• Đăng ký
Thành viên đăng kí phải Góp Ý bài của các thành viên khác trước khi post bài đầu tiên của mình.
Gửi nhận xét ở "Bài chưa có góp ý" và kiếm point nhé :)
ip.chuawriting

Các bài viết và góp ý gần đây

0 Góp ý
đã hỏi 17 giờ cách đây trong Comparison bởi phtienhuy (0 điểm)
1 góp ý
đã góp ý 23 giờ cách đây trong Discussion bởi Swift (15 điểm)
0 Góp ý
đã hỏi 8 Tháng 8 trong Opinion bởi haidangyen (0 điểm)
1 góp ý
đã góp ý 7 Tháng 8 trong Discussion bởi Donmoyer (16 điểm)
2 Góp ý
1 góp ý
1 góp ý
1 góp ý
đã góp ý 21 Tháng 7 trong Opinion bởi Heobeo (19 điểm)
ip.chuawriting
...