ip.chuawriting
Post bài mới
Thành viên với 10 points trở lên sẽ được sửa bài bởi Team Writing 7.5 từ IELTS Planet - Học IELTS Online.
Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm point nhé.

2.1k Bài viết

3k Góp ý

1.9k bình luận

13.3k thành viên

Other - Các bài viết và góp ý gần đây

0 Góp ý
đã hỏi 18 Tháng 1 trong Other bởi Cobala (0 điểm)
1 góp ý
2 Góp ý
đã góp ý 8 Tháng 1 trong Other bởi phuonguyen14302 (11 điểm)
1 góp ý
1 góp ý
5 Góp ý
đã góp ý 4 Tháng 1 trong Other bởi phoenix.55 (7 điểm)
3 Góp ý
đã góp ý 1 Tháng 1 trong Other bởi dung2382002 (23 điểm)
1 góp ý
đã góp ý 25 Tháng 12, 2017 trong Other bởi marioshop (69 điểm)
2 Góp ý
đã góp ý 24 Tháng 12, 2017 trong Other bởi phomaique71 (13 điểm)
2 Góp ý
đã góp ý 24 Tháng 12, 2017 trong Other bởi phomaique71 (13 điểm)
1 góp ý
1 góp ý
đã góp ý 10 Tháng 12, 2017 trong Other bởi honghanhth (12 điểm)
1 góp ý
1 góp ý
1 góp ý
đã góp ý 24 Tháng 11, 2017 trong Other bởi tranphuonglinh (11 điểm)
1 góp ý
đã góp ý 17 Tháng 11, 2017 trong Other bởi Vannguyen123 (8 điểm)
1 góp ý
đã góp ý 30 Tháng 10, 2017 trong Other bởi abenoseimei93 (16 điểm)
2 Góp ý
đã góp ý 28 Tháng 10, 2017 trong Other bởi tranthanh10080 (91 điểm)
1 góp ý
đã góp ý 17 Tháng 10, 2017 trong Other bởi marioshop (69 điểm)

Tips: Thành viên với 10 points trở lên sẽ được sửa bài bởi Team Writing 7.5 :)
Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm point nhé :)
Post bài viết để được góp ý.
...