ip.chuawriting
Post bài mới
Thành viên với 100 points trở lên sẽ được hổ trợ discount 40% khóa IELTS PREMIUM 6.5 từ IELTS Planet - Học IELTS Online.
Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm point nhé.

2.3k Bài viết

3.3k Góp ý

2.1k bình luận

31.6k thành viên

IELTS - Task 1 - Các bài viết và góp ý gần đây

1 góp ý
đã góp ý 3 ngày cách đây trong Trend (line) bởi rosi akira (25 điểm)
1 góp ý
đã góp ý 5 ngày cách đây trong Trend (line) bởi tuananhnvh (43 điểm)
1 góp ý
đã góp ý 23 Tháng 12, 2018 trong Trend (line) bởi hanbee (4 điểm)
1 góp ý
đã góp ý 17 Tháng 12, 2018 trong Comparison bởi phuonghien13 (7 điểm)
1 góp ý
1 góp ý
đã góp ý 6 Tháng 12, 2018 trong Comparison bởi Hoàng Gia (71 điểm)
1 góp ý
0 Góp ý
đã hỏi 30 Tháng 11, 2018 trong Trend (line) bởi Choco (0 điểm)
2 Góp ý
2 Góp ý
đã góp ý 22 Tháng 11, 2018 trong Trend (line) bởi Hoàng Gia (71 điểm)
1 góp ý
1 góp ý
đã góp ý 26 Tháng 10, 2018 trong Trend (line) bởi Lethixuantrinh (13 điểm)

Tips: Thành viên với 10 points trở lên sẽ được sửa bài bởi Team Writing 7.5 :)
Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm point nhé :)
Post bài viết để được góp ý.
...