• Đăng ký
Update ngày 06/03/2015: Thành viên mới đăng kí sẽ phải Góp Ý bài của các thành viên khác trước khi có thể post bài đầu tiên của mình lên forums.
Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm point nhé :)
ip.chuawriting

Các bài viết và góp ý gần đây

0 Góp ý
đã hỏi 3 giờ cách đây trong Other bởi hao447vn (0 điểm)
2 Góp ý
1 góp ý
2 Góp ý
đã góp ý 12 Tháng 5 trong Opinion bởi jshowart (340 điểm)
2 Góp ý
2 Góp ý
đã góp ý 6 Tháng 5 trong Comparison bởi Mynghi2017st (15 điểm)
1 góp ý
đã góp ý 4 Tháng 5 trong Trend (line) bởi jshowart (340 điểm)
ip.chuawriting
Post bài viết để được góp ý.
...