ip.chuawriting
Post bài mới
Thành viên với 10 points trở lên sẽ được sửa bài bởi Team Writing 7.5 từ IELTS Planet - Học IELTS Online.
Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm point nhé.

2,027 Bài viết

2,825 Góp ý

1,914 bình luận

12,890 thành viên

Các bài viết và góp ý gần đây

1 góp ý
đã góp ý 5 giờ cách đây trong Trend (line) bởi D.Luffy (35 điểm)
1 góp ý
đã góp ý 1 ngày cách đây trong Other bởi honghanhth (15 điểm)
3 Góp ý
đã góp ý 2 ngày cách đây trong Discussion bởi D.Luffy (35 điểm)
1 góp ý
đã góp ý 5 ngày cách đây trong Comparison bởi D.Luffy (35 điểm)
1 góp ý
đã góp ý 6 ngày cách đây trong Trend (line) bởi anhngoc2611 (5 điểm)
0 Góp ý
đã hỏi 6 ngày cách đây trong Process bởi tranphuonglinh (11 điểm)
0 Góp ý
đã hỏi 4 Tháng 12 trong Opinion bởi hdungie (0 điểm)
1 góp ý
1 góp ý
đã góp ý 2 Tháng 12 trong Trend (line) bởi Chi Joyce (11 điểm)
2 Góp ý
đã góp ý 1 Tháng 12 trong Problem-Solution bởi Christine Ho (124 điểm)
1 góp ý
1 góp ý
1 góp ý
1 góp ý
1 góp ý
1 góp ý
đã góp ý 24 Tháng 11 trong Other bởi tranphuonglinh (11 điểm)

Tips: Thành viên với 10 points trở lên sẽ được sửa bài bởi Team Writing 7.5 :)
Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm point nhé :)
Post bài viết để được góp ý.
...