ip.chuawriting
Post bài mới
Thành viên với 100 points trở lên sẽ được hổ trợ discount 40% khóa IELTS PREMIUM 6.5 từ IELTS Planet - Học IELTS Online.
Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm point nhé.

2.4k Bài viết

3.4k Góp ý

2.1k bình luận

36.4k thành viên

Tag phổ biến nhất

359 × ielts-task-2   57 × people   28 × advantages
131 × ielts   40 × task-2   28 × children
125 × opinion   39 × ielts-writing   27 × -
108 × chữa-writing-task2   36 × task2   26 × #ielts-task-2
91 × ietls-task-1   33 × discussion   25 × cambridge
90 × task-1   31 × agree   25 × disadvantages
88 × ielts-task-1   31 × disagree   24 × #task1
72 × education   30 × task   24 × chua-writing
67 × ielts-writing-task-2   29 × chua-writing-task1   23 × line-graph
59 × writing   28 × #opinion   23 × ielts-task-2-opinion

Tips: Thành viên với 10 points trở lên sẽ được sửa bài bởi Team Writing 7.5 :)
Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm point nhé :)
...