Differences and similarities between public universities and private universities----giúp đỡ nhé!
1,868 views
0 votes
0 votes
In Vietnam, there are 2 types of universities are public universities and private universities. They are similar about national university exams, studying time, while they are different about fee, student, lecturer and size.

   Public universities and private universities have same ways to get students by a national university exam. It is organized in July every year. They will get students with possible highest scores. In addition they have same studying time with same department. For example, students much study 4 year to become economy bachelors, teacher and so on while other departments as doctor much study about 6 to 7 years, engineers study about 4.5 years.

  Public universities and private universities have some several differences. Firstly, private universities are more expensive than public university by some reasons. Public universities are supported by government so students just give cheap fee, however public school don’t work with benefits, while private universities are built by persons or companies so they are not supported by government. In addition private universities are built to earn money. For these reasons private universities is more expensive than public universities.

  Because public universities are often cheaper and better than private universities so students in Vietnam often want to learn in public universities, so students in public universities often more intelligent than students in private school. In addition, they have some differences. For example student of private universities often use slang than students in public universities, they also care love and fashion while students in public universities care studying than them.

  About lecturer, Public universities often use lecturers of school while private universities often invite lecturers from other universities. So students of private universities can taught by better lecturers if their universities pay much money.

  Final difference is that size of public universities often bigger than size of private universities because public universities are supported money and land from government. In the other hand public universities are older and more prestigious than private universities so numbers of student in public universities is more crowded.

Public universities and private universities are 2 type of university in Vietnam. Although they have many differences but they have same goals that improve national education, people, economy, and many other things in my country.
by
0 points

Please log in or register to answer this question.

4 Answers

1 vote
1 vote
1) bạn ko nên dùng In vietnam ngay đầu câu, nó đâu có nói cụ thể về vn đâu, viết ntn sẽ làm ng chấm khó chịu

2) bạn ko nên chia bài văn ra làm 5 đoạn, nhiều nhất là 4 thôi: Differences and Similarities

3)bạn dùng quá nhiều common words, hãy tập dùng academic words đi

4)Because public universities are often cheaper and better than private universities so students in Vietnam often want to learn in public universities, so students in public universities often more intelligent than students in private school.

câu này bạn đang nói quan điểm của mình nhưng có vẻ ko clear cho lắm

5) In addition, they have some differences. For example.....

bạn nên list những cái khác nhau đó ra rồi mới lấy ex
by
5 points
0 votes
0 votes
Bài viết này bạn phải sửa nhiều đấy,

-  bạn nên viết về các trường đại học nói chung trên toàn thế giới, ko nên viết riêng về Việt Nam

- Bài viết của bạn nên chia thành 4 đoạn, 1 mở bài, 2 thân bài và 1 đoạn kết.

- Mình thấy bạn chưa đầu tư nhiều vào từ vựng, cách sắp xếp và tổ chức các câu trong bài viết
by
20 points
0 votes
0 votes

Mình góp ý 1 chút về ngữ pháp nhé:

- "there are 2 types of universities are public universities and private universities" -> 2 verb to be "are", sửa thành "there are 2 types of universities: public universities and private universities".

- "similar about" -> "similar in" + sth

- "Public universities and private universities have same ways to get students by a national university exam. It is organized in July every year" -> tách rời 2 câu này thì từ "it" câu thứ 2 gây confusing.  -> "Public universities and private universities have same ways to get students by a national university exam which is "held" on July every year.

- "Final difference is that size of public universities often bigger " - > "Final difference is that sizes of public universities are often bigger"

 

Một số ý kiến khác:

- Nếu đây là topic của đề IELTS thì bài của bạn gặp hạn chế là dùng từ lại lại nhiều, từ informal nhiều, thiếu acamadic words, câu văn đơn giải, thiếu corehence. Còn nếu là topic của ibt thì bài bạn viết khá ngắn 400-500 words, và yêu cầu phải có example, bạn có thể lấy bản thân hoặc thực tế.

by
4 points
0 votes
0 votes
Bài này dài quá! Gộp lại viết kiểu IELTS đi. Nếu muốn cắt ngắn thì bạn viết 2 bài, 1 bài similarities, 1 bài differences.
by
458 points

Related questions

0 votes
0 votes
1 answer