ip.chuawriting
Post bài mới

Website Chuawritingmienphi là forum chữa bài miễn phí, được chữa từ chính cộng đồng học IELTS, các bạn hãy cũng nhau chia sẻ kinh nghiệm viết bài, cùng nhau chữa bài, góp ý, chung tay vì một cộng đồng học IELTS phát triển hơn nữa nhé.
Luật của Forum: Thành viên với mỗi góp ý bất kỳ tại forum sẽ nhận được số bài chữa tương ứng từ https://ieltsplanet.info/ khi thành viên đó có một bài viết mới tại forum, bài viết được chấm dựa trên format của British Council - sửa bài bởi các bạn có band Writing 7.5+

Các bạn xem bài chữa mẫu tại "http://bit.ly/baichuaW-demo"
Đối với các bài chữa thiếu nghiêm túc sẽ được kiểm duyệt và ban tài khoản của học viên đó.

Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm point nhé :)

2.7k Bài viết

3.8k Góp ý

2.2k bình luận

77.6k thành viên

IELTS - Task 1 - Các bài viết và góp ý gần đây

0 Góp ý
đã hỏi 4 ngày cách đây trong Trend (Line) bởi 1660269 (0 điểm)
1 góp ý
đã góp ý 4 ngày cách đây trong Maps bởi Tr.g (158 điểm)
1 góp ý
đã góp ý 6 ngày cách đây trong Trend (Line) bởi Tr.g (158 điểm)
1 góp ý
đã góp ý 7 Tháng 9 trong Trend (Line) bởi anhle90 (11 điểm)
1 góp ý
đã góp ý 3 Tháng 9 trong Comparison bởi Tr.g (158 điểm)
2 Góp ý
đã góp ý 26 Tháng 8 trong Maps bởi Tr.g (158 điểm)
1 góp ý
1 góp ý
đã góp ý 2 Tháng 8 trong Trend (Line) bởi nopelg (10 điểm)
1 góp ý
đã góp ý 2 Tháng 8 trong Trend (Line) bởi parjjimin (17 điểm)
1 góp ý
1 góp ý
đã góp ý 28 Tháng 7 trong Trend (Line) bởi Hadiep (14 điểm)
1 góp ý
đã góp ý 18 Tháng 7 trong Trend (Line) bởi Tranvantuan (4 điểm)
1 góp ý
đã góp ý 14 Tháng 7 trong Comparison bởi Im17s (4 điểm)
1 góp ý

Update: Từ 30/4 Điểm bạn tích lũy được trên CWMP sẽ dùng để đổi quà (vé xem CGV (100 điểm/1 vé, thẻ cào điện thoại 150 điểm/thẻ 50k, khóa học IELTS Online (300 điểm/khóa 3 tháng)
Đăng ký quy đổi điểm tại: Form đổi điểm lấy quà"

Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm Điểm nhé :)
Post bài viết để được góp ý.
...