ip.chuawriting
Post bài mới
Thành viên với 100 points trở lên sẽ được hổ trợ discount 40% khóa IELTS PREMIUM 6.5 từ IELTS Planet - Học IELTS Online.
Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm point nhé.

2.4k Bài viết

3.4k Góp ý

2.1k bình luận

36.4k thành viên

Các bài viết gần đây

0 Góp ý
0 Góp ý
0 Góp ý
0 Góp ý
đã hỏi 4 ngày cách đây trong Trend (line) bởi minh.nguyendinh1207 (0 điểm)
1 góp ý
đã hỏi 5 ngày cách đây trong Discussion bởi toantepyb (8 điểm)
1 góp ý
đã hỏi 6 ngày cách đây trong Opinion bởi rosi akira (31 điểm)
0 Góp ý
đã hỏi 6 ngày cách đây trong Opinion bởi Henryle2903 (0 điểm)
0 Góp ý
0 Góp ý
1 góp ý
đã hỏi 7 Tháng 2 trong Opinion bởi doanngoan (0 điểm)
1 góp ý
0 Góp ý
đã hỏi 28 Tháng 1 trong Trend (line) bởi hnnghia (11 điểm)
0 Góp ý
đã hỏi 28 Tháng 1 trong Discussion bởi hnnghia (11 điểm)
1 góp ý
đã hỏi 24 Tháng 1 trong Opinion bởi tienptt (5 điểm)
1 góp ý
đã hỏi 22 Tháng 1 trong Other bởi Tamnguyen (0 điểm)
1 góp ý
đã hỏi 17 Tháng 1 trong Trend (line) bởi tuananhnvh (228 điểm)
2 Góp ý
đã hỏi 14 Tháng 1 trong Other bởi rosi akira (31 điểm)

Tips: Thành viên với 10 points trở lên sẽ được sửa bài bởi Team Writing 7.5 :)
Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm point nhé :)
...