ip.chuawriting
Post bài mới

Update: Từ 30/4/2019 Điểm bạn tích lũy được trên CWMP sẽ dùng để đổi quà (vé xem CGV (100 điểm/1 vé, thẻ cào điện thoại 150 điểm/thẻ 50k, khóa học IELTS Online (300 điểm/khóa 3 tháng)
Đăng ký quy đổi điểm tại: Form đổi điểm lấy quà"

Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm point nhé :)

2.5k Bài viết

3.5k Góp ý

2.1k bình luận

51.4k thành viên

IELTS - Task 1 - Các bài viết và góp ý gần đây

1 góp ý
đã góp ý 3 ngày cách đây trong Trend (line) bởi Acielhuhu_64 (12 điểm)
0 Góp ý
đã hỏi 12 Tháng 5 trong Process bởi trangphamm50 (60 điểm)
1 góp ý
đã góp ý 8 Tháng 5 trong Trend (line) bởi lethicamchi1998 (32 điểm)
1 góp ý
đã góp ý 17 Tháng 4 trong Comparison bởi tieulamlam16 (12 điểm)
1 góp ý
đã góp ý 16 Tháng 4 trong Trend (line) bởi anbach2801 (13 điểm)
1 góp ý
1 góp ý
0 Góp ý
đã hỏi 29 Tháng 3 trong Maps bởi khanhhuyen0608 (6 điểm)
0 Góp ý
đã hỏi 24 Tháng 3 trong Trend (line) bởi tanduc0702 (0 điểm)
0 Góp ý
đã hỏi 17 Tháng 3 trong Process bởi khanhhuyen0608 (6 điểm)
0 Góp ý
đã hỏi 16 Tháng 3 trong Trend (line) bởi phạm thị thu thảo (8 điểm)
0 Góp ý
đã hỏi 3 Tháng 3 trong Comparison bởi thaole181 (0 điểm)
1 góp ý
1 góp ý
đã góp ý 25 Tháng 2 trong Trend (line) bởi Trang248 (16 điểm)
1 góp ý
1 góp ý
đã góp ý 12 Tháng 1 trong Trend (line) bởi rosi akira (37 điểm)
1 góp ý

Update: Từ 30/4 Điểm bạn tích lũy được trên CWMP sẽ dùng để đổi quà (vé xem CGV (100 điểm/1 vé, thẻ cào điện thoại 150 điểm/thẻ 50k, khóa học IELTS Online (300 điểm/khóa 3 tháng)
Đăng ký quy đổi điểm tại: Form đổi điểm lấy quà"

Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm Điểm nhé :)
Post bài viết để được góp ý.
...