ip.chuawriting
Post bài mới

Lưu ý: Check bài viết với Grammarly trước để tránh lỗi đơn giản! Click banner dưới đây để check


Chúng mình đang tuyển CTV chữa bài CÓ TRẢ PHÍ - các bạn có thể apply ở đây: "https://forms.gle/cpVjgt2TggRyVckHA"
Website Chuawritingmienphi là forum chữa bài miễn phí, được chữa từ chính cộng đồng học IELTS.
Các bạn xem bài chữa mẫu tại "http://bit.ly/baichuaW-demo"
Đối với các bài chữa thiếu nghiêm túc sẽ được kiểm duyệt và BAN tài khoản của học viên đó.
Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm point nhé :)

3.5k Bài viết

4.8k Góp ý

2.5k bình luận

109k thành viên

I think wearing school uniforms has many advantages. To begin with, wearing uniforms encourages students to be proud of their schools. Secondly, wearing uniforms will help students not being rich and poor discrimination. Rich or poor students are required to wear the same clothes to school. Besides, wearing school uniforms is practical. First, it saves time, you don't have to think of what to wear everyday and this will help students concentrate on learning. Second, it saves money. Students will not spend too much money to buying clothes because they just have two outfit for a year. What's more, secondary school students should wear uniforms.
Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã hỏi trong TOEFL bởi (0 điểm)
share bài về Wall để xem lại ===>

Xin vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để góp ý bài viết này.

1 góp ý

0 phiếu

I think wearing school uniform has many advantages. To begin with, wearing uniforms encourages students to be proud of their schools. Secondly, uniform ( lặp ) uniforms will help students (lặp) children not being rich and poor discrimination. Rich and poor students are required to wear the same clothes to school.  (diễn đạt) not feeling discriminate about their backgound when all the rich and poor are required to wear the same clothes at school.

(Dùng first và second 1 lần thôi)

Moreover, wearing school uniform is practical. It is time-saving since you do not (không viết tắt) have to think of what to wear everyday, which may help you concentrating on learning. It is also economical because you only need two outfit for the whole year. In conclusion, I think that school uniform must be compulsory.

(Bài tôi vừa nghĩ ra, ý tưởng là thế, chưa bt có sai hay không)

Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã góp ý bởi (15 điểm)

Update: Từ 30/4 Điểm bạn tích lũy được trên CWMP sẽ dùng để đổi quà (vé xem CGV (100 điểm/1 vé, thẻ cào điện thoại 150 điểm/thẻ 50k, khóa học IELTS Online (300 điểm/khóa 3 tháng)
Đăng ký quy đổi điểm tại: Form đổi điểm lấy quà"

Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm Điểm nhé :)

Tham khảo các bài viết tương tự

1 góp ý
2 Góp ý
đã hỏi 29 Tháng 5, 2015 trong TOEFL bởi phannukyan (0 điểm)
...