ip.chuawriting
Post bài mới
Thành viên với 10 points trở lên sẽ được sửa bài bởi Team Writing 7.5 từ IELTS Planet - Học IELTS Online.
Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm point nhé.

2,088 Bài viết

2,954 Góp ý

1,942 bình luận

13,172 thành viên

task-1 - Các bài viết được Tag gần đây

2 Góp ý
đã hỏi 16 Tháng 11, 2017 trong Trend (line) bởi lauradang (0 điểm)
1 góp ý
đã hỏi 9 Tháng 10, 2017 trong Trend (line) bởi toanvo (0 điểm)
0 Góp ý
đã hỏi 29 Tháng 6, 2017 trong Trend (line) bởi mam_linh2412 (4 điểm)
1 góp ý
2 Góp ý
1 góp ý
đã hỏi 30 Tháng 3, 2017 trong Trend (line) bởi nevergiveup (0 điểm)
1 góp ý
đã hỏi 17 Tháng 2, 2017 trong Trend (line) bởi ngocle05022000 (0 điểm)
2 Góp ý
đã hỏi 14 Tháng 2, 2017 trong Maps bởi Anh Phong (0 điểm)
1 góp ý
đã hỏi 29 Tháng 12, 2016 trong Comparison bởi Đặng Việt Bách (0 điểm)
1 góp ý
0 Góp ý
2 Góp ý
1 góp ý

Tips: Thành viên với 10 points trở lên sẽ được sửa bài bởi Team Writing 7.5 :)
Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm point nhé :)
...