ip.chuawriting
Post bài mới
Thành viên với 10 points trở lên sẽ được sửa bài bởi Team Writing 7.5 từ IELTS Planet - Học IELTS Online.
Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm point nhé.

2.1k Bài viết

3k Góp ý

1.9k bình luận

13.3k thành viên

Tag phổ biến nhất

321 × ielts-task-2   51 × people   22 × chua-writing-task1
114 × opinion   40 × task-2   22 × discussion
112 × ielts   33 × ielts-writing   21 × ielts-task-2-opinion
105 × chữa-writing-task2   30 × task2   20 × line-graph
83 × ietls-task-1   28 × task   20 × chữa
80 × task-1   28 × agree   19 × cambridge
71 × ielts-task-1   28 × disagree   19 × technology
67 × education   27 × children   18 × #ielts-task-2
57 × writing   24 × -   18 × band
53 × ielts-writing-task-2   23 × chua-writing   18 × school

Tips: Thành viên với 10 points trở lên sẽ được sửa bài bởi Team Writing 7.5 :)
Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm point nhé :)
...