answer

The maps illustrate the changes (hoặc đổi là significant changes) that has been occurring (chú ý thì HTHT vì thời gian kéo dài từ 1995 đến hiện tại, Ving để nhấn mạnh sự tiếp diễn còn có thể thay đổi nữa trong tương lai) occurred in a particular seaside village from 1995 to the present day.

Overall, the (bên trên đã dùng seaside village, nên đa dạng từ hơn, paraphrase nhiều hơn) seaside village has undergone significant (remarkable) changes, with. Specifically, the most noticeable (Adj + N, chưa có N) feature being has been the clearance of green areas (clear trong TH này đi với cây cối, ý chặt bớt cây cối đi chứ không phải sự downscale của green areas, dùng sai ngữ cảnh) natural plants (hoặc diễn đạt là: the dwindled role of natural beauty) and the addition of residential, sporting and commercial amenities (không nên nói rõ ra nhiều quá vì đây là phần overview, nên viết ngắn gọn lại) more utilities around (thêm nhiều tiện ích cho dân cư hơn), making it a more urbanized village. (good)

 

In 1995, there was a farmland and a forest park to the northeast of the village (hoặc: in the top right corner of the 1995 map, vì dùng nhiều village quá), which has been later cleared to make way for (converted into/ transformed into/utilized to build, vì đã dùng clear bên trên) a large golf course and two tennis courts in the present day. The main road running from the Northwest to the Southeast of the village has also been extended to the west side, making way for the construction of 2 more houses alongside it. (good)

Nên chia đoạn tách ý ra nhé, viết 2 đoạn là được rồi

selected by
by
12 points

3 Comments

There was also has been an increase in the number of houses along the main road to the northeastwest of the village.

In the South part of the town south, the old shops (stores, cần paraphrase nhiều hơn) and the fish market located on the opposite them are have been converted into (transformed into/ replaced by) restaurants and seaside apartments respectively, while (không nên viết câu quá cụt, nên kết nối các ý) the fishing port has (nhiều also quá) also been demolished at the present. The hotel and the cafe to the southeast of the village remained intact (good), despite the birth (existence) of a new car park adjacent to (next to, không nên dùng từ mình chưa rõ cách sử dụng nhé ;) the hotel.

Marking: Với trình độ 8.0 Writing (mới thi 9/4 xong khoe tí hề hề) thì tớ đánh giá bài task 1 này 5.5 - 6.0. Nhìn chung cậu đã nắm được 1 bài report cần viết những phần nào và bố cục ý, tuy nhiên body cần chia đoạn ra thay vì viết thành 1 đoạn như trong bài. Grammar của cậu còn sai và nhầm lẫn về thì của động từ, để ý thời gian mà đề bài cho là từ 1995 - hiện tại nên không chia quá khứ ở những câu miêu tả cái gì thay đổi thành cái gì nhé. Vocab của cậu dùng được, nhưng chưa rõ cách sử dụng thì không nên phang vào bài đang ngập tràn lỗi sai lại càng thêm mất điểm í. Khả năng paraphrase chưa được tốt, cậu nên học từ vựng chắc hơn chút thay vì dùng 1 từ village lặp đi lặp lại đến hết bài, sử dụng thông minh và hợp lí nhé. Tuy nhiên thì tớ thấy khả năng nhìn map của cậu tốt, cậu biết tóm gọn các ý chính và nhìn ra sự thay đổi 1 cách chi tiết và logic. Cần phát huy và cố gắng liên kết các đặc điểm mà cậu nhìn ra vào 1 câu văn dài, tránh viết những câu văn quá ngắn và cụt lủn nhé. Chúc cậu học tốt.

The given maps compare the differences in a coastal residential area from 1995 until now.

Overall, there are considerable improvements in infrastructure and changes in the natural environment within the village during the analyzed period.

The housing area in the top-right corner has been expanded since 1995 with the appearance of a new road, which is roughly parallel to the road in the Southern area. On the opposite, there was farmland and an adjacent forest park in 1995, which has been eliminated to construct a golf and tennis area as we can see it now.

There have been significant changes in the South of the village. There was a shop complex opposite a fish market, located along the street in 1995. These amenities have been converted into a restaurant and apartments, respectively. Furthermore, there is an addition of a car park next to the hotel on the street corner, and a fishing port to the south of a fish market has been removed, enlarging the beachfront.
Mn ơi, xem giùm em bài em viết như vầy ổn chưa ạ, em cảm ơn mn nhiều ạ

Related questions