ip.chuawriting
Post bài mới

Website Chuawritingmienphi là forum chữa bài miễn phí, được chữa từ chính cộng đồng học IELTS, các bạn hãy cũng nhau chia sẻ kinh nghiệm viết bài, cùng nhau chữa bài, góp ý, chung tay vì một cộng đồng học IELTS phát triển hơn nữa nhé.
Luật của Forum: Thành viên với mỗi góp ý bất kỳ tại forum sẽ nhận được số bài chữa tương ứng từ https://ieltsplanet.info/ khi thành viên đó có một bài viết mới tại forum, bài viết được chấm dựa trên format của British Council - sửa bài bởi các bạn có band Writing 7.5+

Các bạn xem bài chữa mẫu tại "http://bit.ly/baichuaW-demo"
Đối với các bài chữa thiếu nghiêm túc sẽ được kiểm duyệt và BAN tài khoản của học viên đó.

Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm point nhé :)

3.1k Bài viết

4.4k Góp ý

2.4k bình luận

108k thành viên

Các bài viết gần đây thiếu góp ý

0 Góp ý
đã hỏi 26 Tháng 11, 2015 trong Opinion bởi ngohavu (4 điểm)
0 Góp ý
đã hỏi 21 Tháng 11, 2015 trong Other bởi jaimedee77 (0 điểm)
0 Góp ý
đã hỏi 19 Tháng 11, 2015 trong Opinion bởi NgocQuy (37 điểm)
0 Góp ý
đã hỏi 18 Tháng 11, 2015 trong Other bởi lacus pendragon (0 điểm)
0 Góp ý
0 Góp ý
đã hỏi 16 Tháng 11, 2015 trong Problem-Solution bởi lethithuynga (0 điểm)
0 Góp ý
0 Góp ý
đã hỏi 14 Tháng 11, 2015 trong Opinion bởi pepinko (1 điểm)
0 Góp ý
đã hỏi 4 Tháng 11, 2015 trong Discussion bởi NgocQuy (37 điểm)
0 Góp ý
đã hỏi 4 Tháng 11, 2015 trong Advantages-Disadvantages bởi leminhtue20 (21 điểm)
0 Góp ý
đã hỏi 13 Tháng 10, 2015 trong Other bởi phuongtrinh94 (0 điểm)
0 Góp ý
0 Góp ý
đã hỏi 1 Tháng 10, 2015 trong Opinion bởi Sarah Tata (0 điểm)
0 Góp ý
đã hỏi 19 Tháng 9, 2015 trong Other bởi Nguyen90 (4 điểm)
0 Góp ý
0 Góp ý
đã hỏi 17 Tháng 9, 2015 trong Discussion bởi Nguyễn Bá Phong (0 điểm)
0 Góp ý
đã hỏi 13 Tháng 9, 2015 trong Comparison bởi cherryblossomhmu (16 điểm)
0 Góp ý
đã hỏi 6 Tháng 9, 2015 trong Other bởi Sheepy (10 điểm)
0 Góp ý
đã hỏi 5 Tháng 9, 2015 trong Discussion bởi Oanhh Đào (0 điểm)
0 Góp ý
đã hỏi 5 Tháng 9, 2015 trong TOEFL bởi skokila05 (0 điểm)
0 Góp ý
0 Góp ý
đã hỏi 15 Tháng 8, 2015 trong Opinion bởi lilibp2015 (0 điểm)
0 Góp ý
đã hỏi 14 Tháng 8, 2015 trong Other bởi huyenmaithithanh (0 điểm)
0 Góp ý
đã hỏi 10 Tháng 8, 2015 trong Discussion bởi HLH (24 điểm)
0 Góp ý
đã hỏi 4 Tháng 8, 2015 trong Other bởi tranntthanh (0 điểm)

Update: Từ 30/4 Điểm bạn tích lũy được trên CWMP sẽ dùng để đổi quà (vé xem CGV (100 điểm/1 vé, thẻ cào điện thoại 150 điểm/thẻ 50k, khóa học IELTS Online (300 điểm/khóa 3 tháng)
Đăng ký quy đổi điểm tại: Form đổi điểm lấy quà"

Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm Điểm nhé :)
...