ip.chuawriting
Post bài mới
Thành viên với 100 points trở lên sẽ được hổ trợ discount 40% khóa IELTS PREMIUM 6.5 từ IELTS Planet - Học IELTS Online.
Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm point nhé.

2.4k Bài viết

3.4k Góp ý

2.1k bình luận

46k thành viên

Các bài viết gần đây thiếu góp ý

0 Góp ý
đã hỏi 6 ngày cách đây trong Opinion bởi thiennhi (24 điểm)
0 Góp ý
0 Góp ý
đã hỏi 1 Tháng 4 trong advantages,disadvantages bởi ynhi.0025 (0 điểm)
0 Góp ý
đã hỏi 29 Tháng 3 trong Discussion bởi khanhhuyen0608 (6 điểm)
0 Góp ý
đã hỏi 29 Tháng 3 trong Maps bởi khanhhuyen0608 (6 điểm)
0 Góp ý
đã hỏi 28 Tháng 3 trong Problem-Solution bởi Thao2019 (8 điểm)
0 Góp ý
đã hỏi 28 Tháng 3 trong Opinion bởi ha anh (0 điểm)
0 Góp ý
đã hỏi 26 Tháng 3 trong Other bởi hamun170298 (0 điểm)
0 Góp ý
đã hỏi 24 Tháng 3 trong Opinion bởi khanhhuyen0608 (6 điểm)
0 Góp ý
đã hỏi 24 Tháng 3 trong Trend (line) bởi tanduc0702 (0 điểm)
0 Góp ý
0 Góp ý
đã hỏi 18 Tháng 3 trong Other bởi Steve Carella (0 điểm)
0 Góp ý
đã hỏi 17 Tháng 3 trong Process bởi khanhhuyen0608 (6 điểm)
0 Góp ý
đã hỏi 16 Tháng 3 trong Trend (line) bởi phạm thị thu thảo (8 điểm)
0 Góp ý
đã hỏi 3 Tháng 3 trong Comparison bởi thaole181 (0 điểm)
0 Góp ý
0 Góp ý
đã hỏi 18 Tháng 2 trong Trend (line) bởi minh.nguyendinh1207 (0 điểm)
0 Góp ý
đã hỏi 15 Tháng 2 trong Opinion bởi Henryle2903 (0 điểm)
0 Góp ý
đã hỏi 28 Tháng 1 trong Trend (line) bởi hnnghia (11 điểm)
0 Góp ý
đã hỏi 28 Tháng 1 trong Discussion bởi hnnghia (11 điểm)
0 Góp ý
0 Góp ý
0 Góp ý
đã hỏi 30 Tháng 11, 2018 trong Trend (line) bởi Choco (0 điểm)
0 Góp ý
đã hỏi 12 Tháng 7, 2018 trong Process bởi violavu (5 điểm)
0 Góp ý
0 Góp ý
đã hỏi 18 Tháng 4, 2018 trong Trend (line) bởi binhnguyenOS (12 điểm)
0 Góp ý
đã hỏi 3 Tháng 4, 2018 trong Process bởi violavu (5 điểm)
0 Góp ý
đã hỏi 26 Tháng 3, 2018 trong Problem-Solution bởi dinhthanh (13 điểm)
0 Góp ý
đã hỏi 6 Tháng 1, 2018 trong Trend (line) bởi jerrysg (11 điểm)
0 Góp ý
đã hỏi 28 Tháng 12, 2017 trong Trend (line) bởi jerrysg (11 điểm)

Tips: Thành viên với 10 points trở lên sẽ được sửa bài bởi Team Writing 7.5 :)
Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm point nhé :)
...