ip.chuawriting
Post bài mới
Thành viên với 10 points trở lên sẽ được sửa bài bởi Team Writing 7.5 từ IELTS Planet - Học IELTS Online.
Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm point nhé.

2.2k Bài viết

3.1k Góp ý

2k bình luận

16.7k thành viên

Các bài viết gần đây thiếu góp ý

0 Góp ý
đã hỏi 16 giờ cách đây trong Trend (line) bởi nhikd7d (0 điểm)
0 Góp ý
đã hỏi 4 ngày cách đây trong Chữa bài Thi Quốc Gia bởi naianh0809 (0 điểm)
0 Góp ý
đã hỏi 13 Tháng 10 trong Other bởi yenpham98 (0 điểm)
0 Góp ý
đã hỏi 11 Tháng 10 trong Opinion bởi cuthimykim (1 điểm)
0 Góp ý
đã hỏi 8 Tháng 10 trong Trend (line) bởi lelanly2005dongkinh (0 điểm)
0 Góp ý
đã hỏi 12 Tháng 7 trong Process bởi violavu (5 điểm)
0 Góp ý
0 Góp ý
đã hỏi 18 Tháng 4 trong Trend (line) bởi binhnguyenOS (12 điểm)
0 Góp ý
đã hỏi 18 Tháng 4 trong Opinion bởi binhnguyenOS (12 điểm)
0 Góp ý
0 Góp ý
đã hỏi 3 Tháng 4 trong Process bởi violavu (5 điểm)
0 Góp ý
0 Góp ý
đã hỏi 6 Tháng 1 trong Trend (line) bởi jerrysg (11 điểm)
0 Góp ý
đã hỏi 28 Tháng 12, 2017 trong Trend (line) bởi jerrysg (11 điểm)
0 Góp ý
đã hỏi 10 Tháng 7, 2017 trong Trend (line) bởi luanga159 (2 điểm)
0 Góp ý
đã hỏi 4 Tháng 7, 2017 trong Comparison bởi thanhmainguyen (0 điểm)
0 Góp ý
0 Góp ý
đã hỏi 29 Tháng 6, 2017 trong Trend (line) bởi mam_linh2412 (4 điểm)
0 Góp ý
đã hỏi 27 Tháng 6, 2017 trong Comparison bởi Phạm Như Phương (0 điểm)
0 Góp ý
đã hỏi 25 Tháng 6, 2017 trong Comparison bởi thungale119 (19 điểm)
0 Góp ý
0 Góp ý
0 Góp ý
đã hỏi 6 Tháng 5, 2017 trong Trend (line) bởi Mynghi2017st (15 điểm)
0 Góp ý
đã hỏi 10 Tháng 2, 2017 trong Comparison bởi minhdt1 (0 điểm)
0 Góp ý
đã hỏi 8 Tháng 2, 2017 trong Problem-Solution bởi tontuvinh (1 điểm)

Tips: Thành viên với 10 points trở lên sẽ được sửa bài bởi Team Writing 7.5 :)
Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm point nhé :)
...