ip.chuawriting
Post bài mới

Lưu ý: Check bài viết với Grammarly trước để tránh lỗi đơn giản! Click banner dưới đây để check


Chúng mình đang tuyển CTV chữa bài CÓ TRẢ PHÍ - các bạn có thể apply ở đây: "https://forms.gle/cpVjgt2TggRyVckHA"
Website Chuawritingmienphi là forum chữa bài miễn phí, được chữa từ chính cộng đồng học IELTS.
Các bạn xem bài chữa mẫu tại "http://bit.ly/baichuaW-demo"
Đối với các bài chữa thiếu nghiêm túc sẽ được kiểm duyệt và BAN tài khoản của học viên đó.
Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm point nhé :)

3.5k Bài viết

4.8k Góp ý

2.5k bình luận

109k thành viên

 Topic: in the future, students may have the choice of studying at home by using technology such as computer or television or of studying at traditional schools. Which would you prefer? Use reasons and specific details to explain your voice.  
                              
                                                                                              Study at home
    Most people think that it is better study at school than study at home, but it’s not for me. When I study at school
I always feel boring and constrain because everything is controlled by rules of the school. So, I think study at home is best for me.
    When I study at home, I can learn and eat or learn and listen music at the same time, when I feel boring, stress, sleepy about study I can go outside and doing some activity interesting to cut down stress. Of course, all of these won occur if I study at school.
   Independent and self-discipline are one of the most important to success in study. So, at home I will have opportunity to practice this two skills. For example, I will work out my problem or doing everything by myself. On other hand, it’s more satisfying to do the work by oneself.
    Learn more effectively. If I study at home, I can look for materials on the internet by my computer, smartphone to solve my problem. It is help me remember better. Then, if I see this problem again I can easily deal with it.
    In short, when I study at home, I can do what I want, practice independent and self-discipline and learn more effectively when I study at school. Therefore, home is the best place for me.     
 
Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã hỏi trong TOEFL bởi (0 điểm)
share bài về Wall để xem lại ===>

Xin vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để góp ý bài viết này.

3 góp ý

0 phiếu

Hi, I think there are some mistakes that should be ne noted:

1.it is better study --> it is better to study

2 ."I feel boring" means I feel like I am a boring person.

   It should be "I always feel bored and constrained".

3.  when I feel boring, stress..---> when I feel bored, stressed...

4. won---> won't

5. independent---> independence

6.  are one of the most important to success---> you should add a noun after "important", for example: are one of the most important factors to success.

7. We should not use "so" in writing. "therefore/thus/hence..." is better

8. I will have opportunity to practice this two skills.--->oppotunities/ an oppotunity; these

9. I will work out my problem or doing everything by myself---> do

 

 

 

Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã góp ý bởi (4 điểm)
0 phiếu
   Most people think that it is better study (better to study)  at school than study at home, but it’s not for me. When I study at school
I always feel boring (bored)  and constrain (constrained) because everything is controlled by rules of the school. So, I think study at home is best for me.
    When I study studying (thì hay hơn) at home, I can learn and eat or learn and listen music at the same time, when I feeling  boring, (bored, chỉ cảm giác của mình) stressed, sleepy about the study( sau giời từ sẽ thường là noun hoặc v-ing nha) I can go outside and doing some activity interesting (interesting activity) to cut down stress. Of course, all of these won  (won't)  occur if I study at school.
   Independent and self-discipline are one of the most important to success in study. So, at home I will have the opportunity to practice this two skills. For example, I will work out my problem or doing( do) everything by myself. On (the) other hand, it’s more satisfying to do the work by oneself.
    Learn more effectively. If I study at home, I can look for materials on the internet by my computer, smartphone to solve my problem. It is helps me remember better. Then, if I see this problem again I can easily deal with it.
    In short, when I study at home, I can do what I want, practice independent and self-discipline and learn more effectively when I study at school. Therefore, home is the best place for me.     
Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã góp ý bởi (19 điểm)
cảm ơn bạn nhiều nhiều
0 phiếu
I think there may be some problem with the length of your essay. A high-score essay( 25/30 or above) should be from 300 to 400 words, or even 500 words. However, keep in mind that  the length of your essay is not the key factor of whether your score is high or not.

Moreover, you should attempt to show your vocabulary through your essay by avoiding using simple words such as: I feel, boring,....You should learn some academic words so that you can use them in the essay.

http://chuawritingmienphi.com/5207/minh-dang-luyen-viet-mong-m-n-sua-bai-giup-minh-voi-cham-theo-kieu-toefl-ibt-a?show=5207#q5207
Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã góp ý bởi (13 điểm)

Update: Từ 30/4 Điểm bạn tích lũy được trên CWMP sẽ dùng để đổi quà (vé xem CGV (100 điểm/1 vé, thẻ cào điện thoại 150 điểm/thẻ 50k, khóa học IELTS Online (300 điểm/khóa 3 tháng)
Đăng ký quy đổi điểm tại: Form đổi điểm lấy quà"

Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm Điểm nhé :)

Tham khảo các bài viết tương tự

1 góp ý
đã hỏi 22 Tháng 10, 2016 trong Other bởi takumikun (15 điểm)
...