ip.chuawriting
Post bài mới
Thành viên với 100 points trở lên sẽ được hổ trợ discount 40% khóa IELTS PREMIUM 6.5 từ IELTS Planet - Học IELTS Online.
Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm point nhé.

2.3k Bài viết

3.3k Góp ý

2k bình luận

27.1k thành viên

#ielts-task-2 - Các bài viết được Tag gần đây

1 góp ý
đã hỏi 23 Tháng 12, 2017 trong Problem-Solution bởi anthoong (1 điểm)
1 góp ý
2 Góp ý
đã hỏi 20 Tháng 6, 2017 trong Opinion bởi KimChi2107 (0 điểm)
1 góp ý
đã hỏi 16 Tháng 8, 2016 trong Opinion bởi Phạm Hồng Linh (11 điểm)
2 Góp ý
đã hỏi 2 Tháng 8, 2016 trong Opinion bởi Tuấn Dũng (0 điểm)

Tips: Thành viên với 10 points trở lên sẽ được sửa bài bởi Team Writing 7.5 :)
Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm point nhé :)
...