ip.chuawriting
Post bài mới

Update: Từ 30/4/2019 Điểm bạn tích lũy được trên CWMP sẽ dùng để đổi quà (vé xem CGV (100 điểm/1 vé, thẻ cào điện thoại 150 điểm/thẻ 50k, khóa học IELTS Online (300 điểm/khóa 3 tháng)
Đăng ký quy đổi điểm tại: Form đổi điểm lấy quà"

Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm point nhé :)

2.5k Bài viết

3.5k Góp ý

2.1k bình luận

58.2k thành viên

Các bài viết gần đây thiếu góp ý

0 Góp ý
đã hỏi 10 Tháng 6 trong Trend (line) bởi Huong Ly (2 điểm)
0 Góp ý
đã hỏi 3 Tháng 6 trong Other bởi Trang Bùi (0 điểm)
0 Góp ý
đã hỏi 1 Tháng 6 trong Discussion bởi Leon (6 điểm)
0 Góp ý
đã hỏi 26 Tháng 5 trong Trend (line) bởi Huong Ly (2 điểm)
0 Góp ý
đã hỏi 12 Tháng 5 trong Process bởi trangphamm50 (63 điểm)
0 Góp ý
đã hỏi 5 Tháng 5 trong Discussion bởi trangphamm50 (63 điểm)
0 Góp ý
0 Góp ý
đã hỏi 29 Tháng 3 trong Discussion bởi khanhhuyen0608 (6 điểm)
0 Góp ý
đã hỏi 29 Tháng 3 trong Maps bởi khanhhuyen0608 (6 điểm)
0 Góp ý
đã hỏi 28 Tháng 3 trong Problem-Solution bởi Thao2019 (8 điểm)
0 Góp ý
đã hỏi 28 Tháng 3 trong Opinion bởi ha anh (0 điểm)
0 Góp ý
đã hỏi 24 Tháng 3 trong Opinion bởi khanhhuyen0608 (6 điểm)
0 Góp ý
đã hỏi 24 Tháng 3 trong Trend (line) bởi tanduc0702 (0 điểm)
0 Góp ý
đã hỏi 18 Tháng 3 trong Other bởi Steve Carella (0 điểm)
0 Góp ý
đã hỏi 17 Tháng 3 trong Process bởi khanhhuyen0608 (6 điểm)
0 Góp ý
đã hỏi 16 Tháng 3 trong Trend (line) bởi phạm thị thu thảo (8 điểm)
0 Góp ý
đã hỏi 18 Tháng 2 trong Trend (line) bởi minh.nguyendinh1207 (0 điểm)
0 Góp ý
đã hỏi 15 Tháng 2 trong Opinion bởi Henryle2903 (0 điểm)
0 Góp ý
đã hỏi 28 Tháng 1 trong Trend (line) bởi hnnghia (11 điểm)
0 Góp ý
đã hỏi 28 Tháng 1 trong Discussion bởi hnnghia (11 điểm)
0 Góp ý
0 Góp ý
0 Góp ý
đã hỏi 30 Tháng 11, 2018 trong Trend (line) bởi Choco (0 điểm)
0 Góp ý
đã hỏi 12 Tháng 7, 2018 trong Process bởi violavu (5 điểm)
0 Góp ý
0 Góp ý
đã hỏi 18 Tháng 4, 2018 trong Trend (line) bởi binhnguyenOS (12 điểm)

Update: Từ 30/4 Điểm bạn tích lũy được trên CWMP sẽ dùng để đổi quà (vé xem CGV (100 điểm/1 vé, thẻ cào điện thoại 150 điểm/thẻ 50k, khóa học IELTS Online (300 điểm/khóa 3 tháng)
Đăng ký quy đổi điểm tại: Form đổi điểm lấy quà"

Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm Điểm nhé :)
...