• Đăng ký
Update ngày 06/03/2015: Thành viên mới đăng kí sẽ sẽ phải Góp Ý bài của các thành viên khác trước khi có thể post bài đầu tiên của mình lên forums.
Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm point nhé :)
ip.chuawriting

Các bài viết và góp ý gần đây

0 Góp ý
đã hỏi 7 giờ cách đây trong Other bởi Shade (0 điểm)
0 Góp ý
đã hỏi 1 ngày cách đây trong Trend (line) bởi dohue (18 điểm)
0 Góp ý
0 Góp ý
đã hỏi 4 ngày cách đây trong Chữa bài Thi Quốc Gia bởi ngothihuong (0 điểm)
0 Góp ý
0 Góp ý
đã hỏi 6 ngày cách đây trong Discussion bởi thucnguyen (0 điểm)
0 Góp ý
đã hỏi 6 ngày cách đây trong Opinion bởi tranphankhai2201 (0 điểm)
0 Góp ý
đã hỏi 6 ngày cách đây trong Opinion bởi dragons4 (0 điểm)
1 góp ý
0 Góp ý
đã hỏi 6 ngày cách đây trong Opinion bởi Phạm Hồng Linh (11 điểm)
0 Góp ý
đã hỏi 6 ngày cách đây trong Opinion bởi Phạm Hồng Linh (11 điểm)
1 góp ý
đã góp ý 6 ngày cách đây trong Comparison bởi dohue (18 điểm)
1 góp ý
1 góp ý
...