ip.chuawriting
Post bài mới
Thành viên với 10 points trở lên sẽ được sửa bài bởi Team Writing 7.5 :) Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm point nhé :)

1,939 Bài viết

2,675 Góp ý

1,875 bình luận

12,327 thành viên

Các bài viết và góp ý gần đây

3 Góp ý
đã góp ý 2 ngày cách đây trong Comparison bởi marioshop (64 điểm)
1 góp ý
đã góp ý 2 ngày cách đây trong Other bởi marioshop (64 điểm)
1 góp ý
1 góp ý
đã góp ý 11 Tháng 10 trong Comparison bởi HTD (28 điểm)
2 Góp ý
đã góp ý 10 Tháng 10 trong Opinion bởi tranthanh10080 (67 điểm)
2 Góp ý
1 góp ý
đã góp ý 7 Tháng 10 trong Opinion bởi phuongtran5198 (7 điểm)
1 góp ý
1 góp ý
đã góp ý 30 Tháng 9 trong Discussion bởi tranthanh10080 (67 điểm)
1 góp ý
đã góp ý 28 Tháng 9 trong Discussion bởi tranthanh10080 (67 điểm)
1 góp ý
1 góp ý
đã góp ý 20 Tháng 8 trong Discussion bởi Swift (15 điểm)

Tips: Thành viên với 10 points trở lên sẽ được sửa bài bởi Team Writing 7.5 :)
Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm point nhé :)
Post bài viết để được góp ý.
...