Tag phổ biến nhất - Chữa Writing miễn phí
ip.chuawriting
Post bài mới
Thành viên với 10 points trở lên sẽ được sửa bài bởi Team Writing 7.5 từ IELTS Planet - Học IELTS Online.
Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm point nhé.

2.2k Bài viết

3.1k Góp ý

2k bình luận

13.7k thành viên

Tag phổ biến nhất

335 × ielts-task-2   52 × people   23 × chua-writing-task1
120 × ielts   40 × task-2   23 × chua-writing
118 × opinion   35 × ielts-writing   21 × line-graph
106 × chữa-writing-task2   30 × task2   21 × #opinion
85 × ietls-task-1   29 × task   21 × ielts-task-2-opinion
82 × task-1   29 × agree   21 × chữa
76 × ielts-task-1   29 × disagree   20 × #ielts-task-2
69 × education   27 × discussion   20 × cambridge
59 × writing   27 × children   20 × advantages
58 × ielts-writing-task-2   24 × -   19 × technology

Tips: Thành viên với 10 points trở lên sẽ được sửa bài bởi Team Writing 7.5 :)
Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm point nhé :)
...