ip.chuawriting
Post bài mới
Thành viên với 10 points trở lên sẽ được sửa bài bởi Team Writing 7.5 từ IELTS Planet - Học IELTS Online.
Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm point nhé.

2,030 Bài viết

2,831 Góp ý

1,918 bình luận

12,920 thành viên

Các bài viết gần đây thiếu góp ý

0 Góp ý
đã hỏi 2 ngày cách đây trong Opinion bởi auduong (2 điểm)
0 Góp ý
đã hỏi 4 Tháng 12 trong Opinion bởi hdungie (0 điểm)
0 Góp ý
đã hỏi 8 Tháng 8 trong Opinion bởi haidangyen (0 điểm)
0 Góp ý
0 Góp ý
đã hỏi 10 Tháng 7 trong Trend (line) bởi luanga159 (2 điểm)
0 Góp ý
0 Góp ý
đã hỏi 7 Tháng 7 trong Opinion bởi leno168 (0 điểm)
0 Góp ý
đã hỏi 4 Tháng 7 trong Comparison bởi thanhmainguyen (0 điểm)
0 Góp ý
đã hỏi 29 Tháng 6 trong Trend (line) bởi mam_linh2412 (4 điểm)
0 Góp ý
đã hỏi 27 Tháng 6 trong Comparison bởi Phạm Như Phương (0 điểm)
0 Góp ý
đã hỏi 25 Tháng 6 trong Comparison bởi thungale119 (19 điểm)
0 Góp ý
0 Góp ý
0 Góp ý
đã hỏi 17 Tháng 6 trong Problem-Solution bởi phuocphan09 (0 điểm)
0 Góp ý
đã hỏi 6 Tháng 5 trong Trend (line) bởi Mynghi2017st (15 điểm)
0 Góp ý
đã hỏi 16 Tháng 3 trong Opinion bởi quinnmai (0 điểm)
0 Góp ý
đã hỏi 20 Tháng 2 trong Discussion bởi ph0123 (0 điểm)
0 Góp ý
đã hỏi 10 Tháng 2 trong Comparison bởi minhdt1 (0 điểm)
0 Góp ý
đã hỏi 8 Tháng 2 trong Problem-Solution bởi tontuvinh (1 điểm)
0 Góp ý
đã hỏi 8 Tháng 2 trong Problem-Solution bởi tontuvinh (1 điểm)
0 Góp ý
đã hỏi 19 Tháng 1 trong Opinion bởi truongdinhsytri (0 điểm)
0 Góp ý
đã hỏi 30 Tháng 12, 2016 trong Other bởi Thùy Linh Nguyễn (5 điểm)
0 Góp ý
đã hỏi 7 Tháng 12, 2016 trong advantages,disadvantages bởi Jenny Duyen (0 điểm)

Tips: Thành viên với 10 points trở lên sẽ được sửa bài bởi Team Writing 7.5 :)
Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm point nhé :)
...