ip.chuawriting
Post bài mới
Thành viên với 10 points trở lên sẽ được sửa bài bởi Team Writing 7.5 từ IELTS Planet - Học IELTS Online.
Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm point nhé.

2,029 Bài viết

2,830 Góp ý

1,918 bình luận

12,907 thành viên

Tag phổ biến nhất

306 × ielts-task-2   49 × ielts-writing-task-2   21 × chua-writing
112 × opinion   40 × task-2   21 × ielts-task-2-opinion
112 × ielts   33 × ielts-writing   21 × discussion
104 × chữa-writing-task2   30 × task2   20 × line-graph
83 × ietls-task-1   28 × task   20 × chữa
80 × task-1   28 × agree   19 × cambridge
70 × ielts-task-1   28 × disagree   18 × technology
63 × education   25 × children   18 × band
57 × writing   22 × chua-writing-task1   18 × school
51 × people   22 × -   17 × university

Tips: Thành viên với 10 points trở lên sẽ được sửa bài bởi Team Writing 7.5 :)
Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm point nhé :)
...