• Đăng ký
Thành viên đăng kí phải Góp Ý bài của các thành viên khác trước khi post bài đầu tiên của mình.
Gửi nhận xét ở "Bài chưa có góp ý" và kiếm point nhé :)
ip.chuawriting

Các bài viết và góp ý gần đây

0 Góp ý
đã hỏi 13 giờ cách đây trong Comparison bởi thungale119 (19 điểm)
2 Góp ý
đã góp ý 2 ngày cách đây trong Other bởi Nga Melody (4 điểm)
0 Góp ý
đã hỏi 4 ngày cách đây trong Comparison bởi amiya.sherry (0 điểm)
0 Góp ý
đã hỏi 4 ngày cách đây trong Comparison bởi thungale119 (19 điểm)
1 góp ý
đã góp ý 4 ngày cách đây trong Opinion bởi Darren Mai (6 điểm)
1 góp ý
đã góp ý 5 ngày cách đây trong Opinion bởi thungale119 (19 điểm)
1 góp ý
0 Góp ý
đã hỏi 17 Tháng 6 trong Problem-Solution bởi phuocphan09 (0 điểm)
2 Góp ý
đã góp ý 16 Tháng 6 trong Maps bởi ks.nguyenhoanglong (46 điểm)
2 Góp ý
1 góp ý
1 góp ý
2 Góp ý
1 góp ý
đã góp ý 9 Tháng 6 trong Process bởi jshowart (442 điểm)
ip.chuawriting
Post bài viết để được góp ý.
...