ip.chuawriting
Post bài mới

Website Chuawritingmienphi là forum chữa bài miễn phí, được chữa từ chính cộng đồng học IELTS, các bạn hãy cũng nhau chia sẻ kinh nghiệm viết bài, cùng nhau chữa bài, góp ý, chung tay vì một cộng đồng học IELTS phát triển hơn nữa nhé.
Luật của Forum: Thành viên với mỗi góp ý bất kỳ tại forum sẽ nhận được số bài chữa tương ứng từ https://ieltsplanet.info/ khi thành viên đó có một bài viết mới tại forum, bài viết được chấm dựa trên format của British Council - sửa bài bởi các bạn có band Writing 7.5+

Các bạn xem bài chữa mẫu tại "http://bit.ly/baichuaW-demo"
Đối với các bài chữa thiếu nghiêm túc sẽ được kiểm duyệt và BAN tài khoản của học viên đó.

Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm point nhé :)

3.2k Bài viết

4.5k Góp ý

2.4k bình luận

109k thành viên

Mọi người xem giúp em hai lá thư sau đây có đúng ngữ pháp chưa ạ. E xin cảm ơn!

Topic 1:

Dear Sam

We finally moved house last month and now life has changed.

Everything is a difference. My house is in Lam Dong province. It is a two-story building with 4 bedrooms. There is a small garden with rose, a variety of vegetables, like cabbage, chili, ginger, garlic, and some plants, like an orange tree, an apple tree.

It is a quiet and peaceful countryside. I can hear the birds singing and feel the fresh air, which I couldn’t have when I lived in my old flat. However, there are not markets, shops, and schools nearby.

I have not met many neighbors here but the people living next door are friendly and helpful.

We are happy here, please come around and see us someday. You are always welcome.

Love!

Hung

Topic 2:

Dear Sam

I get excited every time I write to you and tell you everything in my daily life. In this letter, I want to share my birthday party held last weekend.

I held a big party in my flower garden. About 30 people came to my party including friends, relatives, and some neighbors. The garden is beautifully decorated with balloons and ribbons.

During the party, we played some fun games that everyone looked very funny and cute. We danced to the music and sang excitedly together. At the end of the party, we all took a lot of photos to capture those sweet moments. It was the best party I've ever had in my life.

I hope that the next birthday you and I can enjoy my party together

Answer me soon!

Hung

Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã hỏi trong Trend (Line) bởi (0 điểm)
share bài về Wall để xem lại ===>

Xin vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để góp ý bài viết này.

1 góp ý

0 phiếu
Line7 there is=> there are
Held last weekend=> held on the last weekend
Held a big party=> hold a big party
Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã góp ý bởi (20 điểm)

Update: Từ 30/4 Điểm bạn tích lũy được trên CWMP sẽ dùng để đổi quà (vé xem CGV (100 điểm/1 vé, thẻ cào điện thoại 150 điểm/thẻ 50k, khóa học IELTS Online (300 điểm/khóa 3 tháng)
Đăng ký quy đổi điểm tại: Form đổi điểm lấy quà"

Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm Điểm nhé :)

Tham khảo các bài viết tương tự

...