ip.chuawriting
Post bài mới
Thành viên với 10 points trở lên sẽ được sửa bài bởi Team Writing 7.5 từ IELTS Planet - Học IELTS Online.
Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm point nhé.

2.1k Bài viết

3k Góp ý

2k bình luận

13.7k thành viên

Các bài viết gần đây

0 Góp ý
đã hỏi 1 ngày cách đây trong Opinion bởi vtvktc32 (0 điểm)
0 Góp ý
đã hỏi 1 ngày cách đây trong Opinion bởi jolie1999jolie1999 (0 điểm)
0 Góp ý
đã hỏi 2 ngày cách đây trong Discussion bởi binhnguyenOS (12 điểm)
0 Góp ý
đã hỏi 2 ngày cách đây trong Trend (line) bởi binhnguyenOS (12 điểm)
0 Góp ý
đã hỏi 2 ngày cách đây trong Opinion bởi binhnguyenOS (12 điểm)
1 góp ý
0 Góp ý
đã hỏi 3 ngày cách đây trong Other bởi Anhluong (5 điểm)
0 Góp ý
đã hỏi 5 ngày cách đây trong advantages,disadvantages bởi Kate (0 điểm)
2 Góp ý
0 Góp ý
đã hỏi 11 Tháng 4 trong Other bởi thutrang (0 điểm)
0 Góp ý
1 góp ý
đã hỏi 10 Tháng 4 trong Trend (line) bởi lekimngan110195 (0 điểm)
2 Góp ý
1 góp ý
đã hỏi 9 Tháng 4 trong Trend (line) bởi Pupu2911 (0 điểm)
1 góp ý
đã hỏi 9 Tháng 4 trong Other bởi phuongvi2003 (21 điểm)
1 góp ý
1 góp ý
đã hỏi 7 Tháng 4 trong Other bởi Anhluong (5 điểm)
0 Góp ý
đã hỏi 3 Tháng 4 trong Process bởi violavu (8 điểm)
0 Góp ý
đã hỏi 3 Tháng 4 trong Comparison bởi namgiang08804 (0 điểm)
2 Góp ý
đã hỏi 30 Tháng 3 trong Opinion bởi Nicolas II (0 điểm)
1 góp ý
đã hỏi 27 Tháng 3 trong Discussion bởi nunnie (0 điểm)
1 góp ý
đã hỏi 27 Tháng 3 trong Trend (line) bởi Hà Hoàng (0 điểm)
1 góp ý
đã hỏi 26 Tháng 3 trong Problem-Solution bởi dinhthanh (13 điểm)
0 Góp ý
1 góp ý
2 Góp ý
đã hỏi 20 Tháng 3 trong Chữa đề ielts hàng tuần bởi lovelystart88 (0 điểm)
1 góp ý
đã hỏi 19 Tháng 3 trong TOEFL bởi AnhThun (0 điểm)
1 góp ý
đã hỏi 5 Tháng 3 trong Band score 5.0-5.5 bởi shishiline (0 điểm)
1 góp ý
1 góp ý
đã hỏi 26 Tháng 2 trong Process bởi LeTranThuyDung (0 điểm)
0 Góp ý
đã hỏi 26 Tháng 2 trong Comparison bởi thaothao99 (0 điểm)

Tips: Thành viên với 10 points trở lên sẽ được sửa bài bởi Team Writing 7.5 :)
Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm point nhé :)
...