ip.chuawriting
Post bài mới

Update: Từ 30/4/2019 Điểm bạn tích lũy được trên CWMP sẽ dùng để đổi quà (vé xem CGV (100 điểm/1 vé, thẻ cào điện thoại 150 điểm/thẻ 50k, khóa học IELTS Online (300 điểm/khóa 3 tháng)
Đăng ký quy đổi điểm tại: Form đổi điểm lấy quà"

Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm point nhé :)

2.5k Bài viết

3.5k Góp ý

2.1k bình luận

51.4k thành viên

Các bài viết và góp ý gần đây

0 Góp ý
đã hỏi 2 ngày cách đây trong Other bởi tuyen3012 (0 điểm)
1 góp ý
đã góp ý 3 ngày cách đây trong Trend (line) bởi Acielhuhu_64 (12 điểm)
1 góp ý
đã góp ý 3 ngày cách đây trong Other bởi Acielhuhu_64 (12 điểm)
2 Góp ý
đã góp ý 3 ngày cách đây trong Chữa đề ielts hàng tuần bởi frankovidaxt (79 điểm)
1 góp ý
đã góp ý 4 ngày cách đây trong Opinion bởi Acielhuhu_64 (12 điểm)
1 góp ý
1 góp ý
đã góp ý 6 ngày cách đây trong Problem-Solution bởi singasong (27 điểm)
1 góp ý
1 góp ý
đã góp ý 14 Tháng 5 trong advantages,disadvantages bởi frankovidaxt (79 điểm)
1 góp ý
đã góp ý 14 Tháng 5 trong Other bởi frankovidaxt (79 điểm)
1 góp ý
đã góp ý 13 Tháng 5 trong Discussion bởi frankovidaxt (79 điểm)
1 góp ý
đã góp ý 13 Tháng 5 trong Opinion bởi frankovidaxt (79 điểm)
1 góp ý
2 Góp ý
0 Góp ý
đã hỏi 12 Tháng 5 trong Process bởi trangphamm50 (60 điểm)
1 góp ý
1 góp ý
đã góp ý 8 Tháng 5 trong Trend (line) bởi lethicamchi1998 (32 điểm)
2 Góp ý
1 góp ý
1 góp ý
đã góp ý 7 Tháng 5 trong Other bởi trinhhuynh1709 (3 điểm)

Update: Từ 30/4 Điểm bạn tích lũy được trên CWMP sẽ dùng để đổi quà (vé xem CGV (100 điểm/1 vé, thẻ cào điện thoại 150 điểm/thẻ 50k, khóa học IELTS Online (300 điểm/khóa 3 tháng)
Đăng ký quy đổi điểm tại: Form đổi điểm lấy quà"

Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm Điểm nhé :)
Post bài viết để được góp ý.
...