• Đăng ký
Update ngày 06/03/2015: Thành viên mới đăng kí sẽ phải Góp Ý bài của các thành viên khác trước khi có thể post bài đầu tiên của mình lên forums.
Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm point nhé :)
ip.chuawriting

Các bài viết và góp ý gần đây

0 Góp ý
đã hỏi 3 ngày cách đây trong Problem-Solution bởi Bich Ngoc Blue (0 điểm)
0 Góp ý
đã hỏi 5 ngày cách đây trong TOEFL bởi samy (0 điểm)
1 góp ý
đã góp ý 6 ngày cách đây trong Opinion bởi nguyenhoangminh (1 điểm)
0 Góp ý
đã hỏi 19 Tháng 3 trong Discussion bởi dangkim (0 điểm)
0 Góp ý
đã hỏi 17 Tháng 3 trong TOEFL bởi antung (0 điểm)
0 Góp ý
đã hỏi 16 Tháng 3 trong Opinion bởi quinnmai (0 điểm)
0 Góp ý
1 góp ý
2 Góp ý
1 góp ý
đã góp ý 8 Tháng 2 trong Trend (line) bởi Trần Ngọc Diệp (31 điểm)
3 Góp ý
1 góp ý
1 góp ý
1 góp ý
đã góp ý 28 Tháng 12, 2016 trong Other bởi ttu9999 (15 điểm)
...