ip.chuawriting
Post bài mới

Website Chuawritingmienphi là forum chung để các ban cùng nhau chia sẻ bài viết, kinh nghiệm viết bà, cùng nhau chữa bài, góp ý, chung tay vì một cộng đồng học IELTS phát triển hơn nữa.

Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm point nhé :)

2.7k Bài viết

3.7k Góp ý

2.2k bình luận

71.3k thành viên

cambridge - Các bài viết được Tag gần đây

1 góp ý
1 góp ý
0 Góp ý
1 góp ý
đã hỏi 25 Tháng 6 trong Trend (Line) bởi nhanvan2810 (6 điểm)
1 góp ý
đã hỏi 15 Tháng 5 trong Opinion bởi hoanganhpdp (0 điểm)
0 Góp ý
đã hỏi 5 Tháng 5 trong Discussion bởi trangphamm50 (64 điểm)
1 góp ý
đã hỏi 4 Tháng 1 trong Other bởi D.Luffy (296 điểm)
2 Góp ý
đã hỏi 14 Tháng 10, 2018 trong Trend (Line) bởi bean.vietnam (0 điểm)
1 góp ý
3 Góp ý
đã hỏi 29 Tháng 12, 2016 trong Comparison bởi Đặng Việt Bách (0 điểm)
0 Góp ý
đã hỏi 9 Tháng 8, 2016 trong Other bởi Thanh Nguyen 2 (0 điểm)
0 Góp ý
đã hỏi 15 Tháng 7, 2016 trong Comparison bởi Khánh Như (3 điểm)

Update: Từ 30/4 Điểm bạn tích lũy được trên CWMP sẽ dùng để đổi quà (vé xem CGV (100 điểm/1 vé, thẻ cào điện thoại 150 điểm/thẻ 50k, khóa học IELTS Online (300 điểm/khóa 3 tháng)
Đăng ký quy đổi điểm tại: Form đổi điểm lấy quà"

Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm Điểm nhé :)
...