ip.chuawriting
Post bài mới
Thành viên với 10 points trở lên sẽ được sửa bài bởi Team Writing 7.5 từ IELTS Planet - Học IELTS Online.
Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm point nhé.

2.2k Bài viết

3.1k Góp ý

2k bình luận

16.7k thành viên

Other - Các bài viết và góp ý gần đây

2 Góp ý
đã góp ý 2 ngày cách đây trong Other bởi maianhtoi0-5 (13 điểm)
1 góp ý
đã góp ý 3 ngày cách đây trong Other bởi maianhtoi0-5 (13 điểm)
1 góp ý
đã góp ý 3 ngày cách đây trong Other bởi maianhtoi0-5 (13 điểm)
0 Góp ý
đã hỏi 13 Tháng 10 trong Other bởi yenpham98 (0 điểm)
1 góp ý
1 góp ý
đã góp ý 3 Tháng 7 trong Other bởi TrucNgoc (19 điểm)
1 góp ý
1 góp ý
1 góp ý
1 góp ý
đã góp ý 13 Tháng 5 trong Other bởi Maris (12 điểm)
1 góp ý
2 Góp ý
đã góp ý 20 Tháng 4 trong Other bởi vtvktc32 (9 điểm)
1 góp ý
2 Góp ý
đã góp ý 26 Tháng 3 trong Other bởi dinhthanh (13 điểm)
1 góp ý
đã góp ý 22 Tháng 3 trong Other bởi lyhoanglan (23 điểm)
1 góp ý
2 Góp ý
đã góp ý 8 Tháng 1 trong Other bởi phuonguyen14302 (11 điểm)
1 góp ý
1 góp ý
5 Góp ý
đã góp ý 4 Tháng 1 trong Other bởi phoenix.55 (7 điểm)
3 Góp ý
đã góp ý 1 Tháng 1 trong Other bởi dung2382002 (23 điểm)
1 góp ý
đã góp ý 25 Tháng 12, 2017 trong Other bởi marioshop (69 điểm)
2 Góp ý
đã góp ý 24 Tháng 12, 2017 trong Other bởi phomaique71 (13 điểm)

Tips: Thành viên với 10 points trở lên sẽ được sửa bài bởi Team Writing 7.5 :)
Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm point nhé :)
Post bài viết để được góp ý.
...