ip.chuawriting
Post bài mới

Lưu ý: Check bài viết với Grammarly trước để tránh lỗi đơn giản! Click banner dưới đây để check


Chúng mình đang tuyển CTV chữa bài CÓ TRẢ PHÍ - các bạn có thể apply ở đây: "https://forms.gle/cpVjgt2TggRyVckHA"
Website Chuawritingmienphi là forum chữa bài miễn phí, được chữa từ chính cộng đồng học IELTS.
Các bạn xem bài chữa mẫu tại "http://bit.ly/baichuaW-demo"
Đối với các bài chữa thiếu nghiêm túc sẽ được kiểm duyệt và BAN tài khoản của học viên đó.
Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm point nhé :)

3.6k Bài viết

4.8k Góp ý

2.5k bình luận

109k thành viên

The differences between living in a city and living in the countryside are pronounced, and they deserve thorough scrutiny. First of all, The differences between living in a city and living in the countryside are obvious, and they deserve rigorous scrutiny. First of all, they are different in terms of facilities. A city has many advanced systems to manage transportation, housing, sanitation, communication whereas the countryside does not have many facilities. Secondly,  the paced life of a city is faster than of the countryside.  Due to the expanding population in the city, residents are under high pressure, they must compete more and more. In contrast, local people have less pressure like lower cost of buying one house is a prime example,  so their life is easy and not as fast as life in the city. Thirdly, another distinction between living in a city and living in the countryside is pollution. The countryside holds fresh air and water since it is less polluted, but there is much more pollution in the city. Cities are overcrowded with people, vehicles, industries that explains why cities are more polluted. In contrast, the countryside has a picturesque setting with greenery, farmlands, hills, and forest, so it is less polluted. In conclusion, living in a city and living in the countryside different in many features, which comprise facilities, paced life, and pollution.
Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã hỏi trong Other bởi (0 điểm)
share bài về Wall để xem lại ===>

Xin vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để góp ý bài viết này.


Update: Từ 30/4 Điểm bạn tích lũy được trên CWMP sẽ dùng để đổi quà (vé xem CGV (100 điểm/1 vé, thẻ cào điện thoại 150 điểm/thẻ 50k, khóa học IELTS Online (300 điểm/khóa 3 tháng)
Đăng ký quy đổi điểm tại: Form đổi điểm lấy quà"

Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm Điểm nhé :)
...