ip.chuawriting
Post bài mới
Thành viên với 10 points trở lên sẽ được sửa bài bởi Team Writing 7.5 từ IELTS Planet - Học IELTS Online.
Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm point nhé.

2.2k Bài viết

3.1k Góp ý

2k bình luận

13.7k thành viên

Các bài viết và góp ý gần đây

1 góp ý
đã góp ý 9 giờ cách đây trong Comparison bởi TrucNgoc (9 điểm)
0 Góp ý
đã hỏi 9 giờ cách đây trong Opinion bởi TrucNgoc (9 điểm)
2 Góp ý
đã góp ý 1 ngày cách đây trong Opinion bởi D.Luffy (114 điểm)
1 góp ý
1 góp ý
0 Góp ý
1 góp ý
1 góp ý
1 góp ý
1 góp ý
đã góp ý 13 Tháng 5 trong Other bởi Maris (12 điểm)
1 góp ý
2 Góp ý
đã góp ý 20 Tháng 4 trong Other bởi vtvktc32 (9 điểm)
2 Góp ý
đã góp ý 20 Tháng 4 trong Comparison bởi vtvktc32 (9 điểm)
1 góp ý
1 góp ý
đã góp ý 10 Tháng 4 trong Trend (line) bởi binhnguyenOS (12 điểm)

Tips: Thành viên với 10 points trở lên sẽ được sửa bài bởi Team Writing 7.5 :)
Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm point nhé :)
Post bài viết để được góp ý.
...