ip.chuawriting
Post bài mới
Thành viên với 10 points trở lên sẽ được sửa bài bởi Team Writing 7.5 từ IELTS Planet - Học IELTS Online.
Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm point nhé.

2.1k Bài viết

3k Góp ý

1.9k bình luận

13.5k thành viên

IELTS - Task 1 - Các bài viết và góp ý gần đây

0 Góp ý
đã hỏi 26 Tháng 2 trong Comparison bởi thaothao99 (0 điểm)
1 góp ý
0 Góp ý
đã hỏi 6 Tháng 1 trong Trend (line) bởi jerrysg (11 điểm)
0 Góp ý
đã hỏi 28 Tháng 12, 2017 trong Trend (line) bởi jerrysg (11 điểm)
1 góp ý
đã góp ý 23 Tháng 12, 2017 trong Comparison bởi anthoong (1 điểm)
1 góp ý
1 góp ý
2 Góp ý
1 góp ý
1 góp ý
đã góp ý 6 Tháng 12, 2017 trong Comparison bởi D.Luffy (94 điểm)
1 góp ý
đã góp ý 4 Tháng 12, 2017 trong Trend (line) bởi anhngoc2611 (5 điểm)
1 góp ý
đã góp ý 2 Tháng 12, 2017 trong Trend (line) bởi Chi Joyce (11 điểm)
1 góp ý
1 góp ý
1 góp ý
đã góp ý 24 Tháng 11, 2017 trong Comparison bởi Christine Ho (141 điểm)
1 góp ý
đã góp ý 21 Tháng 11, 2017 trong Comparison bởi tranphuonglinh (11 điểm)
1 góp ý
đã góp ý 14 Tháng 11, 2017 trong Maps bởi Christine Ho (141 điểm)
1 góp ý
đã góp ý 12 Tháng 11, 2017 trong Comparison bởi Christine Ho (141 điểm)
1 góp ý
đã góp ý 8 Tháng 11, 2017 trong Trend (line) bởi doanquoctai612 (45 điểm)
1 góp ý
đã góp ý 6 Tháng 11, 2017 trong Maps bởi idlajzay (12 điểm)
1 góp ý
đã góp ý 3 Tháng 11, 2017 trong Trend (line) bởi ngoctuyen86 (12 điểm)
1 góp ý
1 góp ý
đã góp ý 28 Tháng 10, 2017 trong Comparison bởi huongmyy (4 điểm)
3 Góp ý
đã góp ý 17 Tháng 10, 2017 trong Comparison bởi marioshop (69 điểm)
1 góp ý
đã góp ý 11 Tháng 10, 2017 trong Comparison bởi HTD (35 điểm)
1 góp ý

Tips: Thành viên với 10 points trở lên sẽ được sửa bài bởi Team Writing 7.5 :)
Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm point nhé :)
Post bài viết để được góp ý.
...