ip.chuawriting
Post bài mới
Thành viên với 100 points trở lên sẽ được hổ trợ discount 40% khóa IELTS PREMIUM 6.5 từ IELTS Planet - Học IELTS Online.
Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm point nhé.

2.3k Bài viết

3.3k Góp ý

2k bình luận

26.9k thành viên

Các bài viết gần đây thiếu góp ý

0 Góp ý
đã hỏi 1 ngày cách đây trong Opinion bởi phuongphuong2909 (0 điểm)
0 Góp ý
đã hỏi 4 ngày cách đây trong Other bởi ervalil (1 điểm)
0 Góp ý
đã hỏi 6 ngày cách đây trong Comparison bởi boqn54321 (4 điểm)
0 Góp ý
đã hỏi 30 Tháng 11 trong Trend (line) bởi Choco (0 điểm)
0 Góp ý
đã hỏi 28 Tháng 11 trong Opinion bởi cu thi tuyen (0 điểm)
0 Góp ý
đã hỏi 14 Tháng 11 trong Discussion bởi ToilaHai123 (13 điểm)
0 Góp ý
đã hỏi 10 Tháng 11 trong Opinion bởi Đùi Gà Luộc (0 điểm)
0 Góp ý
đã hỏi 9 Tháng 11 trong Problem-Solution bởi thanhthao31081998 (0 điểm)
0 Góp ý
đã hỏi 5 Tháng 11 trong Opinion bởi hungxd08 (0 điểm)
0 Góp ý
đã hỏi 28 Tháng 10 trong Other bởi mytrinh (0 điểm)
0 Góp ý
đã hỏi 13 Tháng 10 trong Other bởi yenpham98 (0 điểm)
0 Góp ý
đã hỏi 11 Tháng 10 trong Opinion bởi cuthimykim (1 điểm)
0 Góp ý
đã hỏi 12 Tháng 7 trong Process bởi violavu (5 điểm)
0 Góp ý
0 Góp ý
đã hỏi 18 Tháng 4 trong Trend (line) bởi binhnguyenOS (12 điểm)
0 Góp ý
đã hỏi 18 Tháng 4 trong Opinion bởi binhnguyenOS (12 điểm)
0 Góp ý
0 Góp ý
đã hỏi 3 Tháng 4 trong Process bởi violavu (5 điểm)
0 Góp ý
0 Góp ý
đã hỏi 6 Tháng 1 trong Trend (line) bởi jerrysg (11 điểm)
0 Góp ý
đã hỏi 28 Tháng 12, 2017 trong Trend (line) bởi jerrysg (11 điểm)
0 Góp ý
đã hỏi 10 Tháng 7, 2017 trong Trend (line) bởi luanga159 (2 điểm)
0 Góp ý
0 Góp ý
đã hỏi 27 Tháng 6, 2017 trong Comparison bởi Phạm Như Phương (0 điểm)
0 Góp ý
đã hỏi 25 Tháng 6, 2017 trong Comparison bởi thungale119 (19 điểm)
0 Góp ý

Tips: Thành viên với 10 points trở lên sẽ được sửa bài bởi Team Writing 7.5 :)
Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm point nhé :)
...