ip.chuawriting
Post bài mới

Update: Từ 30/4/2019 Điểm bạn tích lũy được trên CWMP sẽ dùng để đổi quà (vé xem CGV (100 điểm/1 vé, thẻ cào điện thoại 150 điểm/thẻ 50k, khóa học IELTS Online (300 điểm/khóa 3 tháng)
Đăng ký quy đổi điểm tại: Form đổi điểm lấy quà"

Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm point nhé :)

2.5k Bài viết

3.5k Góp ý

2.1k bình luận

58.2k thành viên

Other - Các bài viết và góp ý gần đây

0 Góp ý
đã hỏi 3 Tháng 6 trong Other bởi Trang Bùi (0 điểm)
1 góp ý
1 góp ý
đã góp ý 14 Tháng 5 trong Other bởi frankovidaxt (87 điểm)
2 Góp ý
1 góp ý
đã góp ý 7 Tháng 5 trong Other bởi trinhhuynh1709 (3 điểm)
0 Góp ý
đã hỏi 19 Tháng 4 trong Other bởi Terry (0 điểm)
5 Góp ý
2 Góp ý
1 góp ý
đã góp ý 29 Tháng 3 trong Other bởi tranthanhson03082002 (11 điểm)
2 Góp ý
đã góp ý 22 Tháng 3 trong Other bởi maihuongtb (13 điểm)
0 Góp ý
đã hỏi 18 Tháng 3 trong Other bởi Steve Carella (0 điểm)
2 Góp ý
đã góp ý 17 Tháng 3 trong Other bởi khanhhuyen0608 (6 điểm)
4 Góp ý
2 Góp ý
đã góp ý 11 Tháng 2 trong Other bởi maihuongtb (13 điểm)
1 góp ý
3 Góp ý
đã góp ý 21 Tháng 1 trong Other bởi maihuongtb (13 điểm)
3 Góp ý
2 Góp ý
2 Góp ý

Update: Từ 30/4 Điểm bạn tích lũy được trên CWMP sẽ dùng để đổi quà (vé xem CGV (100 điểm/1 vé, thẻ cào điện thoại 150 điểm/thẻ 50k, khóa học IELTS Online (300 điểm/khóa 3 tháng)
Đăng ký quy đổi điểm tại: Form đổi điểm lấy quà"

Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm Điểm nhé :)
Post bài viết để được góp ý.
...