ip.chuawriting
Post bài mới
Thành viên với 100 points trở lên sẽ được hổ trợ discount 40% khóa IELTS PREMIUM 6.5 từ IELTS Planet - Học IELTS Online.
Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm point nhé.

2.4k Bài viết

3.4k Góp ý

2.1k bình luận

36.4k thành viên

Các bài viết gần đây thiếu góp ý

0 Góp ý
0 Góp ý
0 Góp ý
0 Góp ý
đã hỏi 4 ngày cách đây trong Trend (line) bởi minh.nguyendinh1207 (0 điểm)
0 Góp ý
đã hỏi 6 ngày cách đây trong Opinion bởi Henryle2903 (0 điểm)
0 Góp ý
0 Góp ý
0 Góp ý
đã hỏi 28 Tháng 1 trong Trend (line) bởi hnnghia (11 điểm)
0 Góp ý
đã hỏi 28 Tháng 1 trong Discussion bởi hnnghia (11 điểm)
0 Góp ý
0 Góp ý
0 Góp ý
đã hỏi 30 Tháng 11, 2018 trong Trend (line) bởi Choco (0 điểm)
0 Góp ý
đã hỏi 12 Tháng 7, 2018 trong Process bởi violavu (5 điểm)
0 Góp ý
0 Góp ý
đã hỏi 18 Tháng 4, 2018 trong Trend (line) bởi binhnguyenOS (12 điểm)
0 Góp ý
đã hỏi 11 Tháng 4, 2018 trong Trend (line) bởi thaomet2k1 (14 điểm)
0 Góp ý
đã hỏi 3 Tháng 4, 2018 trong Process bởi violavu (5 điểm)
0 Góp ý
đã hỏi 26 Tháng 3, 2018 trong Problem-Solution bởi dinhthanh (13 điểm)
0 Góp ý
đã hỏi 6 Tháng 1, 2018 trong Trend (line) bởi jerrysg (11 điểm)
0 Góp ý
đã hỏi 28 Tháng 12, 2017 trong Trend (line) bởi jerrysg (11 điểm)
0 Góp ý
đã hỏi 10 Tháng 7, 2017 trong Trend (line) bởi luanga159 (2 điểm)
0 Góp ý
0 Góp ý
đã hỏi 27 Tháng 6, 2017 trong Comparison bởi Phạm Như Phương (0 điểm)
0 Góp ý
đã hỏi 25 Tháng 6, 2017 trong Comparison bởi thungale119 (19 điểm)
0 Góp ý
0 Góp ý
0 Góp ý
đã hỏi 6 Tháng 5, 2017 trong Trend (line) bởi Mynghi2017st (15 điểm)
0 Góp ý
đã hỏi 10 Tháng 2, 2017 trong Comparison bởi minhdt1 (0 điểm)
0 Góp ý
đã hỏi 19 Tháng 1, 2017 trong Opinion bởi truongdinhsytri (0 điểm)
0 Góp ý
đã hỏi 28 Tháng 11, 2016 trong Other bởi Quân Phạm (0 điểm)

Tips: Thành viên với 10 points trở lên sẽ được sửa bài bởi Team Writing 7.5 :)
Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm point nhé :)
...