ip.chuawriting
Post bài mới

Lưu ý: Check bài viết với Grammarly trước để tránh lỗi đơn giản! Click banner dưới đây để check


Chúng mình đang tuyển CTV chữa bài CÓ TRẢ PHÍ - các bạn có thể apply ở đây: "https://forms.gle/cpVjgt2TggRyVckHA"
Website Chuawritingmienphi là forum chữa bài miễn phí, được chữa từ chính cộng đồng học IELTS.
Các bạn xem bài chữa mẫu tại "http://bit.ly/baichuaW-demo"
Đối với các bài chữa thiếu nghiêm túc sẽ được kiểm duyệt và BAN tài khoản của học viên đó.
Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm point nhé :)

3.6k Bài viết

4.8k Góp ý

2.5k bình luận

110k thành viên

Hello. My name is …. Today I want to tell you about my dream job. I love business. I dream about becoming a successful businessman. I’m not sure about things what I will sell. But I will have found it soon. To be a businessman, I must study a lot, study finance, study soft skills, study communication, etc. I will be a boss, will be a leader. So I have to have good ideas to help my team grow. I will gather some good people to make a good team. I am a person who decide working environment. It will be active and very professional. The thing I love most about my dream job is It can make a lot of money in a short time. With it, I can enjoy and travel somewhere I want to go with my family. But it is not easy. I need to try more and more to achieve success. 

Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã hỏi trong Other bởi (0 điểm)
share bài về Wall để xem lại ===>

Xin vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để góp ý bài viết này.

1 góp ý

0 phiếu
Bài của bạn viết rõ ràng và mạch lạc. Tuy nhiên cần chú ý sắp xếp ý, dùng cấu trúc câu ngắn gọn, và tránh liệt kê dài dòng.

Bài sửa:
Hello. My name is …. I am grateful for telling you about my dream job, which become a successful entrepreneur and establish my company. To achieve it, I gain more knowledge and experiences, enhance my skills day by day. If I were a boss, I would create an effective and professional workplace, and employ qualified people who can contribute to the company's development. What I appreciate about my dream job is earning good incomes in a short period. After that, I will take a day trip with my family. I understand that it is difficult to accomplish my goal. However, I will try my best to make my dream come true.
Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã góp ý bởi (7 điểm)

Update: Từ 30/4 Điểm bạn tích lũy được trên CWMP sẽ dùng để đổi quà (vé xem CGV (100 điểm/1 vé, thẻ cào điện thoại 150 điểm/thẻ 50k, khóa học IELTS Online (300 điểm/khóa 3 tháng)
Đăng ký quy đổi điểm tại: Form đổi điểm lấy quà"

Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm Điểm nhé :)

Tham khảo các bài viết tương tự

0 Góp ý
đã hỏi 4 Tháng 8, 2016 trong Chữa Bài Thi Quốc Gia bởi Nguyễn Bảo Ngọc Trân (0 điểm)
3 Góp ý
đã hỏi 26 Tháng 11, 2016 trong Other bởi ThoaBibi (0 điểm)
1 góp ý
đã hỏi 30 Tháng 9, 2017 trong Other bởi phuongpham (0 điểm)
1 góp ý
đã hỏi 5 ngày cách đây trong Other bởi messi0812 (4 điểm)
1 góp ý
đã hỏi 24 Tháng 12, 2020 trong Other bởi maiminhanh.ts (0 điểm)
...