ip.chuawriting
Post bài mới

Lưu ý: Check bài viết với Grammarly trước để tránh lỗi đơn giản! Click banner dưới đây để check


Chúng mình đang tuyển CTV chữa bài CÓ TRẢ PHÍ - các bạn có thể apply ở đây: "https://forms.gle/cpVjgt2TggRyVckHA"
Website Chuawritingmienphi là forum chữa bài miễn phí, được chữa từ chính cộng đồng học IELTS.
Các bạn xem bài chữa mẫu tại "http://bit.ly/baichuaW-demo"
Đối với các bài chữa thiếu nghiêm túc sẽ được kiểm duyệt và BAN tài khoản của học viên đó.
Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm point nhé :)

3.5k Bài viết

4.7k Góp ý

2.5k bình luận

109k thành viên

Everyone know that parents always bring the best things to their children's . But in serveral aspect , parent can't understand what their children think ? And sometime they can get wrong with teaching something about society

 Firstly , it couldn't be denied that parents are the best teacher . They teach you to independent on ownself . But, however , each time you have a failure , certainly that parents will be  beside you to help , encourage from the failure , help you understand , they point out that why did you have failure . Not only that they also teach you about treating to each other . You are the good one or the bad one , you are friendly or haughtinly ,it depends on the way that your parents teach you .

On the other hand , sometime parents not the best one to teach their children . It can be that your parents are behinds the time , they can't catch up with teenager' mind . They force children do what ever they want . They think that it is good for them . But it the reason why that their children can't independent on theirselves . For example , your family has a traditional that everyone in your family has to become a doctor , your father is a doctor , your mother is a doctor , your brother is a doctor and of course you has to become a doctor too . But you don't like to do this major and you want to become a singer . You want to pursue the ambition . And your parent don't allow you to do like that . It is unfortunate that you are the talent

 To sum up , parents can be the best teacher but they make their children depent a lot on them . To me , parents should confide in their children to understand more and more about them .
Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã hỏi trong TOEFL bởi (0 điểm)
share bài về Wall để xem lại ===>

Xin vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để góp ý bài viết này.

1 góp ý

0 phiếu

Mình xin góp ý chút nhé, writing mình cũng không khá nên có gì nhờ các bạn cao thủ chỉ giúp thêm :)

Everyone know that parents always bring the best things to their children's  (không cần sở hữu cách ở đây) . But in serveral aspects , parent can't (không nên viết tắt trong writing) nunderstand what their children think (about) ? And sometime they can (might thì hợp hơn) get wrong with teaching something about society ( Sometime they might get wrong way on teaching their children about the society)

Firstly , it couldn't be denied that parents are the best teachers . They teach you to independent on ownself (to be independent of something, They teach you how to be independent). But, however (sử dụng một từ là đủ), each time you have a failure (everytime you get failure), certainly that parents will be  beside you to help (your parents will always be there to help you), encourage from the failure (encourgae + someone) , help you understand , they point out that ( the reason) why did you have failure . Not only that they also teach you about treating to each other ( they not only point out the reason for your failure but also show you how to treat the others well) . You are the good one or the bad one , you are friendly or haughtinly ,it depends on the way that your parents teach you .


On the other hand , sometime parents are not the best one to ( on teaching teach their children . It can be that  your parents are behinds the time (?), they can't catch up with teenager' mind ( Most of parents can not understand what is on their children mind because there is a big generation gap between them) . They force children do what ever they want . They think that it is good for them . But it is the reason why that their children can't be independent on theirselves

Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã góp ý bởi (16 điểm)

Update: Từ 30/4 Điểm bạn tích lũy được trên CWMP sẽ dùng để đổi quà (vé xem CGV (100 điểm/1 vé, thẻ cào điện thoại 150 điểm/thẻ 50k, khóa học IELTS Online (300 điểm/khóa 3 tháng)
Đăng ký quy đổi điểm tại: Form đổi điểm lấy quà"

Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm Điểm nhé :)
...