ip.chuawriting
Post bài mới
Thành viên với 100 points trở lên sẽ được hổ trợ discount 40% khóa IELTS PREMIUM 6.5 từ IELTS Planet - Học IELTS Online.
Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm point nhé.

2.3k Bài viết

3.3k Góp ý

2.1k bình luận

31.6k thành viên

IELTS - Task 2 - Các bài viết và góp ý gần đây

1 góp ý
đã góp ý 3 giờ cách đây trong Opinion bởi tuananhnvh (43 điểm)
1 góp ý
đã góp ý 3 ngày cách đây trong advantages,disadvantages bởi rosi akira (25 điểm)
1 góp ý
đã góp ý 4 ngày cách đây trong Opinion bởi rosi akira (25 điểm)
0 Góp ý
1 góp ý
đã góp ý 5 ngày cách đây trong Opinion bởi tuananhnvh (43 điểm)
1 góp ý
2 Góp ý
đã góp ý 19 Tháng 12, 2018 trong Opinion bởi baomap22000 (8 điểm)
1 góp ý
đã góp ý 17 Tháng 12, 2018 trong Opinion bởi D.Luffy (299 điểm)
1 góp ý
đã góp ý 16 Tháng 12, 2018 trong Discussion bởi Be2611 (7 điểm)
1 góp ý
1 góp ý
đã góp ý 2 Tháng 12, 2018 trong Opinion bởi duycute1999 (12 điểm)
1 góp ý
đã góp ý 25 Tháng 11, 2018 trong Opinion bởi D.Luffy (299 điểm)

Tips: Thành viên với 10 points trở lên sẽ được sửa bài bởi Team Writing 7.5 :)
Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm point nhé :)
Post bài viết để được góp ý.
...