ip.chuawriting
Post bài mới

Lưu ý: Check bài viết với Grammarly trước để tránh lỗi đơn giản! Click banner dưới đây để check


Chúng mình đang tuyển CTV chữa bài CÓ TRẢ PHÍ - các bạn có thể apply ở đây: "https://forms.gle/cpVjgt2TggRyVckHA"
Website Chuawritingmienphi là forum chữa bài miễn phí, được chữa từ chính cộng đồng học IELTS.
Các bạn xem bài chữa mẫu tại "http://bit.ly/baichuaW-demo"
Đối với các bài chữa thiếu nghiêm túc sẽ được kiểm duyệt và BAN tài khoản của học viên đó.
Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm point nhé :)

3.6k Bài viết

4.8k Góp ý

2.5k bình luận

110k thành viên

Firstly, a certificate from college or university is mostly indispensable to apply for a job. Many companies require their employees to have certificate in their fields, which improves they’re qualified enough to apply for the job. If a person who don’t have necessary certificates, it will very hard for them to find a good job, so almost people attend college or university after graduating from high school.

Secondly, students can improve their social skills as they have opportunities to meet educated people. Living in this environment makes students meet many people: friends, professors, …which helps students more confident and good at communication. They also have to be self-conscious and saving when dealing with many difficulties about finance and studying.

Finally, studying at college or university helps students enhance knowledge and experience. They will receive information about many aspects in life such as information technology, digital systems, biology, etc. Each field supplies students relevant knowledge, which helps them to be qualified enough to attain higher goals in life.

In conclusions, attending college and university not only helps students keep pace with changes in society but also train them to get experience and necessary knowledge about their careers and brings numerous benefits to students, which is the reason why students attend to it.

 

(Em mới luyện thôi nên ngồi lì cả tiếng mới viết xong lận)
Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã hỏi trong TOEFL bởi (0 điểm)
share bài về Wall để xem lại ===>

Xin vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để góp ý bài viết này.

1 góp ý

0 phiếu

(Thiếu introduction)

Firstly, a certificate from college or university is mostly indispensable to applying for a job. Many companies require their employees to have certificates in their fields, which improves they’re qualified enough to apply for do the job. If a person who don’t does not have necessary certificates, it will very hard for them him or her to find a good job, so almost people attend college or university after graduating from high school.

Secondly, students can improve their social skills as they have opportunities to meet educated people. Living in this environment makes students meet many people: friends, professors, …which helps students be more confident and good at communication. They also have to be self-conscious and saving when dealing with many difficulties about finance and study.

Finally, studying at college or university helps students enhance knowledge and experience. They will receive information about many aspects in life such as information technology, digital systems, biology, etc. Each field supplies students with relevant knowledge, which helps them to be qualified enough to attain higher goals in life.

In conclusions, attending college and university not only helps students keep pace with changes in society but also train them to get experience and necessary knowledge about their careers and brings numerous benefits to students, which is the reason why students attend to it.

(Bài viết chưa đáp ứng yêu cầu "Use specific ... examples to support your answer" của đề bài)

Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã góp ý bởi (443 điểm)

Update: Từ 30/4 Điểm bạn tích lũy được trên CWMP sẽ dùng để đổi quà (vé xem CGV (100 điểm/1 vé, thẻ cào điện thoại 150 điểm/thẻ 50k, khóa học IELTS Online (300 điểm/khóa 3 tháng)
Đăng ký quy đổi điểm tại: Form đổi điểm lấy quà"

Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm Điểm nhé :)

Tham khảo các bài viết tương tự

...