ip.chuawriting
Post bài mới
Thành viên với 100 points trở lên sẽ được hổ trợ discount 40% khóa IELTS PREMIUM 6.5 từ IELTS Planet - Học IELTS Online.
Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm point nhé.

2.4k Bài viết

3.4k Góp ý

2.1k bình luận

36.6k thành viên

Hi everyone, I just have done this writing test. It froms Cambrigde IELTS, I hope you guys can help me to determine it. Thank you.

These data sources clearly communicate the number of time that people in the UK spent on using telephone, seperated into three call types, between 1995 and 2002.

It can be seen that people in the UK spent most their time in local calls during the period. Also, there were significant raises in two others calls.

In 1995, very few people used mobile phone for calling, they spent approximatly 2 billions minutes.Meanwhile, they spent roughly 38 billions minutes in using national and international calls, and this number was nearly doubled with local calls, about 72 billion minute.In the first five years' time, the number of people using telephone for local calls continued a stable climb with slightly acceleration. After that period, this number felt from a high of 90 billions minutes calls and went back its origin in 2002.

The number of minutes of national and international calls rose slightly and steadily during the period of the data. It reached its peak at 61 billions minutes calls in 2002. Meanwhile, in the first 5-year of the period, there was a slight acceleration in mobile phones users. In 1999, this number rose and reached about 12 billions minutes. And it abruptly tripled in next 4 years, roughly 38 billions minutes.

Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã hỏi trong Comparison bởi (0 điểm)
share bài về Wall để xem lại ===>

Xin vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để góp ý bài viết này.

2 góp ý

0 phiếu

These data sources clearly communicate indicate the number amount of time that people in the UK spent on using telephone, seperated into three fixed line (local versus national/international) and mobile, between 1995 and 2002.

It can be seen that people in the UK spent most their time in on local calls during the period. Also, there were significant raises in two others calls.

In 1995, very few people the least time was used on mobile phone for calling, they spent approximatly 2 billions minutes. Meanwhile, they spent roughly 38 billions minutes were recorded in using national and international calls, and this number was nearly double with half of local calls at about 72 billion minutes. In the first five years' time, the number figure of people using telephone for local calls continued a stable climb with slightly acceleration. After that period, this number it felt from a high of 90 billions minutes calls and went back to its original value in 2002.

The number of minutes popularity of national and international calls rose slightly and steadily during the period of the data considered. It reached its peak at 61 billions minutes calls in 2002. Meanwhile, in the first 5 years of the period, there was a slight acceleration in mobile phones users usage. In 1999, this number rose and reached about 12 billions minutes. And it abruptly tripled in next following 4 years, roughly 38 billions minutes at the end.

Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã góp ý bởi (444 điểm)
sửa nội dung bởi
0 phiếu
These data sources clearly communicate the number of time that people in the UK spent on using a telephone, seperated separated into three call types, between 1995 and 2002.
 
It can be seen that people in the UK spent most their time in local calls during the period. Also, there were significant raises in two others calls.
 
In 1995, very few people used the mobile phone for calling, they spent approximatly approximately 2 billions minutes.Meanwhile, they spent roughly 38 billionbillion minutes in using national and international calls, and this number was nearly doubled with local calls, about 72 billion minutes.In the first five years' time, the number of people using the telephone for local calls continued a stable climb with slightly acceleration. After that period, this number felt fell from a high of 90 billions minutes calls and went back its origin in 2002.
 
The number of minutes of national and international calls rose slightly and steadily during the period of the data. It reached its peak at 61 billions minutes calls in 2002. Meanwhile, in the first 5-year of the period, there was a slight acceleration in mobile phones users. In 1999, this number rose and reached about 12 billions billion minutes. And it abruptly tripled in next 4 years, roughly 38 billions billion minutes.
Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã góp ý bởi (59 điểm)

Tips: Thành viên với 10 points trở lên sẽ được sửa bài bởi Team Writing 7.5 :)
Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm point nhé :)

Tham khảo các bài viết tương tự

...