mọi người chữa giúp em với ạ, em xin cảm ơn trước ạ:A knowledge of maths is not important for most jobs nowadays. To what extent do you agree or disagree with this statement?
194 views
0 votes
0 votes
There are loads of arguments about if math is important for most jobs in the future. In my point of view, I see that math has no longer been required so much in most jobs due to the advanced technological machines. Therefore, I quite agree that math is not so important in jobs or society nowadays.

First of all, the majority proportions of jobs now don’t require workers to have extremely skillful techniques to complete the missions because of the help of the high technology machines, especially calculative ones. Therefore, there’s no point for people to put so much effort on solving math problems. Moreover, it is more popular that people would rather own such great soft skills and social skills to get higher promotion in occupations than have skillful calculating skills. Jobs in the 4.0 technology need the activeness and flexibility in missions.

On the other hand, learning math helps people improve the logical brains. Working with numbers, calculation and formulas forces human to think logically, which will positively impacts the ways of thinking and working in their jobs to increase the productivity.

To conclude, math no longer plays a vital part of society and jobs but we should still have some math knowledge for better thoughts.
by
0 points

Please log in or register to answer this question.

1 Answer

0 votes
0 votes

1. Load of argument: mình thấy cụm này không phổ biến lắm, bạn có thể cân nhắc các cụm từ khác

2. Mình thấy câu thứ 3 đoạn 1 chưa thực sự cần thiết lắm, hơn nữa nó bị lặp từ với câu 1 nên bạn có thể cân nhắc bỏ hoặc thay đổi nó nhé.

3. Câu 1 đoạn 2 bị lặp ý ở đầu bài rồi. 

4. There is no point in putting

5. Mình nghĩ "it is more important" thì sẽ hợp lí hơn là "popular" bởi vì thứ nhất là nó phổ biến thì chưa chắc nó đúng, mà hơn nữa bạn cũng đã nói rằng họ sẽ được thăng chức thì nó là quan trọng sẽ hợp lí hơn.

6. "to increase the productivity' bạn nên thay bằng in order to increase the productivity nhé

7. logical brains bạn có thể thay thế bằng thinking skills/reasoning skills nhé

8. Bạn nên tìm thêm nhiều từ khác đồng nghĩa để tránh bị lặp từ nhé: 'jobs", "skill", "technological machines"'

9. Bạn có thể triển khai ý sâu hơn để đoạn văn được dài hơn nhé. Phần đồng ý có thể thêm nhiều lợi ích hơn nữa để nó cân bằng với phần trên, với cả nên viết từ 1 đến 2 ý tưởng cho mỗi đoạn thì sẽ hay hơn đó.

by
7 points

1 comment

mình thật sự cảm ơn bạn vì đã góp ý cho bài writing hơi bị phèn này của mình!!!!

bạn ơi, cho mình hỏi vài câu nhé, bình thường khi writing ý, mình thường rất hay lạc lối, ideas cứ mông lung, không hề có chiều sâu và rõ ràng, đôi khi mình lại đi vòng tròn và lập luận không có một chút logic nào cả. bạn có thể nhận xét ideas trong bài trên của mình và cách lập luận của mình được không, mong bạn có thể chia sẻ vài tips để khai triển ideas trong bài viết!!!

Cảm ơn bạn rất nhiều! Thank you so muchhhhhh!

Related questions