ip.chuawriting
Post bài mới

Lưu ý: Check bài viết với Grammarly trước để tránh lỗi đơn giản! Click banner dưới đây để check


Chúng mình đang tuyển CTV chữa bài CÓ TRẢ PHÍ - các bạn có thể apply ở đây: "https://forms.gle/cpVjgt2TggRyVckHA"
Website Chuawritingmienphi là forum chữa bài miễn phí, được chữa từ chính cộng đồng học IELTS.
Các bạn xem bài chữa mẫu tại "http://bit.ly/baichuaW-demo"
Đối với các bài chữa thiếu nghiêm túc sẽ được kiểm duyệt và BAN tài khoản của học viên đó.
Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm point nhé :)

3.6k Bài viết

4.8k Góp ý

2.5k bình luận

109k thành viên

There is no denying that there are many benefits when using technological devices in learning. Firstly, improving knowledge retention, technology can help encourage active participation in the classroom which also is very crucial for increased knowledge retention. Different form of technology can be used to experiment with and decide what works best for students in terms of retaining their knowledge. Secondly, learning useful life skills, students can gain the skills they will need to be successful in the future. Technology is able to help develop many practical skills, including creating presentations, learning to differentiate reliable from unreliable sources on the internet and writing emails. Finally, benefiting for teachers, electronics devices are capable of upgrading the quality of teaching. Teachers can use different apps or trusted online resources to enhance the traditional ways of teaching and to keep students more engaged. In conclusion, electronic devices should be used more for a better education in over the world
Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã hỏi trong Other bởi (0 điểm)
share bài về Wall để xem lại ===>

Xin vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để góp ý bài viết này.


Update: Từ 30/4 Điểm bạn tích lũy được trên CWMP sẽ dùng để đổi quà (vé xem CGV (100 điểm/1 vé, thẻ cào điện thoại 150 điểm/thẻ 50k, khóa học IELTS Online (300 điểm/khóa 3 tháng)
Đăng ký quy đổi điểm tại: Form đổi điểm lấy quà"

Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm Điểm nhé :)

Tham khảo các bài viết tương tự

1 góp ý
đã hỏi 16 Tháng 12, 2020 trong Other bởi oanh1203 (0 điểm)
2 Góp ý
đã hỏi 1 Tháng 5, 2020 trong Other bởi giahan (0 điểm)
1 góp ý
đã hỏi 2 Tháng 3 trong Other bởi qyk (0 điểm)
...