ip.chuawriting
Post bài mới

Website Chuawritingmienphi là forum chung để các ban cùng nhau chia sẻ bài viết, kinh nghiệm viết bà, cùng nhau chữa bài, góp ý, chung tay vì một cộng đồng học IELTS phát triển hơn nữa.

Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm point nhé :)

2.7k Bài viết

3.7k Góp ý

2.2k bình luận

71.3k thành viên

Các bài viết gần đây thiếu góp ý

0 Góp ý
đã hỏi 2 giờ cách đây trong Discussion bởi mehaembo1 (3 điểm)
0 Góp ý
0 Góp ý
đã hỏi 6 Tháng 8 trong TOEFL bởi Toannguyenduc (0 điểm)
0 Góp ý
đã hỏi 3 Tháng 8 trong Other bởi vuhuyen (0 điểm)
0 Góp ý
0 Góp ý
đã hỏi 26 Tháng 7 trong Maps bởi mehaembo1 (3 điểm)
0 Góp ý
đã hỏi 16 Tháng 7 trong Discussion bởi Caly (0 điểm)
0 Góp ý
đã hỏi 15 Tháng 7 trong Trend (Line) bởi thuduong (0 điểm)
0 Góp ý
0 Góp ý
0 Góp ý
đã hỏi 12 Tháng 7 trong TOEFL bởi Tr.g (71 điểm)
0 Góp ý
0 Góp ý
đã hỏi 8 Tháng 7 trong Discussion bởi hplong93 (0 điểm)
0 Góp ý
đã hỏi 5 Tháng 7 trong Maps bởi nhanvan2810 (6 điểm)
0 Góp ý
0 Góp ý
đã hỏi 4 Tháng 7 trong Opinion bởi Huong Ly (4 điểm)
0 Góp ý
đã hỏi 27 Tháng 6 trong Opinion bởi langkhach610 (0 điểm)
0 Góp ý
đã hỏi 19 Tháng 6 trong Discussion bởi Nguyễn Thanh Tâm (0 điểm)
0 Góp ý
đã hỏi 1 Tháng 6 trong Discussion bởi Leon (6 điểm)
0 Góp ý
đã hỏi 26 Tháng 5 trong Trend (Line) bởi Huong Ly (4 điểm)
0 Góp ý
đã hỏi 12 Tháng 5 trong Process bởi trangphamm50 (64 điểm)
0 Góp ý
đã hỏi 5 Tháng 5 trong Discussion bởi trangphamm50 (64 điểm)
0 Góp ý
0 Góp ý
đã hỏi 29 Tháng 3 trong Discussion bởi khanhhuyen0608 (6 điểm)

Update: Từ 30/4 Điểm bạn tích lũy được trên CWMP sẽ dùng để đổi quà (vé xem CGV (100 điểm/1 vé, thẻ cào điện thoại 150 điểm/thẻ 50k, khóa học IELTS Online (300 điểm/khóa 3 tháng)
Đăng ký quy đổi điểm tại: Form đổi điểm lấy quà"

Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm Điểm nhé :)
...