ip.chuawriting
Post bài mới
Thành viên với 10 points trở lên sẽ được sửa bài bởi Team Writing 7.5 từ IELTS Planet - Học IELTS Online.
Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm point nhé.

2,030 Bài viết

2,831 Góp ý

1,918 bình luận

12,920 thành viên

Other - Các bài viết và góp ý gần đây

1 góp ý
đã góp ý 5 ngày cách đây trong Other bởi honghanhth (15 điểm)
1 góp ý
1 góp ý
1 góp ý
đã góp ý 24 Tháng 11 trong Other bởi tranphuonglinh (11 điểm)
1 góp ý
đã góp ý 17 Tháng 11 trong Other bởi Vannguyen123 (8 điểm)
1 góp ý
đã góp ý 30 Tháng 10 trong Other bởi abenoseimei93 (16 điểm)
2 Góp ý
đã góp ý 28 Tháng 10 trong Other bởi tranthanh10080 (91 điểm)
1 góp ý
đã góp ý 17 Tháng 10 trong Other bởi marioshop (64 điểm)
2 Góp ý
0 Góp ý
2 Góp ý
1 góp ý
đã góp ý 23 Tháng 5 trong Other bởi redmoon (9 điểm)
2 Góp ý
1 góp ý
đã góp ý 23 Tháng 4 trong Other bởi hoangphucit597 (12 điểm)
2 Góp ý
1 góp ý
đã góp ý 28 Tháng 12, 2016 trong Other bởi ttu9999 (15 điểm)

Tips: Thành viên với 10 points trở lên sẽ được sửa bài bởi Team Writing 7.5 :)
Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm point nhé :)
Post bài viết để được góp ý.
...