ip.chuawriting

Thành viên đỗ minh trường

Thành viên được: 3 năm (since 31 Tháng 5, 2015)
Quyền hạn: Thành viên đã đăng ký
Các đặc quyền: Đặt câu hỏi
Họ và tên:
Vị trí:
Website:
About me:

Hoạt động của đỗ minh trường

Điểm: 4 điểm (hạng #929)
Các câu hỏi: 2
Các câu trả lời: 1
Các bình luận: 11
Đã bỏ phiếu cho người khác trong: 4 Góp ý
Bỏ phiếu cho người khác: 4 bỏ phiếu, 0 rút phiếu
Nhận phiếu từ người khác: 3 bỏ phiếu, 0 rút phiếu

Wall for đỗ minh trường

Please log in or register to post on this wall.

Tips: Thành viên với 10 points trở lên sẽ được sửa bài bởi Team Writing 7.5 :)
Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm point nhé :)
...