ip.chuawriting
Post bài mới
Thành viên với 100 points trở lên sẽ được hổ trợ discount 40% khóa IELTS PREMIUM 6.5 từ IELTS Planet - Học IELTS Online.
Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm point nhé.

2.4k Bài viết

3.4k Góp ý

2.1k bình luận

46k thành viên

Tag phổ biến nhất

366 × ielts-task-2   57 × people   29 × #opinion
132 × ielts   40 × ielts-writing   28 × advantages
126 × opinion   40 × task-2   28 × children
110 × chữa-writing-task2   38 × task2   27 × -
91 × ietls-task-1   34 × discussion   25 × #task1
90 × task-1   32 × agree   25 × cambridge
88 × ielts-task-1   32 × disagree   25 × disadvantages
73 × education   30 × chua-writing-task1   24 × chua-writing
71 × ielts-writing-task-2   30 × task   23 × line-graph
59 × writing   29 × #ielts-task-2   23 × ielts-task-2-opinion

Tips: Thành viên với 10 points trở lên sẽ được sửa bài bởi Team Writing 7.5 :)
Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm point nhé :)
...