ip.chuawriting
Post bài mới

Website Chuawritingmienphi là forum chung để các ban cùng nhau chia sẻ bài viết, kinh nghiệm viết bà, cùng nhau chữa bài, góp ý, chung tay vì một cộng đồng học IELTS phát triển hơn nữa.

Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm point nhé :)

2.7k Bài viết

3.7k Góp ý

2.2k bình luận

71.1k thành viên

#ielts-task1 - Các bài viết được Tag gần đây

2 Góp ý
đã hỏi 14 Tháng 6, 2018 trong Trend (Line) bởi tranphuonglinh (13 điểm)
2 Góp ý
đã hỏi 24 Tháng 11, 2017 trong Maps bởi tranphuonglinh (13 điểm)
1 góp ý
đã hỏi 21 Tháng 11, 2017 trong Process bởi tranphuonglinh (13 điểm)
2 Góp ý
đã hỏi 16 Tháng 11, 2017 trong Trend (Line) bởi lauradang (0 điểm)
1 góp ý
đã hỏi 20 Tháng 10, 2017 trong Maps bởi tranphuonglinh (13 điểm)
1 góp ý
đã hỏi 9 Tháng 10, 2017 trong Trend (Line) bởi toanvo (0 điểm)
0 Góp ý
1 góp ý
đã hỏi 5 Tháng 6, 2017 trong Process bởi quanquanquan (4 điểm)

Update: Từ 30/4 Điểm bạn tích lũy được trên CWMP sẽ dùng để đổi quà (vé xem CGV (100 điểm/1 vé, thẻ cào điện thoại 150 điểm/thẻ 50k, khóa học IELTS Online (300 điểm/khóa 3 tháng)
Đăng ký quy đổi điểm tại: Form đổi điểm lấy quà"

Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm Điểm nhé :)
...