ip.chuawriting
Post bài mới
Thành viên với 10 points trở lên sẽ được sửa bài bởi Team Writing 7.5 từ IELTS Planet - Học IELTS Online.
Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm point nhé.

2.3k Bài viết

3.2k Góp ý

2k bình luận

20.5k thành viên

ielts - Các bài viết được Tag gần đây

1 góp ý
0 Góp ý
đã hỏi 12 Tháng 7 trong Process bởi violavu (5 điểm)
0 Góp ý
đã hỏi 3 Tháng 4 trong Process bởi violavu (5 điểm)
1 góp ý
1 góp ý
đã hỏi 10 Tháng 7, 2017 trong Comparison bởi huynhnguyenvietduc (4 điểm)
1 góp ý
đã hỏi 15 Tháng 6, 2017 trong Discussion bởi Darren Mai (10 điểm)

Tips: Thành viên với 10 points trở lên sẽ được sửa bài bởi Team Writing 7.5 :)
Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm point nhé :)
...