ip.chuawriting
Post bài mới
Thành viên với 100 points trở lên sẽ được hổ trợ discount 40% khóa IELTS PREMIUM 6.5 từ IELTS Planet - Học IELTS Online.
Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm point nhé.

2.4k Bài viết

3.4k Góp ý

2.1k bình luận

41.1k thành viên

Chữa bài Thi Quốc Gia - Các bài viết và góp ý gần đây

1 góp ý
đã góp ý 2 ngày cách đây trong Chữa bài Thi Quốc Gia bởi diano vn (11 điểm)
0 Góp ý
Peer Pressure [đã đóng]
đã hỏi 11 Tháng 12, 2017 trong Chữa bài Thi Quốc Gia bởi auduong (26 điểm)
1 góp ý
1 góp ý
2 Góp ý
1 góp ý
10 Góp ý
đã góp ý 5 Tháng 8, 2016 trong Chữa bài Thi Quốc Gia bởi maihuyhung (217 điểm)
0 Góp ý
đã hỏi 4 Tháng 8, 2016 trong Chữa bài Thi Quốc Gia bởi Nguyễn Bảo Ngọc Trân (0 điểm)

Tips: Thành viên với 10 points trở lên sẽ được sửa bài bởi Team Writing 7.5 :)
Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm point nhé :)
Post bài viết để được góp ý.
...