ip.chuawriting
Post bài mới
Thành viên với 100 points trở lên sẽ được hổ trợ discount 40% khóa IELTS PREMIUM 6.5 từ IELTS Planet - Học IELTS Online.
Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm point nhé.

2.4k Bài viết

3.4k Góp ý

2.1k bình luận

35.4k thành viên

Sửa giúp mình với , cám ơn mọi người nhiều !

The two diffirent maps indicate an island before the construction and how it changes after some tourists were built .Overall, some buildings, accommodation units and roads  appeared and there are several services for tourists .

The island’s sizes are approximate 250 meters width and 50 meters length .Before the construction ,there are nothing much but trees at the west and the east of the island .

They built a central building of reception and a northen restaurant at the west of the island . A circle track of vehicles  was also built around the reception block and leads to the southern pier where tourists can go sailing . There are 2 groups of accommodation at both west and east side of the reception block. They also built a footpath system connecting buildings of each group. At the west of the island , there is a beach which tourists can swim or enjoy sunshine .

In gerenal , by comparing two maps , there are significant changes of the island after the construction .
Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã hỏi trong Maps bởi (0 điểm)
share bài về Wall để xem lại ===>

Xin vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để góp ý bài viết này.

1 góp ý

0 phiếu

The two diffirent  (differentmaps indicate an island before the construction and how it changes after some tourists (tourist facilities were built (have been built) .Overall, some buildings, accommodation units and roads  appeared and there are several services for tourists .
 
The island’s sizes are approximate 250 meters width and 50 meters length (not necessary b/c there is no change in size) .Before the construction ,there are nothing much but trees at the west and the east of the island . 

They built a central building of reception and a northen restaurant at the west of the island . A circle track of vehicles  was   also built (has been built) around the reception block and leads (led) to the southern pier where tourists can go sailing . There are (were2 groups of accommodation at both west and east side of the reception block. They also built a footpath system connecting buildings of each group. At the west of the island , there is a beach which tourists can swim or enjoy sunshine .


In gerenal , by comparing two maps , there are significant changes of the island after the construction.

I think it's quite good in general, but you should pay attention to tense of verbs

Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã góp ý bởi (1 điểm)
Thank you so much !

Tips: Thành viên với 10 points trở lên sẽ được sửa bài bởi Team Writing 7.5 :)
Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm point nhé :)
...