ip.chuawriting
Post bài mới
Thành viên với 10 points trở lên sẽ được sửa bài bởi Team Writing 7.5 từ IELTS Planet - Học IELTS Online.
Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm point nhé.

2.1k Bài viết

3k Góp ý

1.9k bình luận

13.3k thành viên

Các bài viết gần đây thiếu góp ý

0 Góp ý
đã hỏi 5 ngày cách đây trong Comparison bởi minhphuong (9 điểm)
0 Góp ý
đã hỏi 13 Tháng 2 trong Discussion bởi tuanmtp2501 (0 điểm)
0 Góp ý
đã hỏi 18 Tháng 1 trong Other bởi Cobala (0 điểm)
0 Góp ý
đã hỏi 6 Tháng 1 trong Trend (line) bởi jerrysg (11 điểm)
0 Góp ý
đã hỏi 6 Tháng 1 trong Opinion bởi jerrysg (11 điểm)
0 Góp ý
đã hỏi 28 Tháng 12, 2017 trong Trend (line) bởi jerrysg (11 điểm)
0 Góp ý
đã hỏi 10 Tháng 7, 2017 trong Trend (line) bởi luanga159 (2 điểm)
0 Góp ý
đã hỏi 4 Tháng 7, 2017 trong Comparison bởi thanhmainguyen (0 điểm)
0 Góp ý
0 Góp ý
đã hỏi 29 Tháng 6, 2017 trong Trend (line) bởi mam_linh2412 (4 điểm)
0 Góp ý
đã hỏi 27 Tháng 6, 2017 trong Comparison bởi Phạm Như Phương (0 điểm)
0 Góp ý
đã hỏi 25 Tháng 6, 2017 trong Comparison bởi thungale119 (19 điểm)
0 Góp ý
0 Góp ý
0 Góp ý
đã hỏi 6 Tháng 5, 2017 trong Trend (line) bởi Mynghi2017st (15 điểm)
0 Góp ý
đã hỏi 10 Tháng 2, 2017 trong Comparison bởi minhdt1 (0 điểm)
0 Góp ý
đã hỏi 8 Tháng 2, 2017 trong Problem-Solution bởi tontuvinh (1 điểm)
0 Góp ý
đã hỏi 19 Tháng 1, 2017 trong Opinion bởi truongdinhsytri (0 điểm)
0 Góp ý
đã hỏi 30 Tháng 12, 2016 trong Other bởi Thùy Linh Nguyễn (5 điểm)
0 Góp ý
đã hỏi 28 Tháng 11, 2016 trong Other bởi Quân Phạm (0 điểm)
0 Góp ý
đã hỏi 25 Tháng 11, 2016 trong Other bởi concaco (0 điểm)

Tips: Thành viên với 10 points trở lên sẽ được sửa bài bởi Team Writing 7.5 :)
Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm point nhé :)
...