• Đăng ký
Update ngày 06/03/2015: Thành viên mới đăng kí sẽ phải Góp Ý bài của các thành viên khác trước khi có thể post bài đầu tiên của mình lên forums.
Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm point nhé :)
ip.chuawriting

Các bài viết và góp ý gần đây

0 Góp ý
0 Góp ý
đã hỏi 1 ngày cách đây trong Discussion bởi chessmate (0 điểm)
0 Góp ý
đã hỏi 5 ngày cách đây trong Other bởi Bảo Vân (0 điểm)
1 góp ý
đã góp ý 6 ngày cách đây trong Opinion bởi Đỗ Thủy (5 điểm)
4 Góp ý
0 Góp ý
đã hỏi 20 Tháng 9 trong Other bởi Alwaysgd (0 điểm)
2 Góp ý
2 Góp ý
đã góp ý 10 Tháng 9 trong Discussion bởi peace peace (28 điểm)
1 góp ý
Post bài viết để được góp ý.
...