ip.chuawriting
Post bài mới
Thành viên với 10 points trở lên sẽ được sửa bài bởi Team Writing 7.5 từ IELTS Planet - Học IELTS Online.
Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm point nhé.

2.1k Bài viết

3k Góp ý

1.9k bình luận

13.3k thành viên

ielts-task-1 - Các bài viết được Tag gần đây

0 Góp ý
đã hỏi 5 ngày cách đây trong Comparison bởi minhphuong (9 điểm)
1 góp ý
đã hỏi 24 Tháng 11, 2017 trong Comparison bởi cloudyaya (0 điểm)
1 góp ý
đã hỏi 24 Tháng 11, 2017 trong Maps bởi tranphuonglinh (11 điểm)
2 Góp ý
đã hỏi 16 Tháng 11, 2017 trong Trend (line) bởi lauradang (0 điểm)
1 góp ý
đã hỏi 10 Tháng 7, 2017 trong Comparison bởi huynhnguyenvietduc (4 điểm)
0 Góp ý
đã hỏi 25 Tháng 6, 2017 trong Comparison bởi thungale119 (19 điểm)
1 góp ý
đã hỏi 12 Tháng 6, 2017 trong Comparison bởi nguyễn ngọc trang (0 điểm)
1 góp ý
2 Góp ý
1 góp ý
đã hỏi 17 Tháng 2, 2017 trong Trend (line) bởi ngocle05022000 (0 điểm)

Tips: Thành viên với 10 points trở lên sẽ được sửa bài bởi Team Writing 7.5 :)
Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm point nhé :)
...