ip.chuawriting
Post bài mới
Thành viên với 100 points trở lên sẽ được hổ trợ discount 40% khóa IELTS PREMIUM 6.5 từ IELTS Planet - Học IELTS Online.
Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm point nhé.

2.4k Bài viết

3.4k Góp ý

2.1k bình luận

46k thành viên

Các bài viết gần đây

0 Góp ý
đã hỏi 1 ngày cách đây trong Other bởi Terry (0 điểm)
1 góp ý
đã hỏi 2 ngày cách đây trong Other bởi tina123 (0 điểm)
1 góp ý
đã hỏi 4 ngày cách đây trong Comparison bởi anbach2801 (13 điểm)
1 góp ý
đã hỏi 5 ngày cách đây trong Trend (line) bởi nguoilacoda (0 điểm)
1 góp ý
đã hỏi 5 ngày cách đây trong Discussion bởi quangha410 (12 điểm)
0 Góp ý
đã hỏi 6 ngày cách đây trong Opinion bởi thiennhi (24 điểm)
0 Góp ý
1 góp ý
đã hỏi 6 Tháng 4 trong Maps bởi Anana Tran (0 điểm)
1 góp ý
đã hỏi 3 Tháng 4 trong Trend (line) bởi nguyenminhdoan (0 điểm)
1 góp ý
0 Góp ý
đã hỏi 1 Tháng 4 trong advantages,disadvantages bởi ynhi.0025 (0 điểm)
1 góp ý
0 Góp ý
đã hỏi 29 Tháng 3 trong Discussion bởi khanhhuyen0608 (6 điểm)
0 Góp ý
đã hỏi 29 Tháng 3 trong Maps bởi khanhhuyen0608 (6 điểm)
0 Góp ý
đã hỏi 28 Tháng 3 trong Problem-Solution bởi Thao2019 (8 điểm)
0 Góp ý
đã hỏi 28 Tháng 3 trong Opinion bởi ha anh (0 điểm)
1 góp ý
đã hỏi 26 Tháng 3 trong Comparison bởi cmt2 (0 điểm)
0 Góp ý
đã hỏi 26 Tháng 3 trong Other bởi hamun170298 (0 điểm)
1 góp ý
đã hỏi 25 Tháng 3 trong Other bởi linhgiangx7 (0 điểm)
0 Góp ý
đã hỏi 24 Tháng 3 trong Opinion bởi khanhhuyen0608 (6 điểm)
0 Góp ý
đã hỏi 24 Tháng 3 trong Trend (line) bởi tanduc0702 (0 điểm)
2 Góp ý
đã hỏi 22 Tháng 3 trong Chữa bài Thi Quốc Gia bởi thuthu_107 (0 điểm)
2 Góp ý
đã hỏi 21 Tháng 3 trong Trend (line) bởi trang2110 (0 điểm)
0 Góp ý
0 Góp ý
đã hỏi 18 Tháng 3 trong Other bởi Steve Carella (0 điểm)
2 Góp ý
đã hỏi 17 Tháng 3 trong Opinion bởi khanhhuyen0608 (6 điểm)
0 Góp ý
đã hỏi 17 Tháng 3 trong Process bởi khanhhuyen0608 (6 điểm)
1 góp ý
0 Góp ý
đã hỏi 16 Tháng 3 trong Trend (line) bởi phạm thị thu thảo (8 điểm)
2 Góp ý
đã hỏi 13 Tháng 3 trong Other bởi laminhtung97 (0 điểm)
2 Góp ý
đã hỏi 11 Tháng 3 trong Other bởi Bông (0 điểm)

Tips: Thành viên với 10 points trở lên sẽ được sửa bài bởi Team Writing 7.5 :)
Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm point nhé :)
...