ip.chuawriting
Post bài mới
Thành viên với 10 points trở lên sẽ được sửa bài bởi Team Writing 7.5 từ IELTS Planet - Học IELTS Online.
Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm point nhé.

2.1k Bài viết

3k Góp ý

1.9k bình luận

13.3k thành viên

Các bài viết và góp ý gần đây

0 Góp ý
đã hỏi 1 giờ cách đây trong Comparison bởi minhphuong (9 điểm)
2 Góp ý
0 Góp ý
đã hỏi 4 ngày cách đây trong Discussion bởi tuanmtp2501 (0 điểm)
0 Góp ý
đã hỏi 18 Tháng 1 trong Other bởi Cobala (0 điểm)
1 góp ý
1 góp ý
đã góp ý 17 Tháng 1 trong Opinion bởi LNGTVN2002 (27 điểm)
1 góp ý
1 góp ý
đã góp ý 12 Tháng 1 trong Opinion bởi tobesaiki (11 điểm)
2 Góp ý
đã góp ý 8 Tháng 1 trong Other bởi phuonguyen14302 (11 điểm)
1 góp ý
đã góp ý 8 Tháng 1 trong Opinion bởi thủy trúc (20 điểm)
1 góp ý
1 góp ý
đã góp ý 6 Tháng 1 trong Opinion bởi jerrysg (11 điểm)
1 góp ý

Tips: Thành viên với 10 points trở lên sẽ được sửa bài bởi Team Writing 7.5 :)
Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm point nhé :)
Post bài viết để được góp ý.
...