ip.chuawriting
Post bài mới
Thành viên với 10 points trở lên sẽ được sửa bài bởi Team Writing 7.5 từ IELTS Planet - Học IELTS Online.
Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm point nhé.

2,030 Bài viết

2,831 Góp ý

1,918 bình luận

12,920 thành viên

IELTS - Task 2 - Các bài viết và góp ý gần đây

0 Góp ý
đã hỏi 2 ngày cách đây trong Opinion bởi auduong (2 điểm)
2 Góp ý
2 Góp ý
đã góp ý 3 ngày cách đây trong Opinion bởi haanhdo28122002 (15 điểm)
3 Góp ý
đã góp ý 6 ngày cách đây trong Discussion bởi D.Luffy (39 điểm)
0 Góp ý
đã hỏi 4 Tháng 12 trong Opinion bởi hdungie (0 điểm)
2 Góp ý
đã góp ý 1 Tháng 12 trong Problem-Solution bởi Christine Ho (124 điểm)
1 góp ý
đã góp ý 22 Tháng 11 trong Discussion bởi LNGTVN2002 (29 điểm)

Tips: Thành viên với 10 points trở lên sẽ được sửa bài bởi Team Writing 7.5 :)
Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm point nhé :)
Post bài viết để được góp ý.
...