ip.chuawriting

Thành viên chuthuyduong

Thành viên được: 6 năm (since 4 Tháng 8, 2014)
Quyền hạn: Thành viên đã đăng ký
Các đặc quyền: Đặt câu hỏi
Họ và tên:
Vị trí: Du học sinh Anh
Website:
About me: Never actually took an IELTS test for university admissions because I got exempt from it. Have been studying in English since 9th grade, so I do know a thing or two about writing :)

Hoạt động của chuthuyduong

Điểm: 90 điểm (hạng #30)
Các câu hỏi: 0
Các câu trả lời: 16 (có 1 câu trả lời được chọn hay nhất)
Các bình luận: 2
Đã bỏ phiếu cho người khác trong: 0 Góp ý
Bỏ phiếu cho người khác: 0 bỏ phiếu, 0 rút phiếu
Nhận phiếu từ người khác: 22 bỏ phiếu, 3 rút phiếu

Update: Từ 30/4 Điểm bạn tích lũy được trên CWMP sẽ dùng để đổi quà (vé xem CGV (100 điểm/1 vé, thẻ cào điện thoại 150 điểm/thẻ 50k, khóa học IELTS Online (300 điểm/khóa 3 tháng)
Đăng ký quy đổi điểm tại: Form đổi điểm lấy quà"

Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm Điểm nhé :)
...