ip.chuawriting
Post bài mới
Thành viên với 100 points trở lên sẽ được hổ trợ discount 40% khóa IELTS PREMIUM 6.5 từ IELTS Planet - Học IELTS Online.
Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm point nhé.

2.3k Bài viết

3.3k Góp ý

2k bình luận

26.9k thành viên

Other - Các bài viết và góp ý gần đây

3 Góp ý
đã góp ý 20 giờ cách đây trong Other bởi backtohomenhi2910 (7 điểm)
1 góp ý
đã góp ý 2 ngày cách đây trong Other bởi maatxym (11 điểm)
0 Góp ý
đã hỏi 4 ngày cách đây trong Other bởi ervalil (1 điểm)
1 góp ý
đã góp ý 6 ngày cách đây trong Other bởi boqn54321 (4 điểm)
1 góp ý
đã góp ý 4 Tháng 12 trong Other bởi D.Luffy (271 điểm)
2 Góp ý
1 góp ý
đã góp ý 22 Tháng 11 trong Other bởi Hoàng Gia (71 điểm)
1 góp ý
đã góp ý 14 Tháng 11 trong Other bởi ToilaHai123 (13 điểm)
1 góp ý
đã góp ý 7 Tháng 11 trong Other bởi D.Luffy (271 điểm)
4 Góp ý
0 Góp ý
đã hỏi 28 Tháng 10 trong Other bởi mytrinh (0 điểm)
2 Góp ý
đã góp ý 18 Tháng 10 trong Other bởi maianhtoi0-5 (19 điểm)
1 góp ý
1 góp ý
1 góp ý
1 góp ý
đã góp ý 3 Tháng 7 trong Other bởi TrucNgoc (19 điểm)
1 góp ý
1 góp ý
1 góp ý
1 góp ý
đã góp ý 13 Tháng 5 trong Other bởi Maris (12 điểm)
1 góp ý
2 Góp ý
đã góp ý 20 Tháng 4 trong Other bởi vtvktc32 (9 điểm)

Tips: Thành viên với 10 points trở lên sẽ được sửa bài bởi Team Writing 7.5 :)
Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm point nhé :)
Post bài viết để được góp ý.
...