ip.chuawriting
Post bài mới
Thành viên với 10 points trở lên sẽ được sửa bài bởi Team Writing 7.5 từ IELTS Planet - Học IELTS Online.
Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm point nhé.

2.1k Bài viết

3k Góp ý

1.9k bình luận

13.3k thành viên

Các bài viết gần đây

0 Góp ý
đã hỏi 6 ngày cách đây trong Comparison bởi minhphuong (9 điểm)
0 Góp ý
đã hỏi 13 Tháng 2 trong Discussion bởi tuanmtp2501 (0 điểm)
1 góp ý
1 góp ý
0 Góp ý
đã hỏi 18 Tháng 1 trong Other bởi Cobala (0 điểm)
1 góp ý
đã hỏi 17 Tháng 1 trong Other bởi Đinh Thị Huyền My (23 điểm)
1 góp ý
đã hỏi 13 Tháng 1 trong Opinion bởi trangkeo_9x (20 điểm)
1 góp ý
đã hỏi 8 Tháng 1 trong Opinion bởi Thu Tra (0 điểm)
1 góp ý
đã hỏi 8 Tháng 1 trong Opinion bởi trinh95trinh (0 điểm)
0 Góp ý
đã hỏi 6 Tháng 1 trong Trend (line) bởi jerrysg (11 điểm)
0 Góp ý
đã hỏi 6 Tháng 1 trong Opinion bởi jerrysg (11 điểm)
1 góp ý
đã hỏi 4 Tháng 1 trong Other bởi ngoclinh (0 điểm)
1 góp ý
đã hỏi 3 Tháng 1 trong Trend (line) bởi Sam Minh (0 điểm)
2 Góp ý
1 góp ý
đã hỏi 30 Tháng 12, 2017 trong Discussion bởi Trịnh Công Bắc (90 điểm)
2 Góp ý
đã hỏi 30 Tháng 12, 2017 trong Problem-Solution bởi Trịnh Công Bắc (90 điểm)
1 góp ý
0 Góp ý
đã hỏi 28 Tháng 12, 2017 trong Trend (line) bởi jerrysg (11 điểm)
1 góp ý
đã hỏi 28 Tháng 12, 2017 trong Problem-Solution bởi jerrysg (11 điểm)
1 góp ý
1 góp ý
đã hỏi 26 Tháng 12, 2017 trong Opinion bởi anthoong (1 điểm)

Tips: Thành viên với 10 points trở lên sẽ được sửa bài bởi Team Writing 7.5 :)
Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm point nhé :)
...