ip.chuawriting
Post bài mới
Thành viên với 10 points trở lên sẽ được sửa bài bởi Team Writing 7.5 từ IELTS Planet - Học IELTS Online.
Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm point nhé.

2,030 Bài viết

2,831 Góp ý

1,918 bình luận

12,920 thành viên

IELTS - Task 1 - Các bài viết và góp ý gần đây

1 góp ý
2 Góp ý
1 góp ý
đã góp ý 4 ngày cách đây trong Trend (line) bởi D.Luffy (39 điểm)
1 góp ý
đã góp ý 6 Tháng 12 trong Comparison bởi D.Luffy (39 điểm)
1 góp ý
đã góp ý 4 Tháng 12 trong Trend (line) bởi anhngoc2611 (5 điểm)
1 góp ý
đã góp ý 2 Tháng 12 trong Trend (line) bởi Chi Joyce (11 điểm)
1 góp ý
1 góp ý
1 góp ý
1 góp ý
đã góp ý 21 Tháng 11 trong Comparison bởi tranphuonglinh (11 điểm)
1 góp ý
đã góp ý 14 Tháng 11 trong Maps bởi Christine Ho (124 điểm)
1 góp ý
đã góp ý 12 Tháng 11 trong Comparison bởi Christine Ho (124 điểm)
1 góp ý
đã góp ý 8 Tháng 11 trong Trend (line) bởi doanquoctai612 (45 điểm)
1 góp ý
đã góp ý 6 Tháng 11 trong Maps bởi idlajzay (12 điểm)
1 góp ý
đã góp ý 3 Tháng 11 trong Trend (line) bởi ngoctuyen86 (12 điểm)
1 góp ý
3 Góp ý
đã góp ý 17 Tháng 10 trong Comparison bởi marioshop (64 điểm)
1 góp ý
đã góp ý 11 Tháng 10 trong Comparison bởi HTD (35 điểm)
1 góp ý

Tips: Thành viên với 10 points trở lên sẽ được sửa bài bởi Team Writing 7.5 :)
Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm point nhé :)
Post bài viết để được góp ý.
...