ip.chuawriting
Post bài mới
Thành viên với 100 points trở lên sẽ được hổ trợ discount 40% khóa IELTS PREMIUM 6.5 từ IELTS Planet - Học IELTS Online.
Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm point nhé.

2.3k Bài viết

3.3k Góp ý

2.1k bình luận

32.2k thành viên

Các bài viết và góp ý gần đây

1 góp ý
đã góp ý 21 giờ cách đây trong IELTS - Reading bởi Xuan (9 điểm)
1 góp ý
đã góp ý 3 ngày cách đây trong Problem-Solution bởi tuananhnvh (72 điểm)
1 góp ý
đã góp ý 3 ngày cách đây trong Opinion bởi tuananhnvh (72 điểm)
0 Góp ý
đã hỏi 3 ngày cách đây trong Trend (line) bởi tuananhnvh (72 điểm)
1 góp ý
đã góp ý 3 ngày cách đây trong Opinion bởi tuananhnvh (72 điểm)
2 Góp ý
đã góp ý 4 ngày cách đây trong Other bởi anhhtp (4 điểm)
1 góp ý
1 góp ý
đã góp ý 12 Tháng 1 trong Trend (line) bởi rosi akira (25 điểm)
2 Góp ý
đã góp ý 12 Tháng 1 trong Other bởi rosi akira (25 điểm)
1 góp ý
đã góp ý 12 Tháng 1 trong Opinion bởi rosi akira (25 điểm)
2 Góp ý
1 góp ý
đã góp ý 11 Tháng 1 trong Other bởi ngohoang8320 (11 điểm)
1 góp ý
1 góp ý
đã góp ý 11 Tháng 1 trong Opinion bởi tuananhnvh (72 điểm)
0 Góp ý

Tips: Thành viên với 10 points trở lên sẽ được sửa bài bởi Team Writing 7.5 :)
Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm point nhé :)
...