ip.chuawriting

Thành viên Tr.g

Thành viên được: 6 năm (since 24 Tháng 4, 2015)
Quyền hạn: Administrator
Các đặc quyền: Đặt câu hỏi
Sửa chủ đề của câu hỏi bất kỳ
Sửa bất kỳ câu hỏi nào
Sửa bất kỳ câu trả lời nào
Sửa bất kỳ bình luận nào
Editing posts silently
Đóng bất cứ câu hỏi nào
Chọn câu trả lời hay nhất của bất kỳ câu hỏi nào
Xem địa chỉ IP bài viết của khách
Viewing who voted or flagged posts
Chấp thuận hoặc từ chối bài viết
Ẩn hoặc hiện bất kỳ bài viết nào
Xóa bài viết đã ẩn
Viewing the newest users page
Viewing the special users page
Create personal signature
Edit any signature
Họ và tên:
Vị trí:
Website:
About me:

Hoạt động của Tr.g

Điểm: 242 điểm (hạng #7)
Các câu hỏi: 92
Các câu trả lời: 117 (có 5 câu trả lời được chọn hay nhất)
Các bình luận: 28
Đã bỏ phiếu cho người khác trong: 15 Góp ý
Bỏ phiếu cho người khác: 15 bỏ phiếu, 0 rút phiếu
Nhận phiếu từ người khác: 27 bỏ phiếu, 0 rút phiếu

Update: Từ 30/4 Điểm bạn tích lũy được trên CWMP sẽ dùng để đổi quà (vé xem CGV (100 điểm/1 vé, thẻ cào điện thoại 150 điểm/thẻ 50k, khóa học IELTS Online (300 điểm/khóa 3 tháng)
Đăng ký quy đổi điểm tại: Form đổi điểm lấy quà"

Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm Điểm nhé :)
...