ip.chuawriting
Post bài mới

Lưu ý: Check bài viết với Grammarly trước để tránh lỗi đơn giản! Click banner dưới đây để check


Chúng mình đang tuyển CTV chữa bài CÓ TRẢ PHÍ - các bạn có thể apply ở đây: "https://forms.gle/cpVjgt2TggRyVckHA"
Website Chuawritingmienphi là forum chữa bài miễn phí, được chữa từ chính cộng đồng học IELTS.
Các bạn xem bài chữa mẫu tại "http://bit.ly/baichuaW-demo"
Đối với các bài chữa thiếu nghiêm túc sẽ được kiểm duyệt và BAN tài khoản của học viên đó.
Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm point nhé :)

3.6k Bài viết

4.8k Góp ý

2.5k bình luận

109k thành viên

When I learning English, I have many problems. First, my knowledge is so poor. I often have trouble using my vocabulary to talk or write a paragraph. Now I must learn vocabulary by watching films and listening to music on Youtube or other page to widen my knowledge. In conlusion, the biggest problem is speaking. I’m so scary of speaking and speak very small. I always unsure that I standard pronounciation. Finally, my listening skill is the same as speaking skill. It’s so terrible! I can listen to it but some words are the same that I can’t distinguish it. For example, three words ‘by’ with ‘buy’ and ‘bye’have the same pronounciation, I can’t find the difference between them. So when I listening, I will confuse. People often say that “Failure is the mother of success”. To learn English well, we must practice more and more everyday.

Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã hỏi trong Other bởi (0 điểm)
share bài về Wall để xem lại ===>

Xin vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để góp ý bài viết này.

1 góp ý

0 phiếu

When I learnt English for the first time, I had many problems. First, my knowledge is so narrow. I used to have trouble with using my vocabulary to talk or write a paragraph. Now I am learning vocabulary through watching films and listening to music on Youtube or other page to widen my knowledge. I think the biggest problem I am having is speaking. I’m so scary of speaking and often speak very small. I always unsure whether I pronounce correctly or not. Besides, my listening skill is as same as speaking skill. It’s so terrible! I can listen to it (???) but some words are similar that I can’t distinguish it. For example, three words,by, ‘buyandbye’ have the same pronounciation. I can’t find the difference between them. So when I listening, I will be confused. People often say that “Failure is the mother of success”, so to learn English well, we must practice more and more everyday.

Mình chỉ sửa theo opinion của mình thôi. Có những chỗ đúng ngữ pháp - phải, nhưng không hợp lý cho lắm.

Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã góp ý bởi (17 điểm)

Update: Từ 30/4 Điểm bạn tích lũy được trên CWMP sẽ dùng để đổi quà (vé xem CGV (100 điểm/1 vé, thẻ cào điện thoại 150 điểm/thẻ 50k, khóa học IELTS Online (300 điểm/khóa 3 tháng)
Đăng ký quy đổi điểm tại: Form đổi điểm lấy quà"

Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm Điểm nhé :)

Tham khảo các bài viết tương tự

...