• Đăng ký
Update ngày 06/03/2015: Thành viên mới đăng kí sẽ phải Góp Ý bài của các thành viên khác trước khi có thể post bài đầu tiên của mình lên forums.
Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm point nhé :)
ip.chuawriting

Các bài viết và góp ý gần đây

1 góp ý
2 Góp ý
đã góp ý 1 ngày cách đây trong Other bởi truongduc11898 (5 điểm)
0 Góp ý
đã hỏi 1 ngày cách đây trong Opinion bởi nguyenxuanduc04 (0 điểm)
1 góp ý
đã góp ý 2 ngày cách đây trong TOEFL bởi jshowart (58 điểm)
1 góp ý
đã góp ý 2 ngày cách đây trong Other bởi hoangphucit597 (12 điểm)
2 Góp ý
1 góp ý
đã góp ý 13 Tháng 4 trong Trend (line) bởi Mynghi2017st (9 điểm)
1 góp ý
2 Góp ý
1 góp ý
ip.chuawriting
Post bài viết để được góp ý.
...