ip.chuawriting
Post bài mới

Update: Từ 30/4/2019 Điểm bạn tích lũy được trên CWMP sẽ dùng để đổi quà (vé xem CGV (100 điểm/1 vé, thẻ cào điện thoại 150 điểm/thẻ 50k, khóa học IELTS Online (300 điểm/khóa 3 tháng)
Đăng ký quy đổi điểm tại: Form đổi điểm lấy quà"

Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm point nhé :)

2.5k Bài viết

3.5k Góp ý

2.1k bình luận

58.1k thành viên

The chart shows the data from different polls about a particular higher establishment based on the reviews of students questioned in various years: 2000, 2005 and 2010.  According to the data, given by the table, it can be clearly seen that during above mentioned years most of the students gave an excellent overview of print resources because its number remained steady.  

However, young people involved in studies were less satisfied with the quality of a variety of provided modules. Its number kept declining and the lowest figure of 27 was observed in 2010. It is crucial to point out that throughout the given years the proportion of students satisfied with constructional conditions and teaching facilities did not vary.  Perhaps it is an evidence of high standards of the university.

One could draw the conclusion that the vast majority of students enjoyed to its fullest extent the print resources and the organization of teachers.

 

Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã hỏi trong Trend (line) bởi (12 điểm)
share bài về Wall để xem lại ===>

Xin vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để góp ý bài viết này.


Update: Từ 30/4 Điểm bạn tích lũy được trên CWMP sẽ dùng để đổi quà (vé xem CGV (100 điểm/1 vé, thẻ cào điện thoại 150 điểm/thẻ 50k, khóa học IELTS Online (300 điểm/khóa 3 tháng)
Đăng ký quy đổi điểm tại: Form đổi điểm lấy quà"

Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm Điểm nhé :)

Tham khảo các bài viết tương tự

...