• Đăng ký
Update ngày 06/03/2015: Thành viên mới đăng kí sẽ phải Góp Ý bài của các thành viên khác trước khi có thể post bài đầu tiên của mình lên forums.
Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm point nhé :)
ip.chuawriting

Các bài viết và góp ý gần đây

0 Góp ý
đã hỏi 11 giờ cách đây trong Discussion bởi ph0123 (0 điểm)
0 Góp ý
đã hỏi 4 ngày cách đây trong Trend (line) bởi ngocle05022000 (0 điểm)
0 Góp ý
đã hỏi 6 ngày cách đây trong Maps bởi Anh Phong (0 điểm)
0 Góp ý
đã hỏi 10 Tháng 2 trong Comparison bởi minhdt1 (0 điểm)
2 Góp ý
0 Góp ý
đã hỏi 8 Tháng 2 trong Problem-Solution bởi tontuvinh (1 điểm)
0 Góp ý
đã hỏi 8 Tháng 2 trong Problem-Solution bởi tontuvinh (1 điểm)
0 Góp ý
1 góp ý
đã góp ý 8 Tháng 2 trong Trend (line) bởi Trần Ngọc Diệp (31 điểm)
3 Góp ý
1 góp ý
1 góp ý
1 góp ý
đã góp ý 28 Tháng 12, 2016 trong Other bởi ttu9999 (15 điểm)
1 góp ý
1 góp ý
đã góp ý 27 Tháng 12, 2016 trong Opinion bởi kipjmejia (7 điểm)
1 góp ý
đã góp ý 16 Tháng 12, 2016 trong Other bởi Trang Phạm 1404 (11 điểm)
...