ip.chuawriting
Post bài mới
Thành viên với 10 points trở lên sẽ được sửa bài bởi Team Writing 7.5 từ IELTS Planet - Học IELTS Online.
Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm point nhé.

2.2k Bài viết

3k Góp ý

2k bình luận

13.7k thành viên

IELTS - Task 1 - Các bài viết và góp ý gần đây

2 Góp ý
đã góp ý 20 Tháng 4 trong Comparison bởi vtvktc32 (9 điểm)
0 Góp ý
đã hỏi 18 Tháng 4 trong Trend (line) bởi binhnguyenOS (12 điểm)
1 góp ý
0 Góp ý
1 góp ý
đã góp ý 10 Tháng 4 trong Trend (line) bởi binhnguyenOS (12 điểm)
2 Góp ý
đã góp ý 6 Tháng 4 trong Comparison bởi Roylux8760 (96 điểm)
0 Góp ý
đã hỏi 3 Tháng 4 trong Process bởi violavu (8 điểm)
0 Góp ý
đã hỏi 3 Tháng 4 trong Comparison bởi namgiang08804 (0 điểm)
0 Góp ý
đã hỏi 26 Tháng 2 trong Comparison bởi thaothao99 (0 điểm)
1 góp ý
1 góp ý
1 góp ý
2 Góp ý
1 góp ý
1 góp ý
đã góp ý 6 Tháng 12, 2017 trong Comparison bởi D.Luffy (94 điểm)
1 góp ý
đã góp ý 4 Tháng 12, 2017 trong Trend (line) bởi anhngoc2611 (5 điểm)
1 góp ý
đã góp ý 2 Tháng 12, 2017 trong Trend (line) bởi Chi Joyce (11 điểm)
1 góp ý
1 góp ý
1 góp ý
đã góp ý 24 Tháng 11, 2017 trong Comparison bởi Christine Ho (141 điểm)
1 góp ý
đã góp ý 21 Tháng 11, 2017 trong Comparison bởi tranphuonglinh (11 điểm)
1 góp ý
đã góp ý 14 Tháng 11, 2017 trong Maps bởi Christine Ho (141 điểm)
1 góp ý
đã góp ý 12 Tháng 11, 2017 trong Comparison bởi Christine Ho (141 điểm)
1 góp ý
đã góp ý 8 Tháng 11, 2017 trong Trend (line) bởi doanquoctai612 (45 điểm)
1 góp ý
đã góp ý 6 Tháng 11, 2017 trong Maps bởi idlajzay (12 điểm)

Tips: Thành viên với 10 points trở lên sẽ được sửa bài bởi Team Writing 7.5 :)
Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm point nhé :)
Để xem thêm, hãy bấm vào tất cả các bài viết trong chủ đề này.
...