ip.chuawriting
Post bài mới
Thành viên với 10 points trở lên sẽ được sửa bài bởi Team Writing 7.5 từ IELTS Planet - Học IELTS Online.
Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm point nhé.

2,029 Bài viết

2,830 Góp ý

1,918 bình luận

12,907 thành viên

Các bài viết gần đây

0 Góp ý
đã hỏi 10 giờ cách đây trong Opinion bởi auduong (2 điểm)
0 Góp ý
đã hỏi 1 ngày cách đây trong Chữa bài Thi Quốc Gia bởi auduong (2 điểm)
1 góp ý
đã hỏi 6 ngày cách đây trong Other bởi quangvuiS2 (0 điểm)
1 góp ý
đã hỏi 4 Tháng 12 trong Process bởi tranphuonglinh (11 điểm)
0 Góp ý
đã hỏi 4 Tháng 12 trong Opinion bởi hdungie (0 điểm)
1 góp ý
đã hỏi 4 Tháng 12 trong Trend (line) bởi ngoccham (0 điểm)
1 góp ý
đã hỏi 2 Tháng 12 trong Trend (line) bởi truyentopic (0 điểm)
1 góp ý
đã hỏi 2 Tháng 12 trong Other bởi myphung (0 điểm)
1 góp ý
đã hỏi 1 Tháng 12 trong Comparison bởi Nguyễn Thu Trà (43 điểm)
2 Góp ý
đã hỏi 29 Tháng 11 trong Problem-Solution bởi Đinh Thị Huyền My (13 điểm)
1 góp ý
đã hỏi 28 Tháng 11 trong Other bởi moimoimoi (0 điểm)
2 Góp ý
đã hỏi 27 Tháng 11 trong Trend (line) bởi giangphamthihuongpn (0 điểm)
1 góp ý
1 góp ý
đã hỏi 24 Tháng 11 trong Maps bởi tranphuonglinh (11 điểm)
1 góp ý
đã hỏi 23 Tháng 11 trong Other bởi nhatyeuhung123 (27 điểm)
1 góp ý
đã hỏi 23 Tháng 11 trong Trend (line) bởi tmkhang1999 (0 điểm)
1 góp ý
đã hỏi 22 Tháng 11 trong Discussion bởi iridaceae (0 điểm)
3 Góp ý
đã hỏi 22 Tháng 11 trong Discussion bởi tranphuonglinh (11 điểm)
1 góp ý
đã hỏi 21 Tháng 11 trong Process bởi tranphuonglinh (11 điểm)
1 góp ý
đã hỏi 21 Tháng 11 trong Comparison bởi duongthihuongly18 (18 điểm)
1 góp ý
đã hỏi 18 Tháng 11 trong Discussion bởi olaola (0 điểm)
1 góp ý
đã hỏi 18 Tháng 11 trong Comparison bởi lactiennguyen13 (8 điểm)
2 Góp ý
đã hỏi 18 Tháng 11 trong Discussion bởi Vannguyen123 (8 điểm)
1 góp ý
đã hỏi 17 Tháng 11 trong Other bởi frankovidaxt (9 điểm)
2 Góp ý
đã hỏi 16 Tháng 11 trong Trend (line) bởi lauradang (0 điểm)
1 góp ý
đã hỏi 14 Tháng 11 trong Other bởi virgo.vo.98 (0 điểm)

Tips: Thành viên với 10 points trở lên sẽ được sửa bài bởi Team Writing 7.5 :)
Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm point nhé :)
...