ip.chuawriting
Post bài mới

Lưu ý: Check bài viết với Grammarly trước để tránh lỗi đơn giản! Click banner dưới đây để check


Website Chuawritingmienphi là forum chữa bài miễn phí, được chữa từ chính cộng đồng học IELTS, các bạn hãy cũng nhau chia sẻ kinh nghiệm viết bài, cùng nhau chữa bài, góp ý, chung tay vì một cộng đồng học IELTS phát triển hơn nữa nhé.
Luật của Forum: Thành viên với mỗi góp ý bất kỳ tại forum sẽ nhận được số bài chữa tương ứng từ https://ieltsplanet.info/ khi thành viên đó có một bài viết mới tại forum, bài viết được chấm dựa trên format của British Council - sửa bài bởi các bạn có band Writing 7.5+

Các bạn xem bài chữa mẫu tại "http://bit.ly/baichuaW-demo"
Đối với các bài chữa thiếu nghiêm túc sẽ được kiểm duyệt và BAN tài khoản của học viên đó.

Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm point nhé :)

3.3k Bài viết

4.5k Góp ý

2.4k bình luận

109k thành viên

The table below gives information about a restaurant’s average sales in three different branches in 2016.

Summarise the information by selecting and reporting the main features, and make comparisons where relevant.

The table provides an analysis of average sales in three different branches of a Vancouver chain, namely Georgia Street, Dunsmuir Street and Drake Street, in 2016. Overall, it is clear that the branch in Georgia Street is the company’s most profitable branch, whereas Drake Street branch earns the least.

It can be seen that the highest number of transactions fall into Georgia Street branch, which registers 854 transactions a day on average, over 100 more transactions than Dunsmuir Street (750) and more than the double of Drake Street’s transactions that is 390. Besides, Georgia Street is also the branch with highest transaction value of $10.69, compared to Dunsmuir Street’s $5.61 and Drake Street’s $9.02.

On average, the number of eat-in and take-away transactions are almost equal in each restaurant, with take-away transaction numbers ahead in two of them. Drake Street, however, is exceptional with the number of eat-in transactions surpasses that of take-away transaction by 10.

Additionally, the table also gives information about what is most interested in the three branches, revealing that the eating habit of customers in each area are widely varied. In particular, Georgia Street’s best-seller is Chicken Burger, while customers in Dunsmuir Street and Drake Street are more into Chicken Wings and Chicken Pasta, respectively. 

Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã hỏi trong Trend (Line) bởi (8 điểm)
share bài về Wall để xem lại ===>

Xin vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để góp ý bài viết này.

1 góp ý

0 phiếu

Source: https://s3-ap-southeast-1.amazonaws.com/ielts.forums/4-Writing-Task-1_-restaurant-branches.docx

               CRITERIA

       GRADE

COMMENT

 Task Achivement

6.0

• addresses the requirements of the task
• presents an overview with information appropriately selected
• presents and adequately highlights key features/bullet points but details may be irrelevant, inappropriate or inaccurate

 Coherence and Cohension

5.5

• arranges information and ideas coherently and there is a clear overall progression
• makes inadequate, inaccurate or overuse of cohesive devices
• may be repetitive because of lack of referencing and substitution
 

 Lexical Resource

5.5

• uses a limited range of vocabulary, but this is minimally adequate for the task
• attempts to use less common vocabulary but with some inaccuracy

• makes some errors in spelling and/or word formation, but they do not impede communication

Grammatical Range and Accuracy

5.5

• uses a mix of simple and complex sentence forms
• may make frequent grammatical errors and punctuation may be faulty; errors can cause some difficulty for the reader.

 

 Overall

5.5

Please refer to comments and each criterion to see what you need to improve.

You have great potential, be more careful next time

 

 

Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã góp ý bởi (241 điểm)
Cảm ơn bạn nhiều ạ!

Update: Từ 30/4 Điểm bạn tích lũy được trên CWMP sẽ dùng để đổi quà (vé xem CGV (100 điểm/1 vé, thẻ cào điện thoại 150 điểm/thẻ 50k, khóa học IELTS Online (300 điểm/khóa 3 tháng)
Đăng ký quy đổi điểm tại: Form đổi điểm lấy quà"

Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm Điểm nhé :)

Tham khảo các bài viết tương tự

...