ip.chuawriting
Post bài mới

Website Chuawritingmienphi là forum chung để các ban cùng nhau chia sẻ bài viết, kinh nghiệm viết bà, cùng nhau chữa bài, góp ý, chung tay vì một cộng đồng học IELTS phát triển hơn nữa.

Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm point nhé :)

2.7k Bài viết

3.7k Góp ý

2.2k bình luận

71.3k thành viên

Các bài viết gần đây

0 Góp ý
đã hỏi 2 giờ cách đây trong Discussion bởi mehaembo1 (3 điểm)
1 góp ý
đã hỏi 1 ngày cách đây trong Other bởi Thao Tran Phuong (0 điểm)
1 góp ý
đã hỏi 1 ngày cách đây trong Other bởi nhatnam4u (0 điểm)
3 Góp ý
đã hỏi 4 ngày cách đây trong Opinion bởi Duong Duc Minh (2 điểm)
1 góp ý
1 góp ý
đã hỏi 6 ngày cách đây trong Problem-Solution bởi Tienhjhjhj0201 (0 điểm)
1 góp ý
đã hỏi 6 ngày cách đây trong Other bởi Phương Trần Thảo (1 điểm)
0 Góp ý
1 góp ý
đã hỏi 9 Tháng 8 trong Opinion bởi Nguyenducanh (0 điểm)
1 góp ý
đã hỏi 7 Tháng 8 trong Advantages-Disadvantages bởi beheoxinh301 (0 điểm)
1 góp ý
đã hỏi 7 Tháng 8 trong Other bởi vuquynh (0 điểm)
0 Góp ý
đã hỏi 6 Tháng 8 trong TOEFL bởi Toannguyenduc (0 điểm)
1 góp ý
0 Góp ý
đã hỏi 3 Tháng 8 trong Other bởi vuhuyen (0 điểm)
1 góp ý
đã hỏi 2 Tháng 8 trong Discussion bởi vananhtrn412 (1 điểm)
2 Góp ý
đã hỏi 2 Tháng 8 trong Other bởi parjjimin (16 điểm)
1 góp ý
đã hỏi 1 Tháng 8 trong Trend (Line) bởi vuyen237 (0 điểm)
1 góp ý
đã hỏi 1 Tháng 8 trong Trend (Line) bởi vananhtrn412 (1 điểm)
1 góp ý
1 góp ý
đã hỏi 29 Tháng 7 trong Trend (Line) bởi Celina0402 (0 điểm)
0 Góp ý
1 góp ý

Update: Từ 30/4 Điểm bạn tích lũy được trên CWMP sẽ dùng để đổi quà (vé xem CGV (100 điểm/1 vé, thẻ cào điện thoại 150 điểm/thẻ 50k, khóa học IELTS Online (300 điểm/khóa 3 tháng)
Đăng ký quy đổi điểm tại: Form đổi điểm lấy quà"

Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm Điểm nhé :)
...