ip.chuawriting
Post bài mới

Website Chuawritingmienphi là forum chung để các ban cùng nhau chia sẻ bài viết, kinh nghiệm viết bà, cùng nhau chữa bài, góp ý, chung tay vì một cộng đồng học IELTS phát triển hơn nữa.

Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm point nhé :)

2.7k Bài viết

3.7k Góp ý

2.2k bình luận

71.3k thành viên

chữa-writing-task1 - Các bài viết được Tag gần đây

1 góp ý
0 Góp ý
đã hỏi 5 Tháng 7 trong Maps bởi nhanvan2810 (6 điểm)
2 Góp ý
1 góp ý
đã hỏi 22 Tháng 8, 2017 trong Trend (Line) bởi D. Thảo (0 điểm)
3 Góp ý
đã hỏi 19 Tháng 8, 2015 trong Trend (Line) bởi Shady Slim (0 điểm)

Update: Từ 30/4 Điểm bạn tích lũy được trên CWMP sẽ dùng để đổi quà (vé xem CGV (100 điểm/1 vé, thẻ cào điện thoại 150 điểm/thẻ 50k, khóa học IELTS Online (300 điểm/khóa 3 tháng)
Đăng ký quy đổi điểm tại: Form đổi điểm lấy quà"

Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm Điểm nhé :)
...