ip.chuawriting
Post bài mới
Thành viên với 100 points trở lên sẽ được hổ trợ discount 40% khóa IELTS PREMIUM 6.5 từ IELTS Planet - Học IELTS Online.
Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm point nhé.

2.4k Bài viết

3.4k Góp ý

2.1k bình luận

41.3k thành viên

#task1 - Các bài viết được Tag gần đây

2 Góp ý
1 góp ý
1 góp ý
đã hỏi 17 Tháng 2, 2018 trong Comparison bởi minhphuong (4 điểm)
1 góp ý
0 Góp ý
đã hỏi 28 Tháng 12, 2017 trong Trend (line) bởi jerrysg (11 điểm)
1 góp ý
đã hỏi 18 Tháng 11, 2017 trong Comparison bởi lactiennguyen13 (8 điểm)
2 Góp ý
đã hỏi 16 Tháng 11, 2017 trong Trend (line) bởi lauradang (0 điểm)
1 góp ý
đã hỏi 9 Tháng 10, 2017 trong Trend (line) bởi toanvo (0 điểm)
0 Góp ý

Tips: Thành viên với 10 points trở lên sẽ được sửa bài bởi Team Writing 7.5 :)
Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm point nhé :)
...