ip.chuawriting
Post bài mới
Thành viên với 10 points trở lên sẽ được sửa bài bởi Team Writing 7.5 từ IELTS Planet - Học IELTS Online.
Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm point nhé.

2.3k Bài viết

3.2k Góp ý

2k bình luận

22.5k thành viên

IELTS - Task 2 - Các bài viết và góp ý gần đây

0 Góp ý
đã hỏi 4 ngày cách đây trong Discussion bởi ToilaHai123 (13 điểm)
0 Góp ý
đã hỏi 10 Tháng 11 trong Opinion bởi Đùi Gà Luộc (0 điểm)
0 Góp ý
đã hỏi 9 Tháng 11 trong Problem-Solution bởi thanhthao31081998 (0 điểm)
0 Góp ý
đã hỏi 5 Tháng 11 trong Opinion bởi hungxd08 (0 điểm)
0 Góp ý
đã hỏi 31 Tháng 10 trong Opinion bởi meo1234 (6 điểm)
1 góp ý
đã góp ý 30 Tháng 10 trong Opinion bởi D.Luffy (222 điểm)
1 góp ý
2 Góp ý
1 góp ý
đã góp ý 15 Tháng 10 trong Opinion bởi kieubinh (11 điểm)
1 góp ý
đã góp ý 14 Tháng 10 trong Opinion bởi xuka576 (13 điểm)
1 góp ý
đã góp ý 11 Tháng 10 trong Opinion bởi cuthimykim (1 điểm)

Tips: Thành viên với 10 points trở lên sẽ được sửa bài bởi Team Writing 7.5 :)
Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm point nhé :)
Để xem thêm, hãy bấm vào tất cả các bài viết trong chủ đề này.
...