ip.chuawriting
Post bài mới
Thành viên với 10 points trở lên sẽ được sửa bài bởi Team Writing 7.5 từ IELTS Planet - Học IELTS Online.
Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm point nhé.

2.3k Bài viết

3.2k Góp ý

2k bình luận

21.2k thành viên

Các bài viết và góp ý gần đây

0 Góp ý
đã hỏi 17 giờ cách đây trong Discussion bởi ToilaHai123 (13 điểm)
1 góp ý
đã góp ý 17 giờ cách đây trong Other bởi ToilaHai123 (13 điểm)
1 góp ý
0 Góp ý
đã hỏi 4 ngày cách đây trong Opinion bởi Đùi Gà Luộc (0 điểm)
0 Góp ý
đã hỏi 5 ngày cách đây trong Problem-Solution bởi thanhthao31081998 (0 điểm)
1 góp ý
đã góp ý 7 Tháng 11 trong Other bởi D.Luffy (222 điểm)
4 Góp ý
0 Góp ý
đã hỏi 5 Tháng 11 trong Opinion bởi hungxd08 (0 điểm)
0 Góp ý
đã hỏi 31 Tháng 10 trong Opinion bởi meo1234 (6 điểm)
1 góp ý
đã góp ý 30 Tháng 10 trong Opinion bởi D.Luffy (222 điểm)
1 góp ý
1 góp ý
1 góp ý
đã góp ý 26 Tháng 10 trong Trend (line) bởi thao04031999 (11 điểm)

Tips: Thành viên với 10 points trở lên sẽ được sửa bài bởi Team Writing 7.5 :)
Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm point nhé :)
Post bài viết để được góp ý.
...