• Đăng ký
Update ngày 06/03/2015: Thành viên mới đăng kí sẽ phải Góp Ý bài của các thành viên khác trước khi có thể post bài đầu tiên của mình lên forums.
Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm point nhé :)
ip.chuawriting

Các bài viết và góp ý gần đây

0 Góp ý
đã hỏi 5 Tháng 1 trong Trend (line) bởi nguyenlykimngan (0 điểm)
2 Góp ý
đã góp ý 2 Tháng 1 trong Opinion bởi t_swizzle141 (23 điểm)
0 Góp ý
đã hỏi 30 Tháng 12, 2016 trong Other bởi Thùy Linh Nguyễn (5 điểm)
1 góp ý
đã góp ý 28 Tháng 12, 2016 trong Other bởi ttu9999 (15 điểm)
1 góp ý
1 góp ý
đã góp ý 27 Tháng 12, 2016 trong Opinion bởi kipjmejia (7 điểm)
1 góp ý
đã góp ý 16 Tháng 12, 2016 trong Other bởi Trang Phạm 1404 (11 điểm)
1 góp ý
1 góp ý
đã góp ý 25 Tháng 11, 2016 trong Other bởi kimpha188 (7 điểm)
1 góp ý
đã góp ý 19 Tháng 11, 2016 trong Other bởi lucemferre (7 điểm)
1 góp ý
đã góp ý 6 Tháng 11, 2016 trong Opinion bởi Hối Hận Đã Muộn (8 điểm)
1 góp ý
đã góp ý 1 Tháng 11, 2016 trong Other bởi Bach Thao (7 điểm)
...