ip.chuawriting
Post bài mới

Website Chuawritingmienphi là forum chung để các ban cùng nhau chia sẻ bài viết, kinh nghiệm viết bà, cùng nhau chữa bài, góp ý, chung tay vì một cộng đồng học IELTS phát triển hơn nữa.

Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm point nhé :)

2.7k Bài viết

3.7k Góp ý

2.2k bình luận

71.3k thành viên

Other - Các bài viết và góp ý gần đây

1 góp ý
1 góp ý
đã góp ý 1 ngày cách đây trong Other bởi vulong79 (13 điểm)
1 góp ý
đã góp ý 6 ngày cách đây trong Other bởi ervalil (9 điểm)
1 góp ý
đã góp ý 6 ngày cách đây trong Other bởi Mirajane (16 điểm)
1 góp ý
đã góp ý 8 Tháng 8 trong Other bởi petergosm (1 điểm)
0 Góp ý
đã hỏi 3 Tháng 8 trong Other bởi vuhuyen (0 điểm)
2 Góp ý
đã góp ý 3 Tháng 8 trong Other bởi singasong (36 điểm)
1 góp ý
đã góp ý 3 Tháng 8 trong Other bởi Phgvyy (12 điểm)
2 Góp ý
đã góp ý 2 Tháng 8 trong Other bởi parjjimin (16 điểm)
2 Góp ý
3 Góp ý
đã góp ý 26 Tháng 6 trong Other bởi vietkhang25 (35 điểm)
1 góp ý
1 góp ý
đã góp ý 14 Tháng 5 trong Other bởi frankovidaxt (88 điểm)
2 Góp ý
1 góp ý
đã góp ý 7 Tháng 5 trong Other bởi trinhhuynh1709 (3 điểm)
5 Góp ý
2 Góp ý
1 góp ý
đã góp ý 29 Tháng 3 trong Other bởi tranthanhson03082002 (11 điểm)
2 Góp ý
đã góp ý 17 Tháng 3 trong Other bởi khanhhuyen0608 (6 điểm)

Update: Từ 30/4 Điểm bạn tích lũy được trên CWMP sẽ dùng để đổi quà (vé xem CGV (100 điểm/1 vé, thẻ cào điện thoại 150 điểm/thẻ 50k, khóa học IELTS Online (300 điểm/khóa 3 tháng)
Đăng ký quy đổi điểm tại: Form đổi điểm lấy quà"

Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm Điểm nhé :)
Post bài viết để được góp ý.
...