ip.chuawriting
Post bài mới

Website Chuawritingmienphi là forum chữa bài miễn phí, được chữa từ chính cộng đồng học IELTS, các bạn hãy cũng nhau chia sẻ kinh nghiệm viết bài, cùng nhau chữa bài, góp ý, chung tay vì một cộng đồng học IELTS phát triển hơn nữa nhé.
Luật của Forum: Thành viên với mỗi góp ý bất kỳ tại forum sẽ nhận được số bài chữa tương ứng từ https://ieltsplanet.info/ khi thành viên đó có một bài viết mới tại forum, bài viết được chấm dựa trên format của British Council - sửa bài bởi các bạn có band Writing 7.5+

Các bạn xem bài chữa mẫu tại "http://bit.ly/baichuaW-demo"
Đối với các bài chữa thiếu nghiêm túc sẽ được kiểm duyệt và BAN tài khoản của học viên đó.

Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm point nhé :)

3.3k Bài viết

4.5k Góp ý

2.4k bình luận

109k thành viên

The table below gives information about values of the exports of kiwi fruit from New Zealand to five countries between 2010 and 2012. (Unit: NZ$)

 

Country

2010

2011

2012

Japan

$ 271,000,000

$ 287,000,000

$ 325,300,000 

China

$ 74,900,000

$ 84,800,000

$ 94,000,000 

Mexico

$ 1,200,000

$ 2,400,000

$ 3,000,000 

Russia

$ 968,000

$ 1,585,000

$ 2,404,000

Saudi Arabia

$ 29,000,000

$ 106,000

$ 82,000

 

The table provides data on the costs of kiwi fruit exportation from New Zealand to five foreign nations, which are Japan, China, Mexico, Russia and Saudi Arabia, in the unit of New Zealand Dollar over the course of 2 years starting from 2010.

Overall, it is clear that the first four countries experienced an upward trend, while there was a reversed tendency in the imports of this product in Saudi Arabia.

It can be indicated from the graph that in the first period, the largest number of 271 million NZ$ was reported in Japan, then this figure increased staggeringly by 54,300,000 NZ$ (325,300,000 NZ$) finally. At the same time, China ranked second with 74,900,000 NZ$ compared with Japan in 2010, and still maintained/stayed this ranking/level till the end of the given period, at 94.000.000 NZ$.

In the meanwhile, the values of Mexico and Russia were 1.200.000 NZ$ and 968.000 NZ$ respectively in 2010. Following this, both saw a growth in the costs of kiwi fruit importation, with the former was 3.000.000 NZ$, higher than that of 2.404.000 NZ$ of the latter. However, Saudi Arabia was seen at first the third largest, at 29.000.000 NZ$, but later fell to a minuscule price of 82.000 NZ$.

Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã hỏi trong Trend (Line) bởi (0 điểm)
share bài về Wall để xem lại ===>

Xin vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để góp ý bài viết này.

1 góp ý

0 phiếu

The table provides THE data on the costs of kiwi fruit exportationS from New Zealand to five foreign nations, which are Japan, China, Mexico, Russia and Saudi Arabia, in the unit of New Zealand Dollar over the course of 2 years starting from 2010.

Overall, it is clear that the first four countries experienced an upward trend, while there was a reversed tendency in the imports of this product in Saudi Arabia.

It can be indicated from the graph that in the first period, the largest number of 271 million NZ$ was reported in Japan, then this figure increased staggeringly by 54,300,000 NZ$ (325,300,000 NZ$) finally. At the same time, China ranked second with 74,900,000 NZ$ compared with Japan in 2010, and still maintained/stayed this ranking/level till the end of the given period, at 94.000.000 NZ$.

In the meanwhile, the values of Mexico and Russia were 1.200.000 NZ$ and 968.000 NZ$ respectively in 2010. Following this, both saw a growth in the costs of kiwi fruit importation, with the former was 3.000.000 NZ$, higher than that of 2.404.000 NZ$ of the latter. However, Saudi Arabia was seen at first the third largest, at 29.000.000 NZ$, but later fell to a minuscule price of 82.000 NZ$.

Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã góp ý bởi (1 điểm)

Update: Từ 30/4 Điểm bạn tích lũy được trên CWMP sẽ dùng để đổi quà (vé xem CGV (100 điểm/1 vé, thẻ cào điện thoại 150 điểm/thẻ 50k, khóa học IELTS Online (300 điểm/khóa 3 tháng)
Đăng ký quy đổi điểm tại: Form đổi điểm lấy quà"

Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm Điểm nhé :)

Tham khảo các bài viết tương tự

1 góp ý
đã hỏi 6 Tháng 3 trong Comparison bởi abc (0 điểm)
1 góp ý
1 góp ý
đã hỏi 10 Tháng 6, 2019 trong Trend (Line) bởi Huong Ly (8 điểm)
2 Góp ý
...