ip.chuawriting
Post bài mới

Lưu ý: Check bài viết với Grammarly trước để tránh lỗi đơn giản! Click banner dưới đây để check


Chúng mình đang tuyển CTV chữa bài CÓ TRẢ PHÍ - các bạn có thể apply ở đây: "https://forms.gle/cpVjgt2TggRyVckHA"
Website Chuawritingmienphi là forum chữa bài miễn phí, được chữa từ chính cộng đồng học IELTS.
Các bạn xem bài chữa mẫu tại "http://bit.ly/baichuaW-demo"
Đối với các bài chữa thiếu nghiêm túc sẽ được kiểm duyệt và BAN tài khoản của học viên đó.
Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm point nhé :)

3.5k Bài viết

4.7k Góp ý

2.5k bình luận

109k thành viên

Traffic problem has become more and more serious nowadays, especially in the large cities. One of the solutions to this case is application of public transports. However, this has its pros and cons. In my opinion, the greatest advantage of public transports is its contribution to preserve the environment. Using this means could reduce pollution because there would be fewer cars driving on the roads.It means there would be fewer fumes and could avoid traffic jams also. Furthermore, public transport is more economical for many people such as students and the low-paid workers. In the other side, using public vehicles can be also disadvantageous because they are not available at any time. So we could spend even some hours waiting. Moreover, buses are usually so crowded that it would be difficult for us to control our belongs. It would give chance for criminal to act, especially in the rush hours. In conclusion, public transport has not only advantages but also disadvantages. Personally, I support using public transport because it is environmentally friendly.

 
Rating: 2.98
đã hỏi trong TOEFL bởi (0 điểm)
share bài về Wall để xem lại ===>

Xin vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để góp ý bài viết này.

2 góp ý

0 phiếu
Mình nghĩ một bài luận TOEFL cần phải có Introduction-2 hoặc 3 Body Para- Conclusion, mấy cái đó mỗi cái là một đoạn nên bạn không nên viết gộp chung như vậy.

Cái nữa là, bạn nên xem lại một số outline và hướng dẫn của thầy cô về writig. Mình thấy bài viết còn khá sơ sài, structure chưa đúng. Thiếu supporting detais khá nhiều
Rating: 7.00
đã góp ý bởi (1 điểm)
0 phiếu

Traffic problem has become more and more serious nowadays, especially in the large cities. One of the solutions to this case is application of public transports. However, this has its pros and cons. In my opinion, the greatest advantage of public transports is its contribution to preserve the environment. Using this means could reduce pollution because there would be fewer cars driving on the roads.It means there would be fewer fumes and could avoid traffic jams also. Furthermore, public transport is more economical for many people such as students and the low-paid workers. In the other side, using public vehicles can be also disadvantageous because they are not available at any time. So we could spend even some hours for waiting. Moreover, buses are usually so crowded that it would be difficult for us to control our belongs. It would give chance for criminal to act, especially in the rush hours. In conclusion, public transport has not only advantages but also disadvantages. Personally, I support using public transport because it is environmentally friendly.

Mình thấy bài viết của bạn ngắn quá!

Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã góp ý bởi (150 điểm)

Update: Từ 30/4 Điểm bạn tích lũy được trên CWMP sẽ dùng để đổi quà (vé xem CGV (100 điểm/1 vé, thẻ cào điện thoại 150 điểm/thẻ 50k, khóa học IELTS Online (300 điểm/khóa 3 tháng)
Đăng ký quy đổi điểm tại: Form đổi điểm lấy quà"

Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm Điểm nhé :)

Tham khảo các bài viết tương tự

...