ip.chuawriting
Post bài mới
Thành viên với 10 points trở lên sẽ được sửa bài bởi Team Writing 7.5 từ IELTS Planet - Học IELTS Online.
Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm point nhé.

2.3k Bài viết

3.2k Góp ý

2k bình luận

22.2k thành viên

ielts - Các bài viết được Tag gần đây

2 Góp ý
1 góp ý
1 góp ý
đã hỏi 20 Tháng 2, 2017 trong Discussion bởi ph0123 (0 điểm)
1 góp ý
1 góp ý
0 Góp ý
đã hỏi 2 Tháng 11, 2016 trong Comparison bởi raisethebar (4 điểm)
0 Góp ý
đã hỏi 18 Tháng 10, 2016 trong Opinion bởi Phung Minh Duc Anh (1 điểm)
3 Góp ý

Tips: Thành viên với 10 points trở lên sẽ được sửa bài bởi Team Writing 7.5 :)
Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm point nhé :)
...