ip.chuawriting
Post bài mới
Thành viên với 10 points trở lên sẽ được sửa bài bởi Team Writing 7.5 từ IELTS Planet - Học IELTS Online.
Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm point nhé.

2,088 Bài viết

2,954 Góp ý

1,942 bình luận

13,175 thành viên

ielts-writing - Các bài viết được Tag gần đây

1 góp ý
0 Góp ý
đã hỏi 26 Tháng 7, 2016 trong Discussion bởi Việt Thắng (21 điểm)
0 Góp ý
đã hỏi 12 Tháng 6, 2016 trong Opinion bởi Thảo Vivi (0 điểm)
1 góp ý
đã hỏi 28 Tháng 9, 2015 trong Opinion bởi Tri Nguyen 2 (0 điểm)
1 góp ý
đã hỏi 30 Tháng 4, 2015 trong Comparison bởi cat2121999 (0 điểm)

Tips: Thành viên với 10 points trở lên sẽ được sửa bài bởi Team Writing 7.5 :)
Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm point nhé :)
...