ip.chuawriting
Post bài mới
Thành viên với 10 points trở lên sẽ được sửa bài bởi Team Writing 7.5 từ IELTS Planet - Học IELTS Online.
Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm point nhé.

2.1k Bài viết

3k Góp ý

1.9k bình luận

13.5k thành viên

IELTS - Task 2 - Các bài viết và góp ý gần đây

2 Góp ý
đã góp ý 28 Tháng 2 trong Discussion bởi Roylux8760 (44 điểm)
2 Góp ý
đã góp ý 27 Tháng 2 trong Opinion bởi Christine Ho (141 điểm)
1 góp ý
đã góp ý 12 Tháng 1 trong Opinion bởi tobesaiki (11 điểm)
1 góp ý
đã góp ý 8 Tháng 1 trong Opinion bởi thủy trúc (20 điểm)
1 góp ý
1 góp ý
đã góp ý 6 Tháng 1 trong Opinion bởi jerrysg (11 điểm)

Tips: Thành viên với 10 points trở lên sẽ được sửa bài bởi Team Writing 7.5 :)
Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm point nhé :)
Post bài viết để được góp ý.
...