ip.chuawriting
Post bài mới

Lưu ý: Check bài viết với Grammarly trước để tránh lỗi đơn giản! Click banner dưới đây để check


Website Chuawritingmienphi là forum chữa bài miễn phí, được chữa từ chính cộng đồng học IELTS.

Chúng mình đang tuyển CTV chữa bài CÓ TRẢ PHÍ - các bạn có thể apply ở đây: "http://bit.ly/ctvchuawritingip"

Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm point nhé :
Đối với các bài chữa thiếu nghiêm túc sẽ được kiểm duyệt và BAN tài khoản của học viên đó.

3.9k Bài viết

5k Góp ý

2.5k bình luận

110k thành viên

In my free time, I do many things but I like watching TV the most. Watching TV is my indoor hobby but it never interferes with my studies at school or at home. The time I spend watching TV depends on what program it is on that day. I always think watching TV is a good activity in my free time because it can provide me a lot about different cultures, customs and traditions of other countris. Moreover, it can also helps me ralax by watching many entertaining programs. I like watching programs about entertainment, romatic comedy such as .......... After a hard working day, my family often have dinner and watch TV. Watching TV is good but if you watch TV too much, it will have an adverse impact on your eyes. Indeed watching TV is the best choice for me in my free time
Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã hỏi trong Other bởi (0 điểm)
share bài về Wall để xem lại ===>

Xin vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để góp ý bài viết này.

1 góp ý

0 phiếu
lặp từ Watching TV quá nhiều khiến câu văn không được trôi chảy,thay vào đó có thể sử dụng ngữ pháp nối cấu với ''which'',"That" hoặc thay bằng chủ ngữ "it"

At school or at home -> at school or home ( lỗi lặp từ)
countris -> countries

helps -> help ( can + V số ít)
ralax -> relax

romatic -> romantic

hard working -> hard - working ( need a hypen)
my family ( plural noun) -> have -> has

similar above sentence, watch -> watches ( cause, my family is a plural noun )
have an adverse impact on -> harm/hurt on your eyes ( conciseness,chú ý rút gọn câu để không lủng củng)
Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã góp ý bởi (28 điểm)

Update: Từ 30/4 Điểm bạn tích lũy được trên CWMP sẽ dùng để đổi quà (vé xem CGV (100 điểm/1 vé, thẻ cào điện thoại 150 điểm/thẻ 50k, khóa học IELTS Online (300 điểm/khóa 3 tháng)
Đăng ký quy đổi điểm tại: Form đổi điểm lấy quà"

Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm Điểm nhé :)

Tham khảo các bài viết tương tự

2 Góp ý
1 góp ý
đã hỏi 1 Tháng 7 trong Other bởi nhi352 (0 điểm)
9 Góp ý
...