ip.chuawriting
Post bài mới

Website Chuawritingmienphi là forum chung để các ban cùng nhau chia sẻ bài viết, kinh nghiệm viết bà, cùng nhau chữa bài, góp ý, chung tay vì một cộng đồng học IELTS phát triển hơn nữa.

Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm point nhé :)

2.7k Bài viết

3.7k Góp ý

2.2k bình luận

71.3k thành viên

Tag phổ biến nhất

398 × ielts-task-2   60 × people   34 × #opinion
145 × opinion   41 × #ielts-task-2   34 × children
142 × ielts   40 × ielts-writing   32 × chua-writing-task1
113 × chữa-writing-task2   40 × task-2   32 × cambridge
97 × ielts-task-1   39 × discussion   31 × disadvantages
97 × ietls-task-1   39 × task2   31 × task
92 × task-1   38 × disagree   29 × #writing
87 × ielts-writing-task-2   37 × #task1   27 × -
78 × education   37 × agree   26 × chua-writing
61 × writing   35 × advantages   25 × line-graph

Update: Từ 30/4 Điểm bạn tích lũy được trên CWMP sẽ dùng để đổi quà (vé xem CGV (100 điểm/1 vé, thẻ cào điện thoại 150 điểm/thẻ 50k, khóa học IELTS Online (300 điểm/khóa 3 tháng)
Đăng ký quy đổi điểm tại: Form đổi điểm lấy quà"

Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm Điểm nhé :)
...